Utover evolusjonær fitness er pattedyr økosystemingeniører
David Coppedge; 9. februar 2023. Oversatt herfra

Forskere legger i økende grad merke til pattedyrenes rolle i å opprettholde sunne økosystemer. Dette betyr at rollene deres strekker seg langt utover deres egne behov. Vi har sett på bakterier som 'økosystemingeniører' -lenke, tidligere, men større skapninger fortjener også tittelen. Når dyr gir mer tilbake enn de tar, passer det til egoisme-modellen som darwinismen fremmet?

Bilde 1. Bever-utskjæring

De dambeverne
Bevere er lenge feiret for evnen til å øke det biologiske mangfoldet gjennom sin tekniske dyktighet, og blir nå verdsatt for sitt arbeid med å gjenopplive våtmarker. Navin Singh Khadka skriver for BBC og sier at bevere er 'nøkkel' -pattedyr for vår tid:
Vi mister våtmarker tre ganger raskere enn skog, ifølge Ramsarkonvensjonen om våtmarker. Når det gjelder å gjenopprette dem til deres naturlige tilstand, er det en helt med bemerkelsesverdige krefter - beveren.
Våtmarker lagrer vann, fungerer som en karbonvask og er en kilde til mat. Ramsar-konvensjonen om våtmarker sier at de gjør mer for menneskeheten enn alle andre terrestriske økosystemer - og likevel forsvinner de i en alarmerende hastighet.


Med sine sterke tenner, muskler og besluttsomhet besitter disse pelskledde økosystemingeniørene hemmeligheten,til å stoppe effekten av tørke og klimaendringer, hevder denne artikkelen.
-Hovedproblemene er landbruks- og byutvidelse, samt tørke og høyere temperaturer, forårsaket av klimaendringer.
-Men hvis du har en elv og en bever, kan det være mulig å stoppe denne prosessen.
Arbeidet de siste femti årene for å gjenopprette bevere etter at jegere nesten hadde utryddet dem, har hatt gunstige bivirkninger. Khadka forteller hvordan finske forskere fant ut at bevernes grunne, vedfylte dammer er mye mer produktive enn andre dammer. "I utgangspunktet utmerker bevere seg ved å skape komplekse våtmarkshabitater som vi aldri ville matche," kommenterer Nigel Willby, professor i ferskvannsvitenskap ved University of Stirling.
På et sidenotat er uttømming av våtmark - selv om det er alvorlig - ikke så katastrofalt som hevdet i tidligere studier. Stanford-forskere rapporterer at den globale nedgangen er mer lik 21-35 prosent siden 1700, ikke 50-87 prosent som tidligere studier anslo. De kaller våtmarker "biodiversitets-superhelter" for deres roller i å rense vannet vårt, forhindre flom og utvide habitater for planter og dyr. Med andre ord, superhelter blant pattedyr skaper superhelter blant økosystemer.
Opptrer bevere egoistisk for sitt egen velbefinnende, eller er det en større masterplan som forutså behovet for skapninger utstyrt for aktivt å bevare sunne habitater, for andre arter?

loeve-og-elefant

Tankefulle elefanter
For ikke mange år siden fikk elefanter skylden for å ha ødelagt noen afrikanske skoger ved å dra ned trelemmer med sine kraftige støttenner og snabel og etterlate et rot. Den oppfatningen har endret seg. Elefantene hadde en metode til galskapen sin. De prøvde å redde planeten, skriver Jacob Born ved Saint Louis University. Hvordan kan det være? Det viser seg, som forskning ved universitetet viser, at elefanter selektivt beskjærer skog for å øke karbonlagringen.
-Elefanter spiller flere roller for å beskytte det globale miljøet. Innenfor skogen har noen trær lett tre (trær med lav karbontetthet) mens andre lager tungt tre (trær med høy karbontetthet). Trær med lav karbontetthet vokser raskt, og stiger over andre planter og trær for å komme til sollys. I mellomtiden vokser trær med høy karbontetthet sakte, trenger mindre sollys og kan vokse i skygge. Elefanter og andre megaherbivorer påvirker forekomsten av disse trærne ved å livnære seg tyngre på trærne med lav karbontetthet, som er mer velsmakende og næringsrike enn artene med høy karbontetthet. Denne 'tynner' skogen, omtrent som en skogbruker ville gjort for å fremme vekst av deres foretrukne arter. Denne tynningen reduserer konkurransen mellom trærne og gir mer lys, plass og jordnæringsstoffer for å hjelpe trærne med høyt karboninnhold til å blomstre.
"Tenker" elefantene på dette? Handler de altruistisk eller i ren egeninteresse? Eller peker effekten mot et høyere formål som aktivt kan opprettholde et sunt habitat, til fordel for mange andre dyr og til og med dempe globale klimaendringer?

Bilde 2. Elefant ser løve

En løve i sanden
Mange tenker på ørkener som ugjestmilde ødemarker, frafall av produktive økosystemer. Feil, sier økologiekspert Sarah Curtis ved Trent Nottingham University: Toppet av et bilde av en løve som går på en ørkendyne i Namibia, proklamerer overskriften hennes: "ørkener er fulle av liv, men er fortsatt et av de mest dårlig forstått økosystemene – her er grunnen det må endres."
-Når de fleste tenker på ørkener, er ordet som ofte kommer til tankene sand – og mye av det. ørkener dekker nesten en fjerdedel av jorden, men det er vanskelig å forestille seg liv i slike fiendtlige miljøer, regulert av hvor mye vann og mat som er tilgjengelig...
-Selv om ørkener med det blotte øye virker golde, er det faktisk overraskende mye liv å finne. ørkener er en av de tre rikeste biomene for terrestriske virveldyr, med en fjerdedel av artene, totalt nesten 7000, funnet der. Tre prosent av disse artene finnes bare i ørkenmiljøer - hvorav mange har utviklet forskjellige tilpasninger for å hjelpe dem med å overleve i miljøer der nedbøren kan være bare oryxenmillimeter per år.


Bilde 3. 'Oryxen'


Noen av pattedyrene i Curtis sin artikkel inkluderer rovdyr som løver og hyener og planteetere som oryxen, som er "utrolig godt tilpasset ørkenliv. "Med sine slående ansiktsmarkeringer og lange horn ser denne beiteren malplassert ut i ørkensand, men den er klok nok å endre "sin fôringsatferd i tørkeperioder, ved siden av å beite mer om natten når vanninnholdet i mange gressarter øker."
Og ja, det er faktisk løver i sanden. Som alle andre ørkenskapninger, har ørkenløven en rolle å spille, for det felles beste.
-Selv ved lave tettheter spiller store rovdyr en nøkkelrolle i ørkenens funksjon, og holder planteetende populasjoner i en tetthet, hvor tilstrekkelig vegetasjon til å støtte flere nivåer i næringskjeden fortsatt er i stand til å vedvare. ørkenlevende rovdyr vil sannsynligvis vise unik atferd og kostholdsvaner sammenlignet med sine motparter i temperert region, mens interaksjoner mellom rovdyr i ørkener sannsynligvis vil være mer intense, på grunn av mangelen på tilgjengelige ressurser.

 

Den tobeinte ingeniøren
Som vanlig anklager disse artiklene mennesker for dårlig forvaltning i hvert av disse økosystemene. Det er mennesket som ødelegger våtmarker. Det er mennesket som krypskyter elefanter. Det er mennesket som utvider ørkenspredning gjennom global oppvarming, reduserer habitat for innfødte arter med veier og byer, og får løvene til å gå lenger for å finne mat. Og likevel er mennesker de mest fullkomne ingeniørene i hele verden.


økosystemVisst, vi mennesker har vært dårlige aktører i en rekke økosystemer. Mange arter har blitt utryddet på vår vakt. Men hvis man tenker evolusjonært et øyeblikk, burde ikke mennesker gjøre det som kommer naturlig ved å handle egoistisk for sin egen velferd? Eller, som de misforståtte elefantene, er vi en del av en høyere plan, til det beste for alle?
I så fall er mennesker de eneste pattedyrene med valgmuligheter. Vi kan bestemme oss for å fremme sunne økosystemer eller å handle egoistisk, og ta alt vi kan få for våre egen fornøyelse. Når vi spiller sistnevnte rolle og ødelegger ting, ville vi ikke handle på en darwinistisk måte? Ville ikke våre egoistiske gener få oss til å handle for umiddelbar tilfredsstillelse, som en instinktiv atferd?

Bilde 4. Fremstilling av økosystem


Det krever fremsyn for å oppnå fordelaktige relasjoner mellom mange forskjellige aktører. Alle andre pattedyr oppnår arbeidsforhold etter instinkt. Hvis den menneskelige rollen er å forvalte miljøet, kan vi definitivt velge å gjøre en bedre jobb med det. Disse artiklene legger et moralsk imperativ på oss gjennom shaming. Men hvis vi lærer å gjøre det bedre, vil vi ikke lykkes ved å handle på en darwinistisk måte. Vi vil lykkes ved å resonnere, overbevise hverandre og kollektivt velge å handle utenfor vår egeninteresse. Vi vil bli verdens fremste økosystemingeniører ved å bruke intelligent design med framsyn, visdom og høye verdier. Mange føler at det var vår tiltenkte rolle i utgangspunktet.

 

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund