Fra dårlig til verre for darwinismen, etter ny ankomst for kambrisk eksplosjon
David Coppedge; 17. august 2023. Oversatt herfra

Flere dårlige nyheter for darwinisme ankom etter min siste artikkel -lenke om kambrisk eksplosjon. Jeg viste der at taphonomiske forhold burde ha produsert prekambriske dyrefossiler hvis de hadde eksistert. Nå er noen av de andre rekvisittene til Darwins korthus fjernet. Tom Bethell har sagt i den boken: "Den nærmest eksplosjonsartige fremkomst av kroppsplaner, er det motsatte av det Darwins teori forutsier" (s. 134).


Oksygenteori tappet
"Nei, oksygen katalyserer ikke den raske blomstringen av jordens første flercellede organismer," begynner noen nyheter fra University of Copenhagen. "Livet på jorden oppsto ikke som beskrevet i lærebøker." -lenke Hva? Lærebøker med feil? Sjokkerende! (ironi)
"Det faktum at vi nå vet, med en høy grad av sikkerhet, at oksygen ikke kontrollerte utviklingen av livet på jorden gir oss en helt ny historie om hvordan livet oppsto og hvilke faktorer som kontrollerte denne suksessen," sier forskeren, og legger til:
"Spesielt betyr det at vi må tenke nytt om mange av de tingene som vi trodde er sanne fra barndomslæringen. Og lærebøker må revideres og omskrives. "

Bilde 1. Walcott Quarry-Burgess Shale


Lærebøker hadde sagt: "økte oksygennivåer utløste den evolusjonære ankomsten av mer avanserte marine organismer." Forskere ved universitetet, med internasjonale fagfeller, hevder at oksygenteorien "blir motbevist" av målinger av oksygennivåer i bergarter fra "The Avalon Explosion, en forløpertid til den mer berømte Cambrian Explosion." Avalon -eksplosjonen dateres for "mellom 685 og 800 millioner år siden."
"Trossende forventninger viser resultatet at jordas oksygenkonsentrasjoner ikke hadde økt. Faktisk forble nivåene 5-10 ganger lavere enn i dag, noe som er omtrent hvor mye oksygen det er i det dobbelte av høyden på Mount Everest."
Evolusjonister har et anstrengt forhold til oksygen. De vil ikke ha det ved livets opprinnelse, men de stolte på det i å drive Avalonske og Kambriske eksplosioner. Og i moderne tid sliter de med kompleksiteten til molekylære maskiner som beskytter livet mot Reaktive OksygenArter (ROA). Nåværende atmosfæriske oksygennivåer virker fininnstilt for komplekst liv, som biolog Michael Denton argumenterer for i boka 'Firemaker'. Vi har en Gullhårs -verdi som balanserer fordelene med oksygen for metabolisme, mot ulempene med for mye eller for lite.

Bilde 2. Darwins innrømmelse

Tidspress
En annen artikkel forrige måned i PNAS, av Lyle Nelson og forskere fra Canada og USA, har flere dårlige nyheter for de som vil strekke ut varigheten til den kambriske eksplosjonen.
"Den tidlige kambriske perioden markerer det viktige intervallet når de fleste hovedgrupper av dyr først vises i jordas sedimentære register. Tempoet for denne biologiske diversifiseringen er fremdeles dårlig definert fordi det globalt er få absolutte aldersbegrensninger som kalibrerer tidlige kambriske fossile forekomster eller karbon-isotopforstyrrelser som brukes til å korrelere biostratigrafien til forskjellige kontinenter. I denne studien presenterer vi aldersbegrensninger med høy presisjon for lag i det sørvestlige USA, noe som antyder at den tidlige kambriske dyrestrålingen var betydelig raskere enn for øyeblikket anerkjent. Nøyaktig å begrense tidspunktet og hastighetene for tidlig dyreutvikling er et kritisk skritt for å bedre forstå denne milepælen i jordens historie."
Forfatterne målte "presise zirkon U - PB -datoer for den nedre tre canyonformasjonen, Nevada," som ligger i den sørøstlige Death Valley -regionen. Målingene deres begrenser begynnelsen av eksplosjonen til "yngre enn 533 mill. år, minst 6 mill. år senere enn for øyeblikket anerkjent." Ut med 540 mill. år; Inn med 533 mill. år som den nye offisielle "utbruddet av infaunalisering" (det plutselige tilsynekomsten til komplekse dyrekroppsplaner).


"Formelt sett er basen av kambranen nå definert av det første utseendet til en ichnofossil -samling som inkluderer Treptichnus pedum, en særegen forgrenet, bilateralt sporfossil, tolket som potensielt dannet av priapulider. De skrågrenene av T. pedum er de tidligste eksemplene på systematisk sondering av underlaget, og markerer dermed begynnelsen av infaunalisering som er gjennomgripende i den Phanerozoic sedimentære registeret."
Priapulidae er komplekse dyr, fremdeles eksisterende i dag, som reproduserer seksuelt og har et ekte coelum (kroppshulrom), muskler, nerver og en gjennomgående tarm. Hvis sporingsfossilene er fra et av disse phylum-medlemmene, representerer de faktisk et betydelig nivå av "infaunalisering".

 

Phylum klemme
Den berømte Burgess -skiferen (bildet over), utstillingsvinduet for tidlige kambriske dyr, har produsert en annen taksonomisk gruppe: den tidligste svømmende maneter (Phylum Cnidaria, Subphylum Medusozoa). Royal Ontario Museum (ROM -lenke) kunngjorde denne måneden oppdagelsen av "godt bevarte" fossiler av Burgessomedusa Phasmiformis, et nylig navngitt manet, komplett med et Medusa (Free-Swimming)-den mest avanserte typen. Andre cnidarians (filylumet som inkluderer koraller og anemoner) er kjent i nedre kambriske lag, men Medusozoans er "de mest effektive svømmere i verden" (her). Var dette en primitiv cnidarian?
"Maneter tilhører medusozoans, eller dyr som produserer medusae, og inkluderer dagens boksmaneter, hydroider, stilke maneter og ekte maneter. Medusozoans er en del av en av de eldste dyrene som har eksistert, kalt Cnidaria, en gruppe som også inkluderer koraller og sjøanemoner. Burgessomedusa viser entydig at stor, svømmende manet med en typisk tallerken eller bjelleformet kropp allerede hadde utviklet seg for mer enn 500 millioner år siden.

Bilde 3. Manet fra tidlig Kambrium


Burgessomedusa -fossiler er usedvanlig godt bevart ved burgessskiferen med tanke på maneter er omtrent 95% sammensatt av vann. ROM har nær to hundre eksempler som bemerkelsesverdige detaljer om intern anatomi og tentakler kan observeres, med noen funn som når mer enn 20 centimeter i lengde. Disse detaljene gjør det mulig å klassifisere Burgessomedusa som en Medusozoan. Sammenlignet med moderne maneter, ville Burgessomedusa også vært i stand til fri svømming, og tilstedeværelsen av tentakler ville ha muliggjort å fange opp betydelig byttedyr."
Datoen som er gitt (505 millioner år siden) er ikke vesentlig forskjellig fra tidligere estimater for Medusozoans nevnt i min artikkel fra 2013 -lenke om "Instant Body Plans", men den peker på en enda tidligere første opptreden:
"Selv om maneter og deres pårørende antas å være en av de tidligste dyregruppene som har utviklet seg, har de vært bemerkelsesverdig vanskelig å finne ned i den kambriske fossilprotokollen. Denne oppdagelsen etterlater ingen tvil om at de svømte på den tiden, sier medforfatter Joe Moysiuk, en doktorgrads kandidat i økologi og evolusjonsbiologi ved University of Toronto, som er basert ved ROM."

Bilde 4. Livets jungel -fossil funn fra Kambrium


Hvis den allerede svømte lik moderne maneter, hadde den foreldre som svømte og forfedre som svømte. Dette er blant de tidligste identifiserbare Medusae, men datoen krever tidligere forfedre. En av disse må ha (i darwinisme) vunnet det mutasjonelle lotteriet til å begynne å svømme fritt. Men det ville ha trengt muskler, nerver og sensorisk utstyr for å unngå å flyte ut i evolusjonær glemsel. Gitt at maneter sjelden fossiliserer, er 95 prosent vann, er det innenfor muligheten for at tidligere eksempler kan dukke opp en dag enda nærmere Biologiens Big Bang.


Hovedfag for begynnere?
Graham Budd og venner hadde en liten debatt med Nicholas Strausfeld om detaljer på et kambrisk dyr. Denne ordvekslingen i Science -lenke i slutten av juni var bekymret for at en nedre kambrisk lobopodian ved navn Cardiodictyon hadde en trepartshjerne og dermed representerte opprinnelsen til euarhropod -hjerner, og earthropoder var den mest komplekse gruppen i panarthropoder. (Strausfeld et al. svarte her).
Men det er visselig en skog i disse trærne. Hjerner! Er de produkter av ikke-styrte naturlige prosesser? En titt på figurene i deres respektive artikler bør forbløffe alle, som skapninger med ben, antenner, munndeler, tarmer, muskler og sentralnervesystemer plutselig skulle vises i steiner uten forløpere. Darwinister kaster bort tid på å prøve å koble detaljer om ett tre til detaljer i andre trær, når skogen roper: "Vi ble designet!"
Mens nye funn fortsetter å skru til klemmen på det darwinistiske scenariet, føler ikke talsmenn for intelligent design noe press. Komplekst liv som dukker opp plutselig, som opererer fra første dag med eksepsjonelt rik funksjonell informasjon, er akkurat det vi forventer fra et ingeniørgeni.

 

David Coppedge
Om forfatteren: DAVID COPPEDGE -kredit til David Coppedge (Bilde 5)
David Coppedge er en frilans vitenskapsreporter i Sør-California. Han har vært styremedlem i Illustra Media siden grunnleggelsen og fungerer som deres vitenskapskonsulent. Han jobbet ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i 14 år, på Cassini-oppdraget til Saturn, til han ble kastet ut i 2011 for å dele materiale om intelligent design, en diskriminerende handling som førte til en nasjonalt publisert rettssak i 2012. Discovery Institute støttet saken hans, men en ensom dommer dømte ham mot ham, uten forklaring. En naturfotograf, friluftsmann og musiker, David har B.S. grader i realfagsutdanning og i fysikk og holder presentasjoner om ID og andre vitenskapelige emner.

 

Ovesettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund