Darwinisme trenger lover for å se vitenskapelig ut; Cronin og Hazen er klar til å tjene
David Coppedge; 23. oktober 2023. Oversatt herfra.


Debatten om den vitenskapelige legitimiteten til darwinismen har aldri stoppet siden Darwin foreslo "loven om naturlig seleksjon" som en vitenskapelig teori. Hans "lov" ble umiddelbart kritisert som en personifisering av naturen (dvs. en religion) da han sammenlignet den med kunstig utvalg. Ikke mindre ble det kritisert som et retorisk apparat (dvs. et falskneri) som åpnet en rekke 'Det-berre-er-slik' -historier. Desperate etter å verifisere dette verdensbildet som vitenskapelig, finner noen darwinister på nye 'naturlover' for å bli funnet velkomne inn i det store vitenskapsteltet.

Bilde 1. Matematiske lover styrer planetbevegelser

Usynlige broer over en kløft
I filmen Indiana Jones og The Last Crusade (1989) står Indy på en Precice, med en gapende kløft under seg, som blokkerer hans adgang til den hellige gral -lenke. En kryptisk tekst forteller ham at han må gjøre et sprang i tro for å bevise sin verdi. Med stor frykt strekker han ut foten, lukker øynene og broen dukker opp! Det var der hele tiden, men usynlig. Den minneverdige scenen er en filmskaper-magi, men vitenskapen må takle konseptuelle gap, hvorav den største er gapet mellom liv og ikke-liv. Darwinister ser på sin kryptiske tekst. Når de gjør sitt sprang i tro, kan de stole på at usynlige naturlover antydet i kryptiske ledetråder fra deres profet vil redde dem?

 

Konstruksjonsloven
Et tidligere forsøk på formaliseringsutvikling som naturlov, ble foreslått i 1996 av Adrian Bejan. Han kalte den konstruksjonsloven: "For at ethvert endelig flytsystem skal vedvare ... må det utvikle seg på en slik måte at det gir enklere og enklere tilgang til dens nåværende forekomster. Jeg kritiserte denne 'loven' tilbake i 2014, noe som ikke var vanskelig å gjøre, siden en reporter oppsummerte den på denne måten: "Synet som dukker opp er at evolusjonsfenomenet er bredere enn biologisk utvikling. Utviklingen av teknologi, elvebassenger og dyre-design er ett fenomen, og det hører hjemme i fysikk." Det var litt av ett triks. Bejan oversteg kløften ved å eliminere den konseptuelt, og lot som om fly, elver og dyr hører til i én kategori: Systemer som utvikler seg! Jeg konkluderte med at konstruksjonsloven var "et mental pålegg om naturen, som gjør at Bejan kan berge tankeløs darwinisme ved å få den til å virke lovstyrt." Fire år senere -lenke, fant vi at Bejan hadde opphøyet sin konstruksjonslov til en ny lov om termodynamikk, som førte en av disiplene hans til å begå Berras blunder.

Bilde 2. En felles teoretisk struktur har vært etterspurt, f.eks. av Gerd Müller.

Monterings-teori
Lee Cronins inntreden i svaret på å søke etter lover for å gjøre darwinismen vitenskapelig, ble publisert i Nature tidligere denne måneden -lenke. Med fem medforfattere foreslo han en ny "monteringsteori" som hevder biologisk evolusjon er styrt etter fysikklover. Artikkelen argumenterer for at Cronin og kollegene ikke foreslo en ny fysikklov:
"Forskere har kjempet med å forene biologisk evolusjon med de uforanderlige lovene i universet definert av fysikk. Disse lovene underbygger livets opprinnelse, evolusjon og utvikling av menneskelig kultur og teknologi, men de forutsier ikke oppdukkingen (emergensen) til disse fenomenene. Evolusjonsteori forklarer hvorfor noe eksisterer og annet ikke, gjennom seleksjons-linsen. For å forstå hvor mangfoldig, åpne former kan dukke opp fra fysikk uten en iboende designplan, er en ny tilnærming til å forstå og kvantifisere seleksjon nødvendig. Vi presenterer Monterings Teori (AT) som et rammeverk, som ikke endrer fysikkens lover, men omdefinerer begrepet ‘objekt' som disse -lovene virker på. AT konseptualiserer objekter, ikke som punkt-partikler, men som enheter definert av deres iboende formasjons-historie. Dette gjør at objekter kan vise bevis for seleksjon, innenfor veldefinerte grenser for individer eller utvalgte enheter. Vi introduserer et måleenhet kalt 'Assembly' (A), som inneholder graden av årsaksdannelse, som kreves for å produsere en gitt samling av objekter. Denne tilnærmingen gjør det mulig å innlemme nyhetsgenerering og utvalg i fysikken til komplekse objekter."

I følge University of Glasgow -lenke, der Cronin underviser, lover AT en fantastisk bro mellom ikke -liv og liv, hvis du vil godta Cronins løfterike notat:
"AT gir en helt ny måte å se på saken som utgjør vår verden, ikke bare definert som uforanderlige partikler, men av hukommelse, som trengs for å bygge gjenstander gjennom utvalg over tid", sier professor Lee Cronin, en kjemiker fra universitetet i University of Glasgow og medforfatter.
"Med videre arbeid har denne tilnærmingen potensiale til å transformere felt fra kosmologi til informatikk. Det representerer ett nytt grensesnitt i skjæringspunktet mellom fysikk, kjemi, biologi og informasjonsteori."
Sara Walker, en medforfatter, la til at forsamlingsteorien som "et helt nytt objektiv for å se på fysikk, kjemi og biologi som forskjellige perspektiver på den samme underliggende virkeligheten." Kløft? Hvilken kløft? Start å hoppe. Stol på at "utvalg" (Darwins geni -lenke) vil sette sammen enkle ting til komplekse ting, enten de er levende eller ikke.


Den nye studien introduserer matematisk formalisme rundt en fysisk begrep, kalt 'Assembly', som fanger opp hvor mange utvalg som kreves for å produsere et gitt sett med komplekse objekter, basert på deres overflod og monterings indisier..
"Med denne teorien kan vi begynne å lukke gapet mellom reduksjonistisk fysikk og darwinistisk evolusjon, - det er et stort skritt mot en grunnleggende teori som samler levende og død materie."
Tova Form skrev forrige uke for Evolution News -lenke, og rapporterte at andre darwinske evolusjonister var rasende ved professor Cronins AT, hvorav noen endog kalte den for en "trojansk hest for kreasjonisme." HVORFOR? De trodde at det ikke var noen kløft! å vende oppmerksomheten mot et gap, påsto de, åpnet døren for intelligent design.
Siden AT ikke samler støtte blant darwinister, la oss gå videre til neste evolusjonslov - en "manglende lov" som talsmenn hevder å ha oppdaget.

Lov om økende funksjonell informasjon
Et mer imponerende søketeam for lover til å gjøre darwinismen til vitenskapelig, annonerte sin oppdagelse i PNAS -lenke. Nyheter fra Carnegie Science -lenke forkynner, "Autorisert av et ni-medlems team-vitenskapsfolk fra Carnegie, Caltech og Cornell University, og filosofer fra University of Colorado-The Work ble matet av John Templeton Foundation." Robert Hazen og Michael Wong fra Carnegie var ledere for denne anstrengelsen med to andre kolleger, assistert av filosofer Carol Cleland, Daniel Arend og Heather Demarest fra Colorado, Stuart Bartlett fra Caltech, og planetarisk forsker (ekspert på Saturns måne Titan) Jonathan Lunine, fra Cornell.

Bilde 3. Teorien i teksten mangler grunnlag -i flg. W. Gitt


Michael Wong og en kollega i Carnegie hadde i februr foreslått at celler kunne betraktes som de første dataforskerne (Royal Society -lenke). Robert Hazen, som tok opp et kurs "Origins of Life -lenke" for undervisnings-firmaet sammen med to andre kurs om vitenskap, har i det siste katalogisert hundrevis av mineraler som han tror utviklet og diversifiserte seg, av de samme utvalgskreftene som fikk organismer til å utvikle seg og diversifisere. Jonathan Lunine var en sterk talsmann for liv på Titan under Cassini-oppdraget (2004-2017), men ble forvirret av den lave mengden metan som ble oppdaget, som burde ha dannet et globalt hav på den store månen, men ikke ble sett av Huygens -sonden som landet på overflaten i 2005 og heller ikke av radarkart. I denne artikkelen gjenbesøker han den den bisarre kjemien til Titan, uten å besvare hvor det globale havet ble av.
Dette tverrfaglige teamet posisjonerte seg i den lange tradisjonen for vitenskapelig oppdagelse av naturlovene. Hundre og femti år etter at de siste fysikklovene ble formalisert, har de en ny lov å tilby!


"Det nye arbeidet presenterer et moderne tillegg - en foreslått makroskopisk lov som gjenkjenner evolusjon som et fellestrekk i den naturlige verdens komplekse systemer, karakterisert som følger:
*De er dannet fra mange forskjellige komponenter, slik som atomer, molekyler eller celler, som kan bli arrangert og rearrangert gjentatte ganger;
*Er underlagt naturlige prosesser som fører til at utallige forskjellige arrangementer dannes;
*Bare en liten brøkdel av alle disse konfigurasjonene overlever i en prosess kalt "utvalg for funksjon."


Hvis Cronins teori floppet, er det ikke åpenbart hvorfor denne skulle gjøre det noe bedre. Begge er avhengige av "utvalg" som en fundamental egenskap- den samme personifiseringsfeilen i Darwins "Lov of Naturlig utvelgelse" som var basert på en ulogisk sammenligning med kunstig seleksjon. Hvem er 'utvelgeren' i Cronins eller Hazens teori? Dette er spesielt rart i Hazens forslag, der "utvalg for funksjon" er et sentralt konsept. Cronin så bare utvalg i terninger av objekter som er tillatt å eksistere, som beholder et minne om sin historie, for eksempel et metabolsk reaksjonsnettverk eller et genom. Hazens utvalg for "funksjonell informasjon" kan være hva som helst, levende eller ikke levende, inkludert en stjerne, mineral eller nakken på en sjiraff. Men da, hva er en funksjon?

Bilde 5. Ingen selvorganisering uten informasjon


"Så langt som prosesser har årsaks-effektivitet over den interne tilstanden til et system eller dets ytre miljø, kan de bli referert til som funksjoner. Hvis en funksjon fremmer systemets utholdenhet, vil den bli selektert for."
Dette fører til den klassiske tautologien innen darwinisme: Hvis det overlever, ble det selektert. Hvis det ble selektert, overlever det. Denne truismen forklarer ingenting. I henhold til denne løse definisjonen, ble steinblokker som hoper seg opp på bunnen av en klippe eller sandkorn som hoper seg opp i sanddyner "valgt for funksjon." Ved denne begrunnelsen ble alt som vedvarer utvalgt!
Forfatterne forveksler ofte abiotiske mønstre som disse med biologiske fenomener, for eksempel enzymatiske reaksjoner. I livet avhenger imidlertid funksjonelle molekyler av svært spesifikke sekvenser av byggesteiner som er kodet andre steder av separate informasjonsrike genetiske molekyler. Den transkriberte informasjonen er oversatt til en egen kode med tjue aminosyre "bokstaver" som er samlet i en spesifisert rekkefølge av ytterligere informasjonsrike enheter (molekylære maskiner, som ribosomer). Maskinene sjekker feil og krever rekke hjelpeenzymer. Produkter av nukleosyntese i å utforme stjerner, og mineralprodukter i geologiske Lyayers, har ingenting som remblende kodet informasjon. Det er en vill ekstrapolering å sette sammen (syntetisere) de fysiske prosessene med livet lik "systemer som utvikler seg mot større grader av funksjonell informasjon."

 

Det manglende sinnet
Et rart aspekt ved artikkelen, er hvordan de integrerer menneskelig teknologi i utviklingssystemer. I likhet med Bejan, som begikk Berras blunder, ved å vurdere fly og ingeniører som en enkelt utviklende art, hopper Hazen og kollegene fra tankeløs evolusjon til tankegangsaktivitet. Samfunnet består , for dem, av samvirkende underenheter, som er underlagt selektivt press. Underenhetene, som vi kan gi .. betegnelsen "karbonenheter", utforsker konfigurasjons-rommet for å finne stabile arrangementer, som øker funksjons informasjonen. Etter deres syn inkluderer dette menneskelig kunst, musikk og språk, som de reduserer til "tilleggsfunksjoner" -
"Tilleggs-funksjoner kan bli så fjerne fra kjernefunksjoner, at det er vanskelig å forstå deres forbindelse til overlevelsen av det større systemet. For eksempel kan det å skape kunst og musikk, som ser ut til å ha veldig lite å gjøre med samfunnets vedlikehold, men deres opprinnelse kan stamme fra behovet for å overføre informasjon og skape bånd mellom lokalsamfunn, og til i dag beriker de livet på utallige måter. Kanskje, lik virvler som virvler fra et primært strømningsfelt, kan seleksjonstrykk for tilleggsfunksjoner bli så fjernt fra kjernefunksjonene til vertssystemene, at de effektivt kan bli behandlet som uavhengige evolingssystemer, som kanskje til slutt genererer sin egen kjernefunksjon..


I det darwinistiske sinnet er det evolusjonære 'skilpadder helt ned'. Forståelig, bruker de ordet "forestill deg" og andre spekulative uttrykk gjennom artikkelen. For dem, er den menneskelige evne til å resonnere omkring det kontrafaktuelle, ganske enkelt en "kjernefunksjon" som dukket opp ved selektive press som utforsker utforskbare konfigurasjoner i en ikke-styrt lov som favoriserer økning av funksjonell informasjon. Evolusjon søker konfigurasjonsrom for nyheter som vedvarer. Det er i prinsippet ikke annerledes enn en fantastisk stjerne som eksploderer i å produsere alle de nye elementene i det periodiske tabellen, eller vulkaner som velger alle mulige konfigurasjoner av elementer, for å danne nye mineraler. Da biologisk evolusjon begynte, var himmelen grensen.

Bilde 5. Aristoteles om uendelig regress


"Et skille med hensyn til livet, er det faktum at biologisk evolusjon ser ut til å være "åpen," som smiende tilpasninger og konstruerende nye mulighetsrom på en uforutsigbar og ubestemmelig måte. I kontrast virker abiotisk eksempel begrenset. Nyere arbeid har estimert at det kombinatoriske faseområdet til jordens nåtidige biosfære, er enormt mye større enn det kombinatoriske faseområdet i det abiotiske universet. Videre synes biologiske og teknologiske evolusjonssemmer å øke i innovasjonstempo som en funksjon av tiden. I det minste har livet på jorden utviklet evnen til å innstille sin mulighet for utvikling.

 


Hvor vil utviklingsmulighetene lede? På et urovekkende punkt spekulerer forfatterne i at utvalg vil ta mennesker utover individualitet, mot en kollektivistisk ontologi. Ordlyden gjenkaller for sinnet noen historisk avskrekkende utopiske regimer:
"Den rådende livsmodellen som en samling av veldefinerte individer, kan trenge revisjon. Vi forventer biologiske paradigmeskift analogt med spranget mellom klassisk mekanikk og kvantemekanikk: Akkurat som vi erstatter lokaliserte individuelle partikler og diskrete elektronbaner med bølgefunksjoner og elektronskyer, kan vi en dag erstatte biologisk liv med et "mer uklart" nettverks-bilde av livet. Et slikt syn kan fortsatt tillate eksistensen av individuelle enheter, men ville understreke relasjonen mellom dem i en prosess-basert-ontologi."

Bilde 6. Holisme vil bygge bro

Sirkulær Lov
Konseptet med "utvalg" driver begge artiklene. Det er favorittordet som brukes av Chronins og Hacens team. De antar at alt som eksisterer ble utvalgt av en ukjent kraft, og bruker deres eksistens som bevis på seleksjon. Så opphøyer de Utvalg til en naturlov. På denne måten darwiniserer de hele universet. Men er dette en legitim måte å resonnere om naturen? Anta at en sjarlatan setter sammen en teori om at 'Galumph' er en mystisk kraft som forklarer alt. Har han lov til å kalle Gallumph en grunnleggende naturlov på linje med de klassiske lovene, møysommelig avledet av Newton, Maxwell og andre store vitenskaps-grunnleggere? Hvis han er tilstrekkelig smart, kunne sjarlatanen skrive ligninger som kvantifiserer graden av Gallumph, som forklarer mineraler og planetarisk interiør, og som fører til kjemisk evolusjon, multicellularitet og teknologi. Han kan til og med bruke sin lov til å forutsi at neste oppdagelse vil kunne forklares med Gallumph. Voilá: En teori om alt -lenke ! Det bygger bro over kløfta mellom ikke -liv og liv. Galumph er en designerstatning. Det har gitt menneskeheten opplysning!

Er ikke "Seleksjon" lik dette? Hvem eller hva er utvelgeren? Tips: Det er hva de gamle pleide å kalle et idol (en avgud). {Noen kristne vil mulighens henføre denne egenskapen til Gud, i strid med a-teistisk evolusjonsteori -oversetters tilføyelse.}


Oversettelse via google oversetter og bilder ved Asbjørn E. Lund