Sean Carroll: "Hvordan kan et immaterielt sinn påvirke kroppen?"
Michael Egnor; 6. mars 2023 Oversatt herfra. Kursiv og utheving ved oversetter.

Sean Carroll er en teoretisk fysiker ved Johns Hopkins University som tar et ateistisk og materialistisk filosofisk perspektiv på naturen og på vitenskap. Jeg er uenig med ham ofte - jeg er ikke i stand til å bedømme hans vitenskapelige skarphet, men hans filosofiske skarphet overlater mye til å være ønsket. Et eksempel på dette er et spørsmål han stiller i en nylig dokumentar om fri vilje (som jeg ikke har sett på ennå). I traileren til filmen spør Carroll: "Hvordan i all verden påvirker det immaterielle sinnet den fysiske kroppen?"
Video om Fri vilje -lenke (2min:8sek)
Carrolls fornektelse av libertarianisme/fri vilje er basert på dette spørsmålet, og selvfølgelig mener han at det immaterielle sinn ikke eksisterer, og hvis det eksisterte, at det ikke kunne påvirke den fysiske kroppen. Dermed mener han at fri vilje er tullball.

Bilde 1. Aristoteles (statue)

Carrolls feil og Aristoteles fire årsaker
Carrolls feil her er hans formodningen om at all årsakssammenheng i naturen, er avkortet til materiell og effektiv årsakssammenheng. En kort gjennomgang av den klassiske aristoteliske forståelsen av årsaker i naturen er nyttig her, for å se hvor Carroll trår galt.
Aristoteles bemerket at når vi tenker nøye på naturlige årsaker, ser vi at det er fire forskjellige måter som årsaker kan føre til effekter i naturen. Vi bruker statue som et eksempel på en virkning, hvis årsaker vi kan studere:
1. Materiell årsak er materien (marmor) som statuen er laget av. Materien som noe er laget av, er en av årsakene til tingen - uten marmoren, kunne ikke statuen eksistere.
2. Effektiv årsak er middelet som gir opphav til effekten - når det gjelder skulpturen, er den effektive årsaken en skulptør.


3. Formell årsak er designprinsippet som ligger til grunn for effekten - når det gjelder skulpturen, er den formelle årsaken ideen i hodet til skulptøren til hvordan skulpturen vil se ut. Den formelle årsaken er ganske reell, og er uunnværlig for en oppstart av årsaks-sammenheng - tross alt hvis skulpturens form ikke eksisterte i skulptørens sinn mens han jobbet, ville det ikke være noen skulptur.
4. Endelig (final) årsak er det endelige målet, formålet eller den endelige tilstanden i årsakskjeden. Den endelige årsaken til skulpturen kan være skulptørens ønske om å uttrykke seg kunstnerisk, eller det kan være skulptørens ønske om å få betalt for sitt arbeid.

I det aristoteliske paradigmet må en fullstendig forståelse av årsaken innebære en forståelse av alle fire årsaker i naturen. I årsakssammenheng uten et synlig effektivt middel, er formelle og endelige årsaker til å være i stor grad det samme. Den formelle årsaken til et eikenøtt som vokser til et eiketre, er designprinsippet for eiketreet, som også (i det aristoteliske perspektivet) er den endelige årsaken til at eikenøtten vokser til eiketreet. Den ultimate endelige årsaken, ifølge Aristoteles, er Gud.

Bilde 2. Naturen er målrettet, i følge Aristoteles

En immateriell årsak er nødvendig
Francis Bacon foreslo på 1600 -tallet at aristotelisk formelle og endelige årsaker var irrelevante for en vitenskapelig forståelse av naturen, og siden Bacons tid, har formelle og endelige årsaker blitt henvist til mørket. Men Aristoteles hadde rett - materielle og effektive årsaker alene er utilstrekkelige til å forstå naturen fordi det er mønstre og formål innebygd i naturen, som vi ikke kan benekte.


Så Carolls implisitte påstand om at det immaterielle sinnet ikke kan påvirke den fysiske kroppen, er basert på hans tro på at de eneste slags årsaker som finnes i den fysiske verden, er materielle og effektive årsaker. Han tar med det feil. Ironisk nok er Carolls egen vitenskapelige disiplin - kvantemekanikk - et godt eksempel på viktigheten av formelle årsaker i naturen. Den vitenskapelige beskrivelsen av kvanteprosessen er helt matematisk, som en beskrivelse av formelle årsaker. Materie og individualisering forsvinner på kvantenivået. Det som gjenstår, er matematiske beskrivelser av kvantepartikler og dynamikk. I motsetning til Carrolls implisitte insistering på at bare materielle og effektive årsaker fungerer i naturen, viser kvantemekanikk at formelle (immaterielle) årsaker er grunnleggende for naturen.

Bilde 3. Filosofisk argument for immateriell (formell) årsak


Dermed kan en mental (formell) tilstand forårsake en fysisk tilstand, på en måte som for tiden er forstått i fysikken. Et individuelt slående eksempel på viktigheten av formelle årsaker i vitenskapen er fenomenet kiralitet. Kiralitet er en egenskap av speilbilde-molekyler der molekylene inneholder nøyaktig samme antall og slags atomer som er koblet på nøyaktig samme måte, bortsett fra at det ene er et speilbilde av den andre. Med andre ord, materien som kirale molekyler består av, er nøyaktig den samme, selv om formen på molekylene kan være radikalt forskjellig. For eksempel er alle biologiske aminosyrer som utgjør proteiner, L -enantiomerer (ett speilbilde). Aminosyrer som er identiske materielt, men som er enantiomerer (speilbilder), spiller ingen rolle i proteinproduksjon. Forskjellen mellom L- og R-enantiomerer kan være et spørsmål av stor medisinsk betydning og til og med liv og død. -Darvon er et smertestillende middel, men dets enantiomer, Novrad er et anti-hoste middel. Penicillamin brukes i behandlingen av leddgikt, men dets enantiomer er meget giftig.

Det langvarige grunnlaget for fri vilje er betydelig
Formell årsakssammenheng er allestedsnærværende i biologi og Carrols argument for at vi ikke kan ha reell fri vilje, den immaterielle (formelle) bevisstheten ikke kan styre materie, er filosofisk tomsinn. Virkelig -fri vilje i dette paradigmet er et eksempel på virkningen av formell og endelig årsak på hjernens materie - intellektet (formell sak) gir en forståelse av at valgene, og viljen (final årsak) sørger for beslutningen om hvordan å handle. Mot Carroll er det en 2000-årig forståelsestradisjon for immateriell formell og endelig (final) årsakssammenheng i naturen, som gir en betydelig metafysisk og vitenskapelig basis for observasjonen at virkelig fri vilje, er reell.

Bilde 4. Ultimat -endelig (final) årsak: Gud

Michael Egnor


Senior stipendiat, Center for Natural & Artificial Intelligence
Michael R. Egnor, MD, er professor i nevrokirurgi og pediatri ved State University of New York, Stony Brook, han har fungert som direktør for pediatrisk nevrokirurgi og prisbelønnet hjernekirurg. Han ble utnevnt til en av New Yorks beste leger av New York Magazine i 2005. Han har mottatt sin medisinske utdanning ved Columbia University College of Physicans and Surgeons og fullførte sitt opphold ved Jackson Memorial Hospital. Hans forskning på Hydrofhelus er publisert i tidsskrifter, inkludert Journal of Neurosurgery, Pediatrics og Brain Fluid Researcch. Han er i det vitenskapelige rådgivende styret i Hydrochalus Association i USA og har utstrakt foredragsvirksomhet i USA og Europa.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund