Cronin-Tour at Harvard: Hvordan forskere smugler design inn i teoriene sine
Av Brian Miller, 12. desember 2023. Oversatt herfra.


Jeg (Miller) har nylig sett på debatten som ble arrangert på Harvard mellom Opprinnelses-forskeren Lee Cronin og syntetisk kjemiker James Tour om status på forskning om livets opprinnelse. Günter Bechly har allerede kontrastert Tours presentasjon -lenke, som fokuserte på den mest relevante kjemien med Cronins presentasjon -lenke, som ganske enkelt beskrev hans assembly-teori mens han fullstendig unngikk detaljene i kjemien. Her vil jeg (Miller) bygge videre på Bechlys innsiktsfulle analyse ved å illustrere hvordan alle forsøk fra Cronin og andre for å kvallifisere troen på en ikke-styrtt opprinnelse av livet, smugler design inn i deres teori under dekke av naturlig utvalg og selvorganisering.


Video: lenke.

Bilde 1. James Tour


Cronin-Bilde 2, og hans monterings(assembly)-teori
Cronin presenterte sin monterings-teori som et rammeverk for å forstå livets opprinnelse. Jeg (Miller) tror han har rett, men ikke på den måten han tenker. Han beskriver monterings (assembly) teori som en metode for å oppdage livet ved å identifisere signaler av biologisk -kompleksitet. Det kvantifiserer mengden biologisk informasjon eller "montering" generert, eller internt, i et biologisk system. Han erkjenner at naturlige prosesser ikke produserer biologisk informasjon eller orden, og det er grunnen til at utseendet til funksjonell informasjon og målrettet orden peker på livet. Hans ramme ser ut til å fungere som en rå form for William Dembskis design-deteksjons-appatat presentert i begge utgavene av Design Inference (her, her) Forskjellen er at Cronin unngår konklusjonen av design ved å anta at orden genereres av naturlig seleksjon -lenke.


Problemet er at såkalt naturlig seleksjon -lenke, ikke kan begynne før etter en fullt funksjonell celle, som er i stand til selvreplikasjon med høy nøyaktighet, allerede eksisterer. Hypoteser om enkle, selvrepliserende molekyler som utvikler seg mot livet, er upålitelige av årsaker som Tour og jeg(Miller) tidligere har skissert (her, her). Selv den ledende opprinnelsesforskeren Steven Benner erkjente i sin artikkel "Paradoxes in the Origin of Life" at den spontane fremveksten av selvreplikerende molekyler virker umulig -lenke.

Selvorganisering og metastabile tilstander
Under middagssamtalen føyde fysikeren Randy Isaac og en annen fysiker selvorganisering til naturlig seleksjon som livsskapende mekanisme. De hevdet at selvorganisatorisk prosess kan generere en serie metastabile tilstander som kan føre til liv (her, her).


Igjen, denne påstanden er ikke basert på bevis. Steven Benner og Michael Russel, en annen ledende opprinnelsesforsker, tror at livsgenererende selvorganisatoriske prosesser må eksistere, men de erkjenner at det empiriske beviset og alt kjent om fysikk og kjemi antyder at det ikke kan eksistere. Kjemiske systemer beveger seg aldri til livet, men alltid bort fra det. Eksperimenter som genererer mønstre som til og med er eksternt livslignende, gjør det bare på grunn av at systemene er nøye konstruert med det formålet -lenke, i tankene.

Villeder publikum
Opprinnelse-Til-Liv (OTL) forskere erkjenner intuitivt at livet viser klare bevis for design, men deres filosofiske forpliktelser forhindrer dem i å erkjenne hvor bevisene naturlig fører. I stedet påkaller de naturlig seleksjon og selvorganisering, ikke som virkelige prosesser støttet av empiriske bevis, men som sekulære demigoder som er i stand til noen bragd av kreativ genialitet. Publikum blir lett misledet siden agn-og-krok haken er skjult bak et teknisk språk, som er ugjennomtrengelig for legfolk.

Bilde 3. Et aktuelt tema i tiden


James Tour og andre som nøye har studert den tekniske litteraturen, innså raskt at nesten alle studier om opprinnelse faller inn i én av tre kategorier (her, her):

Bilde 4. Hvordan OTL peker til design

*Prebiotiske eksperimenter: Denne klassen starter med molekyler som kunne ha eksistert på den tidlige jorden. Energi brukes, og produktet blir analysert. Disse studiene genererer konsekvent et enormt antall molekyler der bare en liten prosentandel er relevant for livet. Det store antallet fremmede molekyler forhindrer lange kjeder av aminosyrer, nukleotider eller sukker, fra noen gang å dannes. Alle opprinnelseshypoteser kollapser på dette tidspunktet.

*Synteseeksperimenter: Denne klassen starter vanligvis med nøye valgte molekyler i urealistisk høye konsentrasjoner og renheter. Eksperimentelle forhold er nøye designet for å gi noen livsrelevante produkter som aminosyrekjeder. Hvis slike eksperimenter startet med realistiske forhold, ville biologiske produkter dannes i slike spormengder at de aldri kunne støtte fremtidige steg mot livet. I tillegg ville de bryte sammen på den tidlige jorden i enklere molekyler, lenge før de noen gang skulle finne et iscenesettelses-sted for en celle.


*Simulering og matematiske modeller: Denne klassen skaper en simulering eller matematisk modell for et trinn i et opphavs-scenario. Modellene gir bare interessante resultater hvis svært urealistiske parametere og startforhold brukes. De har ingen relevans for det som noen gang kunne ha skjedd på den tidlige jorden. Påstander at noen av disse klassene av eksperimenter viser sannsynligheten for liv som dannes, gjennom ikke-styrte prosesser, representerer grove overdrivelser av deres betydning og mediedrevne hyper.

Tour beskrev også hvordan publikum har blitt sterkt villedet -lenke av slike urealiske spådommer, som at forskere skaper liv i et laboratorium, innen noen års tid. Cronin forsøkte å nedtone hyperbolen -lenke ved å sitere andre eksempler på forskernes mislykkede spådommer, men eksemplene han siterte var bleke i forhold til de svært misvisende påstandene som Tour nevnte. Slike påstander kan sammenlignes med at en forsker som oppdager ny design for et batteri, og deretter hevder at forskningen hans om et tiår ville tillate NASA å kolonisere en planet i en annen galakse. Problemet er at å presentere sannheten om bevisene for publikum, vil true kvelertaket som verdsatte materialistiske filosofier opprettholder over mange institusjoner.

Bilde 5. 7 utfordringer til abiogenese

Brian Miller -bilde til venstre
Forskningskoordinator og senior stipendiat, Center for Science and Culture.


Dr. Brian Miller er forskningskoordinator og senior stipendiat for Center for Science and Culture ved Discovery Institute. Han har en B.S. I fysikk med en lavere grad i prosjektering fra MIT og doktorgrad. I fysikk fra Duke University. Han snakker internasjonalt om temaene Intelligent Design og innflytelsen av livssyn på samfunnet. Han har også konsultert om organisasjonsutvikling og strategisk planlegging, og han er teknisk konsulent for Ideashares, en virtuell inkubator dedikert til å bringe innovasjon til markedet.

 

Oversettelse, via google oversetter, og bilder ved Asbjørn E. Lund