Fra Nature, en ødeleggende kritikk av opprinnelses (OTL) -forskning
Av David Coppedge; 28. februar 2024. Oversatt herfra

Bilde 1. Celle-bygging


Det er over 153 år siden Darwins "lille varme kulp" brev til Joseph Hooker, hans tentative håp om å lukke det endelige gapet i hans naturalistiske opprinnelseshistorie. Til tross for mange godt finansierte tilnærminger fra ledende team rundt om i verden, støttet av mediehyper, har ingen vist reell fremgang. Etter koacervater, gnistutladningsrør, proteinoidmikrosfærer, RNA-verdenen, hydrotermiske sjakter, astrobiologi-programmer og resten av sirkuset -lenke, virker forskning på Livets Opprinnelse (OTL) ved ikke-styrte naturlige prosesser fjernere fra virkeligheten enn den gjorde på Darwins tid. Tiden er inne for en tilståelse, en revurdering, en overhaling, et paradigmeskifte, ydmykhet -lenke og en kollektiv omstart.
Hvor er dette angitt? Ikke bare i ID -litteraturen, og heller ikke i et foredrag av James Tour - selv om de selvfølgelig begge sier det. Men i Nature. Lytter du, 'Professor Dave' -lenke?
Ja, Nature, magasinet startet av Norman Lockyer i 1869 for å fremme Darwins naturalistiske synspunkter, har måttet møte dommedagen. Forskere har lært mange fakta om molekyler, men "funnene kan være sanne, men irrelevante," advarer forfatterne.

 

Tilståelse er bra for sjelen
Nick Lane og Joana Xavier bør berømmes for sin tapperhet når det gjelder å skrive en kommentar i Natures nåværende utgave, "For å avdekke livets opprinnelse, behandle det som deler av et større puslespill" -lenke. Til tross for den håpefulle tittelen, er vurderingen deres ødeleggende for det Metodologiske Naturforsknings Origin-of-Life (MN-OL) -feltet og truer med å avdekke alle pretensjonene til sirkusskuespillerne og deres pubisister i media. Uttalelsene deres er desto mer bemerkelsesverdige fordi de to fremdeles tror på OTL og forblir håpefulle om at en løsning kommer fra et sted, en dag.
"å forklare isolerte trinn på veien fra enkle kjemikalier til kompleks levende organisme er ikke nok. å se på det store bildet kan bidra til å bygge bro mellom kløfter i dette delte forskningsfeltet."

Bilde 2. Enzymer, RNA og proteiner forutsetter hverandre

Her er noen av tilståelsene leserne vil se i denne evalueringen av MN-OL: Ingen har funnet ut:
*Målet for (naturlig) utvalg. *Hva du skal se etter, eller hvor.
*Om mikrofossiler er biologiske eller ikke. *Hvor gener og proteiner kom fra. *Hvordan forene det splittede feltet for OTL -forskning.
*Hvordan bygge et sammenhengende rammeverk for OTL.
I tillegg identifiserer Lane og Xavier store problemer med de mest populære tilnærmingene:
*Prebiotisk suppe-modell: Usannsynlige kilder til ingredienser, konsentrasjoner og varighet.
*RNA -verden: Ribosymer har en tendens til å gå i oppløsning og randomisere, ikke vokse, i kompleksitet.
*Hydrotermiske sjakter: Ingen plausibel opprinnelse til metabolisme eller polymerisering.
Spørsmålene deres er brutale. James Tour kaller OTL -feltet "Uten anelse", og ikke veldig langt fra utbyttet som tilbys her. Bortsett fra Tour, har jeg ikke sett slik ærlighet siden Leslie Orgel og Robert Shapiro skjøt ned hverandres scenarier tilbake i 2008. "Golfkurs spiller ikke seg selv," hevdet Shapiro. "Griser flyr ikke," returnerte Orgel. (1)
"Tilsvarende undersøkende spørsmål gjelder andre livsscenarier. Hvis organiske molekyler ble levert fra verdensrommet - for eksempel i karbonholdige kondritter som Murchison-meteoritten - hvordan og hvor kom de sammen, hvordan polymeriserte de og så videre? Levering av organiske stoffer fra verdensrommet lager ganske enkelt en suppe og løser ikke de fleste av nedstrøms-problemene - med det videre problemet at en slik leveringsmetode sannsynligvis ikke har vært pålitelig og konsistent på bestemte steder.

 

Hvis livet startet som dråper kjent som koacervater, der ikke blandbare væsker skiller seg i distinkte faser som fremmer forskjellige typer kjemi, må man spørre hvor alle forløpere for å mate veksten deres kom fra Og hvordan dannet disse celler av ulik topologi seg, der disse distinkte kjemiene nå stort sett forekommer under vannholdige gel-forhold?"
Det er ikke at at forskere innen MN-OL-feltet er uvitende om disse problemene. Professor Tours utfordring til ti av de ledende forskerne gikk ubesvart -lenke. Hvorfor går det slik at det reporteren Susan Mazur kalte 'Opprinnelsen til Liv Circuset' fortsetter videre og videre?
"Livets opprinnelsesfelt står overfor de samme problemene med kultur og insentiver som plager alle vitenskapsfelt, overselling av ideer -for publisering og finansiering, for lite felles grunnlag mellom konkurrerende grupper og kanskje for mye stolthet: for sterk tilknytning til favoriserte scenarier, og og for liten vilje til å bli motbevist."


Xavier har vært dristig i sin kritikk av akademia og inngangsfordelene, som Paul Nelson bemerket i sitt svar på intervju hun hadde i 2022 med Perry Marshall, forfatter av Evolution 2.0. Derfor hjalp hun til å grunnlegge en organisasjon OoLEN -lenke), der unge forskere kunne snakke åpent om problemer i feltet utenfor 'publiser eller dø' godtebutikken, der man blir dømt (og finansiert) etter mengden av artikler, men ikke ut fra kvaliteten på ideene deres.

Bilde 3. Cellen som fabrikk av molekylære maskiner

Tilbyr håp for misfornøyde MN -OTL fanger
Som en bioingeniør som jobber for biokjemiker Nick Lane ved University College London, okkuperer Xavier et unikt rom i et felt dominert av metodologiske naturalister . Hennes ingeniørbakgrunn hjelper med å forstå at et system lik en celle, oppfyller en plan. Hun har en dyp takknemlighet for livets kompleksitet og er enig med Richard Dawkins om at livet ser designet ut. Til hennes ære, er hun ikke motstander av å snakke med mennesker fra andre perspektiver, inkludert Intelligent Design Advocates. Hun sier at hun leste Stephen Meyers bok Signature in the Cell og likte den for presentasjonen av problemene ('En av de beste bøkene jeg har lest når det gjelder virkelig å sette fingene på problemene.) Men som Paul Nelson bemerket, har hun en jobb og trenger mål å jobbe mot. Kan ID's "store telt" tilby et innbydende trygt rom for å stille spørsmål og søke karriereveiledning for finansierbare forskningsprosjekter?

 


Riktignok ønsker ingen i OTL-feltet å høre “Gud i hullene' som det eneste alternativet. Enten-eller feilen (naturalisme eller Gud) plager forskere, som ikke bare tenker "kreasjonisme" som det eneste andre valget, men ville være uten jobb, tror de, hvis de forlot søket etter naturalistiske svar. Hva tilbyr ID en forsker å jobbe med? I motsetning til de absurde tegneserie -stereotypiene, sier ikke ID -talsmenn bare at "Gud gjorde det." Det er gåter å løse, mystier å rydde opp i, og forskningsmidler å bruke. Xavier peker på mange applikasjoner som oppstår fra OTL -forskning.(2) Men er dette et falskt dilemma? Det stiller spørsmålet om at applikasjoner som mRNA -vaksiner, biokjemi vitamin og andre funn i grunnleggende biologi kunne ha blitt nådd på andre måter, uten hjelp fra OTL -feltet. Hva kan ID-tilby en forsker med hennes entusiasme og åpenhet?
Som Paul Nelson påpeker, kan ID føre til ny observatoriske konsekvenser. Det kan generere hypoteser som fører til "penger i banken" for forskeren. Han peker på William Harveys oppdagelse av blodsirkulasjonen som ett eksempel; Harveys tro på intelligent design hindret ham ikke i å undersøke blod, hjertet og funksjonen til blodkar. Det motiverte hans detaljerte undersøkelser av hvordan årer og arterier fungerer og førte til ny innsikt og anvendelser.

