Evolusjonsens store fortelling: Sjiraffens nakke
Jonathan Witt, 13. mars 2023. Oversatt herfra.


sjiraffBilde 1. Sjiraff

Giraffens nakke har lenge vært et elsket ikon for evolusjonsteori. I følge historien hadde en av sjiraffens korthalsede forfedre en litt lengre nakke, noe som hjalp ham å nå løv de andre dyrene på savannen ikke nådde. Dette ga ham en overlevelsesfordel, som han ga videre til avkommet. Eller kanskje de kvinnelige sjiraffene virkelig digget den litt lengre nakken hans, og ga ham en reproduktiv fordel. Samme resultat. Han leverte den litt lengre nakken sin til avkommet sitt. Skyll og gjenta noen tusen ganger, og voila, ender avstamningen med 270 kg tunge, 1,8 m lange sjiraffhals.


Men 'djevelen er i detaljene'. En artikkel i tidsskriftet Nature karakteriserer ærlig utviklingen av sjiraffens tegneserie-aktig lange nakke som "et puslespill":
-Det skal være en god grunn til den ekstraordinære lengden, fordi den forårsaker vanskeligheter. Et sjiraff-hjerte må pumpe blod 2 meter opp til hodet, der du trenger høyt blodtrykk og håndtering for å unngå besvimelse eller hjerneslag. "Det er vakkert tilpasset til dette, men det er en stor kostnad," sier Rob Simmons, atferdsøkolog ved University of Cape Town i Sør -Afrika, som ikke var involvert i studien.
En rådende teori er at sjiraffer utviklet lengre nakker for å nå høyere trær for mat. "Dette er mye trodd; Det er virkelig underholdende, sier Simmons…. [Men] forskning har vist at sjiraffer har en tendens til å spise fra lavere -nivåer, og høye sjiraffer har ikke mer sannsynlig for å overleve tørke, når matkonkurransen er høyest. En annen idé er at sjiraffer utviklet seg lengre hals for seksuell konkurranse, med mannlige giraffer opptatt i voldelige nakkesvingende kamper og at lengre nakker tiltrakk hunner…. [Men] hanner har ikke lengre hals enn hunner. (1)

Fossile fantasier


Fossiler hjelper ikke mye heller. Den tyske genetikeren Wolf-Ekkehard Lönnig undersøkte litteraturen om fossiler og sjirafff-evolusjon og rapporterer at det er en overflod av fossiler fra sjiraffer og skapninger som sies å være enten sjiraffer eller nært beslektet til forfedrene, men det som trassig forblir det samme, er en jevn serie av overgangsformer, fra korthalsede til langhalsede. Han skriver:
-Ingen kontinuerlige serier med fossile koblinger fører til sjiraffen eller okapien. "Giraffen og opkapien fra regnskogen i Kongo, er vurdert som søstergrupper, hvis opprinnelse fremdeles ikke er kjent" (Devillers og Chaline 1993, s. 247). Tilsvarende bemerker Starck (1995, s. 999): "Opphavet til sjiraffen er omstridt." Wesson (1991, s. 238-239) er enige med disse utsagnene om sjirafffossiler, som følger: "Den evolverende sjirafflinjen etterlot ingen middels grener på sin vei, og det er ingenting, levende eller fossilt, mellom den moderate nakken på Okapien og den sterkt langstrakte sjiraffen. De flere variantene av sjiraff er omtrent i samme høyde. "
En Okapi, kom i hu, er en utryddet liketået-ungulat som ikke ser dramatisk annerledes ut, enn et stort hjort. Mellom den og sjiraffen strekker en stor morfologisk gulf seg.
Det ble rapportert om et mye påaktet fossilt funn i 2015, som påsto å bygge bro over den store gulfen. En vitenskapsartikkel i Live: "7 millioner-år gamle fossiler viser hvordan giraffen fikk sin lange nakke," som 'lovet månen', og hovedforsker, Nikos Solounias, var bare litt mer behersket. "Vi har faktisk et dyr som er mellomliggende [i lengde] - det er en virkelig manglende lenke," sa han. Men som evolusjonistene bak studien senere innrømmer, tror de ikke engang at skapningen, Samotherium Major, er en direkte stamfar til sjiraffen.

