Nyttig ateist skaper en 'sak for Gud'
Michael Egnor; 21. januar 2018
Oversatt herfra.


Ateistbiologen PZ Myers tilbyr en video med tittelen "Key Concepts of Evolution." Han snakker om seks av dem. Nummer fem er av interesse for oss her.
Myers: -Evolusjon er en vilkårlig prosess. Alt er slik det er på grunn av hvordan det ble slik. Måten vi er, er produktet av millioner av år med lokale kortsiktige valg som påvirker alt som følger etter. Jeg har sett folk som alvorlig hevder at bipedalisme er et optimalt valg, og at alle romvesener fra verdensrommet vi møter må være lik bipedale. Nei. Vi er bipedale fordi vår proto-amfibie forfedre som svingte opp på land hadde to par finner og vi er og stammer fra tetrapoder som bare hadde fire lemmer. Denne eksisterende bipedalisme er en plagsom sammensetning for å bringe en manipulerende spesialisering ut av et begrenset antall lemmer. Hvis bare tiktaalik hadde arvet tre par stumpe små gamle finner, ville vi være kentaurer nå.


Kanskje. Myers fokuserer på bare én betydning av kontingent: tilfeldighet. Evolusjon er tydelig utsatt for sjanse til en viss grad. Tilfeldige hendelser (mutasjoner, tilfeldige dødsfall) skje, og disse tilfeldighetene kan påvirke befolkningens utvikling.
Men det er en annen betydning for kontingent som er svært relevant for evolusjon: evolusjon av et trekk er avhengig av omstendigheter som følger med og går foran det. Et trekk vises i en befolkning fordi en viss konstellasjon av hendelser - genetiske mutasjoner og rekombinasjon, miljøbelastninger, iboende biokjemiske og strukturelle begrensninger - finner sted. Egenskaper oppstår ikke sui generis . Evolusjon har forutsetninger og begrensninger og noen ganger tilfeldigheter.
Men vi kan stille et interessant spørsmål om denne andre betydningen av uforutsigbarhet - avhengighet av årsaks-konstellasjoner - som er så mye en del av evolusjonen. Hvor langt tilbake kan eventualitet (contingency) gå? Tross alt, hvis hver utviklet egenskap er betinget av et tidligere utviklet trekk og om miljømessige forhold så vel som sjanse, kan denne linjen av dominoer gå tilbake på ubestemt tid? Hvordan start 'contingency-kjeder'?


Myers vil trolig svare på at "det primære universet er starten. Universet er den grunnleggende eksisterende tingen. "Det er det vanlige ateist-svaret. Men det er galt - universet kan ikke forklare uforutsigbarhet helt. Her er hvorfor.
Det er to typer årsaks-sett i naturen. Tilfeldige kausalkjeder er sekvensielle årsaker og effekter som ikke er avhengige av den fortsatte eksistensen av en årsak til å produsere en effekt. Et eksempel er menneskelig generasjon. Du ble forårsaket av din far, som ble forårsaket av sin far, som var forårsaket av sin far osv. Men for at du skal bli forårsaket, trenger ikke besteforeldrene dine å være i live. Effekter er ikke avhengige av den samtidige eksistensen av hele kjeden av årsaker. Denne utilsiktede årsakskjeden kan (i teorien) gå tilbake til uendelig. Det er ingen logisk nødvendighet for en første sak.


Essensielle årsakskjeder er forskjellige. Essensielle årsakskjeder er årsaker og effekter som avhenger av den fortsatte eksistensen av hele årsakssettet for å gi en effekt. Et eksempel ville være en bunke med bøker. Konfigurasjonen av stabelen (med den siste boken på toppen som "effekten") avhenger av den samtidige eksistensen av hver bok under den. Ta ut noen bok, og effekten er utelukket - stakken er ikke lenger den samme stabelen, eller den faller.
Naturen er full av både utilsiktede og essensielle årsakssett. Et hjerteslag til et dyr er avhengig av sammentrekning av myokardfibre, som avhenger av ATP, som avhenger av kjemisk energi i molekylære bindinger, som avhenger av energi fra mat, som avhenger av fotosyntese, som avhenger av sollys, etc. Dette er en viktig årsaksserie. Hvis noen av disse årsakene er fraværende (f.eks. ATP løper ut, dyret sulter, det er ikke noe sollys, etc.), stopper effekten (hjerteslag). Denne viktige rekke årsaker kan ikke gå bakover til uendelig. Selvfølgelig er det også tilfeldige kausalkjeder i naturen: dyret har forfedre som "forårsaket" det, og forfedrene trenger ikke alle å leve samtidig. Naturen har både tilfeldige og essensielle årsakssett.


Selv om en utilsiktet årsaksserie kan gå uendelig tilbake, kan en essensiell årsakskjede ikke gjøre det. Hvorfor kan ikke en viktig årsakskjede gå tilbake til uendelig? Vurder strukturen til en viktig årsaksserie. Det er konseptuelt tre typer komponenter i kjeden: den endelige effekten, de midterste årsakene og den (formodede) første årsaken. De midterste årsakene i den essensielle årsakssammenheng utleder sin makt til å forårsake en effekt, av årsakene før dem; de har ikke uavhengig årsakskraft. De kan ikke forårsake seg selv. I en bokstabel har en bok i midten av stabelen ikke muligheten til å holde stabelen oppe av seg selv. Det avhenger av boken under den. Et dyrs hjerte har ikke makt til å slå alt av seg selv. Det avhenger av energien som leveres av ATP, som avhenger av kjemisk bindingsenergi, mat, fotosyntese, etc.


Midtre årsaker i en essensiell årsakskjede er betingede (contingent). De mangler iboende selvstendig årsakskraft. De er avhengige av tidligere årsaker for å virke.
Så hvorfor kan ikke en essensiell årsakskjede gå tilbake til uendelig? årsaken er at hvis det er en uendelig kjede, er alle årsakene mellomliggende årsaker, og alle mellomårsakene mangler iboende årsakskraft . Hvis kjeden er uendelig i prioritet, er det ingen iboende årsakskraft i det, og kjeden av årsaks-sammenheng kan aldri komme i gang.
En essensiell årsakskjede krever en første årsak. Ateistens svar her ville være "så den første årsaken er det opprinnelige universet selv." Men det er ikke sant. For å være grunnlaget for en viktig kjede, må den første årsaken ha flere egenskaper. Det må eksistere av seg selv, nødvendigvis uten egen forutsetning, fordi hvis den er betinget av en annen sak, så er det ikke den første årsaken. Men universet eksisterer ikke av seg selv (av nødvendighet) - det er ingenting om universet som krever dets eksistens. Universet eksisterer ikke på grunn av seg selv - det kan ikke være årsaken til seg selv, noe som er et ufornuftig konsept. Universet er tydelig betinget av fysiske lover etc.


Videre må den første årsaken være rent faktisk (actual), uten potensiale. Det vil si at den må være uforanderlig og uforanderlig, fordi hvis den forandres, er det en grunn forut for den som befordrer endringen, og det er egentlig ikke den første årsaken. Universet er lastet med potensiale; det endres kontinuerlig (du kan til og med si med de skolastiske filosofene at materialuniverset er definert som "det som gjennomgår forandring"). Universet kan ikke være den første årsaken. Det er en midtre årsak, og har ingen helt selvstendig kausalkraft.
Så evolusjon, som en betinget prosess i naturen som inneholder noen hovedsakelig ordnede serier av årsaker, krever en første årsak som ligger utenfor naturen. Selvfølgelig er den første årsaken det mennesker har kalt Gud.
Hvis PZ Myers følger sitt eget argument om betingethet litt lenger, ville han se at ateisme er uforenlig med den betingetheten som evolusjonen nødvendigvis avhenger av.

 

Tager: ateist; ATP; betingethet (contingency);filosofi; universet.

 

Oversettelse av Asbjørn E. Lund