 

Harvey var ikke alene
Antagelsen om faktisk design i naturen førte til funn gjort av Johannes Kepler (planet-omkretsing -lenke), Robert Boyle (komprimerbarhet av gasser), James Simpson (anestesi -(3)), James Joules (Konservering av Energi), Michael Faraday (forening av krefter), George Washington Carver (landbruks kjemi (4), og mange, mange andre funn på alle vitenskapsfelt. Noen av disse forskerne feires som grunnleggerne av hele fagområder. Et designperspektiv holdt hver av dem veldig, veldig opptatt i produktivt arbeid og førte til mange anvendelser som dramatisk har forbedret menneskelig blomstring. Vi har derfor dette historiske beviset for at design ikke er en vitenskapsstopper. Faktisk har noen vitenskapshistorikere pekt på det jødisk-kristne verdensbildet som fyrstikken som tente på den vitenskapelige revolusjonen -lenke. Dette er desto mer forbløffende i sterk kontrast med MN-OL, som riktignok sitter fast i starten etter halvannet århundre.

Bilde 4. Interavhengighet mellom biokjemiske sykluser

Disse tankene kan begynne å dempe frykten for at ID vil plassere OTL-forskere uten arbeid. Hva annet kan ID tilby dem? Her er noen oppstart-spørsmål for å få diskusjonen i gang:
*Livets opprinnelse: Er det et grunnleggende nivå av funksjonell integrasjon som fungerer som en biomarkør, uavhengig av det molekylære substratet (f.eks. Karbon, vann) som omfatter det?
*Autokatalyse: Kan et autokatalytisk system modelleres uten innspill fra ekstern informasjon? (5)
*Minne: Hva er hukommelsens natur i det mest primitive livet, og hva er minimums kravene for minne for et autonomt levende system?
*Biokjemi: Hvordan 'vet' proteiner hvor de skal gå for sine funksjoner i cellen? Er denne informasjonen kodet i gener, eller et annet sted? (Se denne nylige oppdagelsen -lenke.)
*Geologi: Hva er elementene som kreves for livet slik vi kjenner det, og hvordan ble de levert til den tidlige jorden på rett sted og tid, og i de rette konsentrasjonene?
*Omvendt prosjektering: Hvis celler faktisk ble designet, kan vi forbedre menneskelig prosjektering ved å lære hvordan de løste problemer?

 


*Biomimetikk: Dette livlige feltet skylder sin eksistens til antagelsen om at biologiske løsninger ofte er overlegne til å løse noen av problemene som ingeniører står overfor.
*Systembiologi: 'Helhets-bilde' -visningen av en celle eller organisme som et sammenkoblet system kan fjerne begrensningene i reduksjonisme og gi innsikt i funksjonelle helheter. (6)
*Økologi: Representerer modate parasitter og sykdomsvektorer innovasjoner eller nedbrytninger av tidligere gjensidige symbioser? Hvis det siste, kan en 'sti/vei' bli belyst?

Bilde 5. Økologien omfatter flere omfattende systemer


*Astrobiologi: Vender det nåværende fokuset på molekyler (f.eks. vann, aminosyrer) til informasjon: Hvordan ville forskere oppdage sammenkoblede systemer som kommuniserer funksjonell informasjon? (Dette kan også fungere for SETI.)
*Bevaring: Hva kan vi lære av utforskninger av andre planeter og måner om jordens unikhet som et habitat for livet? Hvordan kan dette informere innsatsen for å beskytte det vi har?
*Vitenskapsfilosofi: På hvilket tidspunkt blir det lurt å oppgi en fruktesløs søken? For eksempel kan en snipejakt ødsle ressurser, selv om snipe jegeren lærer noe om skogen i prosessen. "Ekte, men irrelevante" funn rettferdiggjør ikke en fruktesløs forfølgelse, spesielt hvis disse sannhetene kan oppdages på andre måter.

 

Bilde 6. Delene tjener en helhetsfunkisjon (Topoisomerase)

Deler vs. helhet
Med tanke på deres fokus på "det større puslespillet" i livet, er her en analogi av den nåværende uproduktive metodikken som har ført til at OTL -feltet kjører på stedet hvil, og ikke gjør fremskritt. Se for deg en kløft med rette vegger som trenger å bli brolagt. På den ene siden er den abiotiske jorden. På den andre siden er den første primitive autonome livsformen. Den nåværende metodikken er å forestille seg at en komplett bro dukket opp naturlig, og deretter modellere en enkelt del: en stålbjelke i midten, et anker på den ene eller den andre siden, en type nagle eller bolt som kreves. Forskeren jobber med den delen, modellerer den på en datamaskin eller eksperimenterer med molekyler under kontrollerte laboratorieforhold. Så dingler han det ut midt i canyon, som om den er satt ut fra et helikopter, og kan skryte av at en nøkkelkomponent i broen er blitt oppdaget. Pressen skryter dette opp som et stort gjennombrudd. Men uten den støttende rammestrukturen, synker komponenten til bunnen av kløfta så snart helikopteret slipper den. Med mindre komponenten er realistisk forbundet med alle de andre delene, utfører den ingenting, og det oppnås ingen forståelse om hvordan en bro oppsto.


Dette er grunnen til at Lane og Xaviers vektlegging av det 'store bildet' er så betimelig. De stiller oppfølgingsspørsmålene: Hvordan skal den bjelken bli boltet til de andre delene, og til ankeret på stupet? I hvilken rekkefølge trenger delene å settes sammen? "Hva skjer etterpå?" Xavier spør. Med mindre et forskerteam realistisk kobler stykket sitt til hele strukturen, har ingenting blitt forstått. Akademia skulle ikke kaste bort begrensede skattebetalernes midler på fruktesløst Sysifos-arbeid. En 'systemtilnærming' som står for alle kravene på en gang - kontainer, kode og metabolisme - er den eneste metoden som sannsynligvis vil gi forståelse. Som ID -talsmenn vil hevde, er de eneste systemene der vi har slik observasjonskunnskap om deres opprinnelse, et resultat av intelligens. Paul Nelsons ordtak tåler å gjentas: "Hvis det fungerer, skjer det ikke ved et uhell."

For Referanser se slutten av originalkilden her.Om forfatteren: DAVID COPPEDGE -kredit til David Coppedge (Bilde 7)


David Coppedge er en frilans vitenskapsreporter i Sør-California. Han har vært styremedlem i Illustra Media siden grunnleggelsen og fungerer som deres vitenskapskonsulent. Han jobbet ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i 14 år, på Cassini-oppdraget til Saturn, til han ble kastet ut i 2011 for å dele materiale om intelligent design, en diskriminerende handling som førte til en nasjonalt publisert rettssak i 2012. Discovery Institute støttet saken hans, men en ensom dommer dømte ham mot ham, uten forklaring. En naturfotograf, friluftsmann og musiker, David har B.S. grader i realfagsutdanning og i fysikk og holder presentasjoner om ID og andre vitenskapelige emner.

Oversettelse, via google oversetter, og bilder ved Asbjørn E. Lund