 

Strekker sannheten

Ventetids-problemetBilde 2. Aktuelt i denne smh: Ventetidsproblemet


Mer fundamentalt, når forskere lærer mer og mer om sjiraff-fysiologi, er det stadig tydeligere at hundrevis, kanskje til og med tusenvis av genetiske endringer, vil være nødvendig, for å komme frem til en fungerende sjiraff; Mange av endringene vil trenge å ankomme samtidig for at skapningen skal overleve; Og slike store sprang-endringer vil trenge å inntreffe flerfoldige ganger, over millioner av år.
Ja, naturlig seleksjon kan tre inn for å bevare disse koordinerte mutasjonsfreak-hendelsene hvis de noen gang skjedde, men først måtte de hyppige mutasjonene oppstå.
Oxford-biologen Richard Dawkins, kjent for sine mange bøker som forsvarer ateisme og evolusjonsteori, karakteriserer forskjellen mellom sjiraffens nakke og den fra dens korthalsede stamfar som relativt "liten." Dawkins skriver: "Giraffens nakke har det samme kompliserte arrangementet av deler som Okapi (og antagelig som sjiraffens egen korthalsede stamfar). Det er den samme sekvensen av syv ryggvirvler .. , hver med sine tilhørende blodkar, nerver, leddbånd og muskelblokker. Forskjellen er at hver virvel er mye lenger, og alle tilhørende deler er strukket eller fordelt ut, i forhold. " (2)


Så hvor vanskelig er det å utvikle seg?
Dawkins karakterisering er en som en Darwin -disippel kan elske, men aldri en oppmerksom ingeniør, eller noen biolog med en fungerende kjennskap til sjiraff-fysiologi. Som Lönnig uttrykker det, Dawkins "forenkler de biologiske problemene til en viss grad tålelig for evolusjonsteori, men ikke realistisk i hensyn til de biologiske fakta."

Spektakulær sjiraff


Lönnig beskriver alvorlige ting som må være enten konstruert eller rekonstruert for å ankomme ved en funksjonell sjiraff, fra en korthalset stamfar. For det første er sjiraffer, som kyr og mange andre beitedyr , drøvtyggere, noe som betyr at de gulper opp igjen halvfordøyd fór, og tygger på det, før de svelger maten en gang til, noe som hjelper dem å fordøye høyfiber gress og blader. Men for å trekke av dette trikset, på giraffen, med nakke så høy som en mann, trengs "et spesielt muskuløst spiserør," forklarer Lönnig. Så det er én reengineerings -utfordring.


sjiraff-drikkerLönnig gir så mange flere at det ikke er rom for dem alle her. Hans bok avsanner sjiraff evolusjon, utviklingen av den langhalsede sjiraffen, er tettpakket og grundig. Men han siterer nyttig Gordon Rattray Taylor, som kortfattet oppsummerte flere av reengineerings utfordringene i sin bok 'The Great Evolution Mystery':
-Observatører fra det nittende århundre antok at sjiraffen bare måtte utvikle en lengre nakke og ben for å være i stand til å nå løv som andre dyr ikke har kunnet. Men faktisk skapte en slik vekst alvorlige problemer. Giraffen måtte pumpe blod opp omtrent 2,4 meter til hodet. Løsningen den nådde, var å ha et hjerte som slår raskere enn vanlig og høyt blodtrykk. Når sjiraffen legger hodet ned for å drikke, lider den av blodsrush mot hodet, så en spesiell trykkreduserende mekanisme .. måtte til for å håndtere dette.

 

Imidlertid er store ufravikelige problemer ved å puste gjennom et 2,4 m. rør. Hvis en mann prøvde å gjøre det, ville han dø - ikke fra oksygenmangel, så mye som forgiftning fra hans eget karbondioksid. For røret ville fylles med hans utløpte, deoksygenerte pust, og han ville fortsette å gjeninnta det. Videre fant en studiegruppe at blodet i en sjiraffs ben ville være under et slikt press, det ville presse seg ut av kapillærene. Hvordan ble dette forhindret? Det viste seg at de intercellulære rommene er fylt med væske, også under trykk - noe som igjen nødvendiggjør at sjiraffen har en sterk, vanntett hud. Til alle disse endringene kan man legge til behovet for nye posturale reflekser og for nye fluktstrategier fra rovdyr. Det er tydelig at sjiraffens lange nakke ikke bare trengte en mutasjon, men mange - og også perfekt koordinert. (3)

Bilde 3. Sjiraff drikker


Perchival Davis og Dean Kenyon påpeker tydelig betydningen av alt dette:
Kort sagt, sjiraffen representerer ikke bare en samling av individuelle egenskaper, men en pakke med sammenhengende tilpasninger. Den er satt sammen i henhold til et samlet design, som integrerer alle deler i et enkelt mønster. Hvor kom en slik tilpasningspakke fra? I følge darwinistisk teori, utviklet sjiraffen seg til sin nåtidige form, ved individuell akkumulering, tilfeldige endringer bevart av naturlig seleksjon. Men det er vanskelig å forklare hvordan tilfeldige prosesser kan tilby naturlig utvalg en integrert pakke med tilpasninger, selv over tid. Tilfeldige mutasjoner kan tilstrekkelig forklare endring i en relativley isolert egenskap, for eksempel farge. Men store endringer, som makroevolusjonen til sjiraffer fra noe annet dyr, ville jeg kreve en omfattende pakke med koordinerte tilpasninger. (4)

En lotteri-vinnende venn


Dette betyr at hvis vi holder oss til den evolusjonære historien for sjiraff-nakken, må vi gå ut fra at sjiraff-linjen vant en serie lotterier over millioner av år, til å tro at de ulike forfedre i avstamningslinjen vant tallrike lotterier samtidig, og klarte å gjenta dette igjen og igjen.
For å forstå den enorme vanskeligheten, kan du tenke deg at USAs president tar en svingete sommertur gjennom det sentrale amerika og kjøper en statlig lodd i hver av de 45 statene som har et statlig lotteri. (Ikke alle gjør det.) Senere den sommeren dukker det opp at hvert eneste lodd presidenten kjøpte, var en jackpot-vinner. Presidenten håndterere tilskriver dette "stum flaks", men du kan satse på at 45 statlige lotteri -komisjoner vil kjenne stanken og, hvis modig nok, lansere en etterforskning. De vil rimelig utlede at alle disse gevinstene på en eller annen måte vari presidentens makt- det vil si, ble intelligent utformet. Det er høye odds, og er odds så høye, og så gunstige for noen, begynner rimelige mennesker å se etter andre forklaringer.

Bilde 4. Måter å feilslutte på


I sjiraffens tilfelle går resonnement litt langt. Blind evolusjon ser ikke fremover og koordinerer en gruppe endringer til framtidig fordel. Den er blind og må fortsette med ett lite nyttig trinn av gangen. Ingen evolusjonist, vil for eksempel, mene at et lite antall mega-mutasjoner gjorde et landpattedyr til en hval.
Men hva hvis det er nødvendig med mange endringer samtidig, for å lykkes med en biologisk overgang, eller til og med betydelig-trinn i en større overgang? Vi kjenner til bare en type årsak, med den demonstrerte evnen til å møte en slik utfordring, og det er ikke stum flaks og naturlig utvalg. Det ingeniørmessige underet som sjiraffens lang nakke og alt tilhørende er, ble intelligent designet.


Referanser


1. Nicola Jones, "How the Giraffe Got Its Neck," Nature, June 2, 2022, internal references removed. For additional evidence against the "necks for sex" hypothesis, see Byriley Black, "Giraffe Necks Not for Sex," National Geographic, January 15, 2013.
2. Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable (London: W. W. Norton, 1996), 103.
3. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery (Harper & Row, 1983), 157.
4. Percival Davis and Dean Kenyon, Of Pandas and People, The Central Question of Biological Origins, 2nd ed. (Dallas, TX: Haughton Publishing Company, 1993), 13.


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund