Om mirakler av fysiologisk design
Av Neil Thomas; 19. januar 2023. Oversatt herfra.


SvømmerRett før jeg (Neil Thomas) kom til den nylig publiserte boka Your Designed Body, av systemingeniør Steve Laufmann og veteranlegen Howard Glicksman, hadde jeg tilfeldigvis lest et gammelt intervju med den fremtredende medisinske akademikeren Sir Roger Bannister (den første løperen under fire minutter på 1 eng. mile) hvis spesialitet hadde vært det autonome nervesystemet. Bannister sa til sin intervjuer:
-Du har antagelig ikke hørt om det systemet, men det regulerer hjertet og sirkulasjonen. Dette er funksjoner i hjernen som det antagelig har vært lurt å utelukke fra frivillig kontroll. Er du med meg? Vi vil ikke vite hva hjertet vårt gjør, vi vil ikke vite om vi puster eller ikke. Denne delen av hjernen gjør det hele for oss.(1)

Bilde 1. Kropp godt formet for fremdrift -også i vann


Verken historien eller den bredere konteksten til intervjuet registrerer hvilken hensikt Bannister kunne ha hatt i tankene, for å forklare dannelsen av denne fint diskriminerende designfunksjonen, men det er et spørsmål som settes først og i sentrum av dette nye Laufmann/Glicksman-bindet. En god del av boken er viet til å forklare de fint konstruerte trekk ved menneskets anatomi, og etter å ha lest disse rundt tre hundre tette og tydelig illustrerte sidene, utfordrer jeg enhver åpensinnet leser mot å akseptere den gamle canarden til Lucretius, David Hume, Darwin, og deres moderne apologeter, om at de sublimt detaljerte og integrerte strukturene til kroppene våre, bare representerer utseendet til design (se diskusjon i Laufmann/Glicksman, s. 20-21).


Slike trekk, påpeker de to forfatterne, må til syvende og sist være arbeidet til en design-ingeniør som overskrider alle observerbare dimensjoner og konvensjonelle kategorier av forståelse (se spesielt s. 439-441). Til sammenligning er vi forpliktet til å komme til den ydmyke konklusjonen at menneskelig innsats for kunstig automatisering og proteser, selv om den er fullstendig prisverdig, er ynkelig til sammenligning. Noen få lesere husker kanskje 1960-tallets BBC TV-serie kalt Tomorrow's World, der det ble spådd at vi ville ha budbare mekaniske tjenere på 1980-tallet. Slike overmodige prognoser ble selvfølgelig stille droppet etter hvert som tiårene gikk, og vi ble overlatt til å fundere over hvordan organisk skapelse må ha skjedd, på et nivå vi ikke en gang kan begynne å fatte.

 

Ikke det samme som å generere
naturlig seleksjonForfatterne er spesielt flinke til å avsløre de overdrevne påstandene om "naturlig utvalg" som en kraft, med makt til å forme hele det organiske universet. Slike påstander, påpeker de, er "mangler ingeniør-detaljer", og mest fundamentalt påpeker forfatterne at å velge, ikke er det samme som å generere. Dette er en virkelig kritisk distinksjon, og de peker på arbeidet til Gerd Müller ved Universitetet i Wien, hvis forskning har ført ham til kategorisk å fastslå at nydarwinismen rett og slett ikke har noen teori om det generative, og derfor ingen nyskapende kapasitet: Ingenting i Darwins teori kan generere alle ikke-trivielle innovasjoner (s. 370).

Bilde 2. Overlevelse av de mest egnede


Darwin burde dessuten ha visst dette. Forfatterne peker på brevet han sendte til Charles Lyell i september 1860, der han innrømmer at "naturlig bevaring" ville ha vært det bedre begrepet å ha brukt, fordi seleksjon lik måten intelligente dyre-oppdrettere opererer, umulig kunne være en del av en ikke-intelligent prosess (i motsetning til hva Darwin en gang hadde insistert mot de velmenende rådene fra venner og kolleger). Enten Darwin tillot seg å innse det eller ikke,(2) ugyldiggjør hans innrømmelse til Lyell hans påstand, om at naturlig seleksjon kan produsere innovasjon (nye kroppsdeler/planer/arter), og dermed blir den store biologiske veien fra mikrober til mennesket ugyldig. Etter hvert logisk kriterium var det å ro tilbake på det punktet, helt fatalt for hans makro-mutasjonspåstander, og dette burde rett og slett ha stoppet den akselererende darwinistiske vognen som død i sporet, høsten 1860.

Bilde 3. -svakheten til naturlig seleksjon

En interessant hypotetisk historie
nat-sel begrensningDet ville være en interessant historisk, hypotetisk å vurdere hvordan historien kunne ha utviklet seg, hvis Darwin og hans 'legat-mottagere' hadde hatt logisk skarpsindighet, eller bare grunnleggende ærlighet nok, til å erkjenne at brevet til Lyell signaliserte det logiske dødsstøtet til teorien om naturlig utvalg. Akk, det var ikke slik ting gikk, da Darwin og hans etterfølgere konspirerte om å sende verbale røykskyer omkring problemet. Han og hans støttespillere var tydeligvis for engasjerte i håpet om naturlig utvalg skulle komme gjennom som en 'ånd i maskinen' til å gi en (påstått) mekanisme eller 'sanne årsak' for å rettferdiggjøre ideen om evolusjon, utviklet av Erasmus Darwin (sammen med diverse franske filosofier fra 1700-tallet). I mer enn et århundre hadde denne evolusjonsteorien blitt møtt med betydelig skepsis av allmennheten til mennesker, og det var derfor viktig å framsnakke de antatte 'vitenskapelige' opplysningene om naturlig utvalg som en (påstått) 'i-god-tro' (bona fide) -mekanisme. Bare på den måten ville det være mulig å redde evolusjonstanken fra hån, og til syvende og sist glemselen den var på vei til før 1859. Bare på den måten ville det være mulig å sikre aksept for den nye, sekulære myten mange ønsket å fremme.

Bilde 4. Bortvelging kan ikke benyttes som trylleformular


nat-sel i hulleneDe to forfatterne satser hardt ved å fremme det de ser som sannsynligheten for at det rene presset av data, snart vil velte det darwinistiske korthuset (s. 367, note 12). Det bør kanskje legges til at denne kollapsen ville vært mer sannsynlig hvis vi hadde å gjøre med lidenskapsløs vitenskap - men det har vi ikke. Hvis det var tilfellet, ville alle de som leste Michael Dentons Evolution: A Theory in Crisis (UK 1985, USA 1986) og fulgte Dentons "formelle motbevis" av Darwins arbeid blitt tvunget av dets rene vekt, til å konkludere med at en stor reevaluering av evolusjons-tenkning var et presserende krav. I darwinismen har vi imidlertid ikke å gjøre med vitenskap, men med det antropologer og folklorister kaller et 'mytisk universal' - i dette tilfellet i form av en tilsynelatende uutslettelig, tusen år gammel lukretiansk tankegang, om verdens opprinnelse og utvikling. I sin moderne forkledning har fortellingen selvsagt gjenoppfunnet seg selv, ved å haike en tur på vitenskapens opplevde prestisje, for å styrke sin mytiske kraft.

 

Bunnpunktet av det irrasjonelle
nat-ismeOppfølgeren er selvfølgelig historie. Den epikuriske/lukretianske formodningen, som hadde valgt å se verden som en tankeløs sammenstilling av atomer samlet av ikke annet enn tilfeldigheter, ble i bokstavelig talt tusenvis av år sett på som selve bunnpunktet av irrasjonell absurditet. Nylig pyntet på i sitt nå 'vitenskapelige' liv, på den annen side, har den vært i stand til å lure 'hele verden' i mer enn halvannet århundre, under dens uhyggelige dekke av "naturlig utvalg". Det er det fullstendig irrasjonelle trossystemet som må overvinnes blant en gruppe mennesker, som ikke er villige til å overlate saken til riktig bedømmelse av harde bevis. Det er den essensielle snublesteinen vi står overfor. I de øvre sjiktene av akademisk biologi er vi opp mot en beskyttende skjerm av faglig enhet, overvåket av det som minneverdig har blitt kalt "den sekulære inkvisisjonen."(3) Resultatet er åpen dissens av den typen som vist av Michael Denton og mer nylig har Michael Behe, sjelden er påtruffet (og enda sjeldnere fra de uinnviddes rekker).

Bilde 5. Kan noe -en lov, oppstå av ingenting?


Det er en gammel og dyster historie som ikke trenger å forfølges videre her. På plussiden kan optimismen til de to forfatterne, rettferdiggjøres av de hyppige hviskingene vi overhører om noen evolusjonsforskere som har private forbehold om sannhetsverdien til dogmer som de er tvunget til offisielt å forsvare. Laufmann og Glicksman nevner Wiener-forskeren Gerd Müller, men han er på ingen måte den eneste. Jeg møtte ytterligere unntak fra den strengt kontrollerte taushets-belagte regelen i form av en artikkel, utgitt under konvensjonelt respektabelt styre fra New Scientist-forlaget. Jeg refererer til volumet av innsamlede essays med tittelen Chance,(4) organisert i et stort sett muntlig seminar format, som ser ut til å ha oppmuntret til en forfriskende grad av åpenhet fra sine utmerkede bidragsytere. Jeg skal gi en kort melding om denne artikkelen og dets relevans for den aktuelle saken.

 

Tilfeldighet, nødvendighet - og formodninger
naturalisme-som-filosofiNå som alltid, forblir mysteriet med livet som på en eller annen måte har dukket opp på jorden midt i et dødt ytre kosmos, en evig gåte (kosmologer har åpenhet til å innrømme at de ikke kan gi noen empirisk forsvarlig vei for vår fremvekst). Det har vært ekstremt brede spekulasjoner om problemet, men ingenting med noe seriøst krav om empirisk testbar sannhetsstatus. Som bemerket med hensyn til dannelsen av liv av en av bidragsyterne, Paul Davies, er det ikke bare de grunnleggende kjemiske ingrediensene i livet som har vist seg ufattelige: enda mer utfordrende har vært "den logiske strukturen og organiseringen av molekylene ... som innebærer en viss form for organisert kompleksitet." Han fortsetter med å stille det fortsatt ubesvarte spørsmålet:
-Hvordan skrev dumme atomer spontant sin egen programvare, og hvor kom den helt særegne formen for informasjon som trengs, for å få den første levende cellen i gang fra? -s. 16

Bilde 6. Bakgrunn for naturalisme

I tillegg til de ukjente midlene og modalitetene som livet kan ha oppstått på, fortsetter professor Nick Lane til neste spørsmål:
Hva skjer SÅ? Det antas generelt at når enkelt liv først har dukket opp, utvikler det seg gradvis til mer komplekse former, gitt de rette forholdene. Men det er ikke det som skjer på jorden .. Hvis enkle celler hadde utviklet seg sakte til mer komplekse celler over milliarder av år, ville alle slags mellomformer ha eksistert, og noen burde fortsatt gjøre det. Men det finnes ingen. -s. 16


Mellom de enkleste og de mer komplekse formene for celleliv er det en kløft på milliarder av år siden "enkle celler har bare ikke den rette cellulære arkitekturen for å utvikle seg til mer komplekse former" (s. 29). Derfor, konkluderer Lane, må fremveksten av komplekst liv, ikke ha vært avhengig av langsom darwinistisk progresjon, men av en enkelt, tilfeldig hendelse:
Dette betyr at det ikke er noen uunngåelig bane fra enkelt til komplekst liv. Uendelig naturlig seleksjon, som opererer på uendelige populasjoner av bakterier over millioner av år, vil kanskje aldri gi opphav til kompleksitet. Bakterier har rett og slett ikke den rette arkitekturen. -s. 32


Davies er enig i denne dommen når han diskuterer den flerårige gåten om abiogenese:
Filosofisk-sammenstillingDarwinismen slår inn først når livet allerede er i gang. Hvordan kan vi appellere til naturlig utvalg i det prebiotiske stadiet? -s. 19
Dr. Bob Holmes hopper deretter inn for å fortsette temaet og støtte meningene til andre deltakere:
Overraskende nok kan naturlig utvalg ha liten rolle å spille i et av de viktigste trinnene i evolusjonen - opprinnelsen til nye arter. I stedet ser det ut til at artsdannelse bare er en skjebneulykke. -s. 33

Bilde 7. Ulike syn på makro-evolusjon


Med henvisning til arbeidet til professor Mark Pagel, påpeker Holmes at Darwin, til tross for sin valgte tittel 'Artenes opprinnelse', ikke ga noen konkrete forslag til hvordan artsdannelse faktisk skjedde. Dessuten har selv oppdagelsen av Mendelsk genetikk brakt oss lite videre opplysning:
-Med fordelen av genetisk etterpåklokskap, som Darwin manglet, kan du kanskje tro at de [moderne biologer] ville ha knekt det. Men nei. Spesifikasjoner er fortsatt et av de største mysteriene i evolusjonsbiologien. -s. 34


Denne konklusjonen, påpeker han med en viss underdrivelse, "er urovekkende for evolusjonsbiologer" siden "det ikke-undersøkte synet på naturlig utvalg som fører til innovasjoner, i stor skala - ikke er sant." (s. 35) I likhet med Lane og Davies ser han på artsdannelse som lite mer enn"noe enkelt, skarpt skjebnespark, som i evolusjonær forstand er uforutsigbart. Spesiasjon har ingenting med naturlig utvalg å gjøre siden den bare kan forme eksisterende arter, ikke skape nye."

 

Ikke mindre innvendinger
Ovennevnte synspunkter er ikke mindre innvendinger. I stedet peker de kumulativt på det faktum at menneskeheten må gå tilbake til tegnebrettet for å studere spørsmålet om dens herkomst og utvikling på planeten jorden. Fra nåværende tidspunkt innrømmer bidragsyterne fritt sin uvitenhet. Å tilskrive noe til ren tilfeldighet, for eksempel, kan bare betraktes som en stor unndragelse. Så hvordan oppsto dyre- og menneskeliv? For et tiår siden skrev Thomas Lessl med en viss rettferdighet:


-Å erklære at "Naturen gjorde det" uten informasjon om HVORDAN er neppe mer rigorøst enn å hevde at "Gud gjorde det", uten noen vitenskapelige midler til å teste overnaturlig årsakssammenheng.(5) {Om man ikke kan teste overnaturlige midler, kan det testes hvorvidt intelligente årsaker har innvirket -lenke. Så viser historien/logikken resten. Oversetters tilføyelse.}


Det operative ordet i den setningen er "informasjon", for på slutten av dagen gir darwinismen oss spekulasjoner i stedet for hard informasjon. Det er nettopp mangelen på noen 'vitenskapelige midler' til å gi overbevisende forklaringer på hvordan naturen virkelig fungerer, som i økende grad hindrer full aksept av darwinistiske forklaringer fra en moderne befolkning, som er utdannet til å avvise empirisk ubegrunnede formodninger. Denne motstanden mot darwinistisk teoretisering, kommer vanligvis ikke fra noen teistisk skjevhet eller ukyndige "argument fra vantro" (som ofte antydes med tendens), men snarere fra en ekstrem logisk uro rundt darwinistiske postulater og mulige forklaringer. Boken under anmeldelse er et strålende og enestående velinformert bidrag til debatten om hva som etter alle tilgjengelige indekser, er en teori i dyp og muligens terminal krise.
For referanser se slutten -her.

Bilde 8. Naturalistisk tankekors


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund