Besøksguide: På USAs Naturhistoriske museum. Feilinformasjon om menneskelig opprinnelse og mer
Casey Luskin; 5. oktober 2023. Oversatt herfra

Noe -mest av lokal US-interesse, er droppet; tiløyelser står i {klammeparentes}.

Bilde 1. Homo Heidelbergensis -en av mange påståtte mørke forløpere


I sommer besøkte jeg Smithsonian Institution's National Museum of Natural History (NMNH), uten tvil det topp-vitenskapelige museum i USA. Med fler årlige besøkende enn noe annet amerikansk museum, kalles det "National Museum" ikke bare fordi vi alle betaler for det med våre skattepenger, men fordi perspektivet representerer landets stemme. Det inkluderer din egen stemme. Mens det adresserer andre fag, er NMNH faktisk landets ledende pedagog om et dyptgående spørsmål: Hvordan dyrekompleksitet oppsto og hvordan mennesker oppnådde sin eksepsjonelle plass i naturen.
Hva er tross alt et menneske som indikert av vår biologiske opprinnelse? Er vi tilfeldige rusk som er kastet opp av ikke-styrte evolusjonsprosesser, eller kanskje et forsettlig produkt som avslører en designers omsorg og formål? Nå mer enn noen gang, når kulturen er bekymringsfullt forvirret over arten og verdigheten til en mann eller kvinne, betyr det noe hvordan NMNH utdanner amerikanere.
Hvordan gjør det det, i denne innflytelsesrike rollen? Fortsetter det å fortjene vår tillit? John West kommenterte nylig hvordan Smithsonian beholder en sjokkerende off-site samling av stjålne menneskelige hjerner, -noe som gjenspeiler museets rasistiske fortid da det forsøkte å dokumentere evolusjonen (se her og her, et emne videre utforsket i den prisbelønte YouTube-dokumentaren menneskelige dyrehager -lenke). Men de er i det minste ikke å se offentlig. Hva med de nåværende utstillingene på stedet? Som vi vil se, vil du på museet finne en grundig evolusjonspresentasjon av det vitenskapelige beviset, inkludert mange påstander som er vitenskapelig unøyaktige.
{Statistikk utelatt, siden den mest har nasjonal interesse -oversetters kommentar.}


Første etasje
Første etasje har ingen andre museumsutstillinger enn en Tyrannosaurus Rex -hodeskalle nær hovedinngangen. Den har også en kafé, butikk og auditorium.
Utilgjengelig for publikum i denne etasjen er imidlertid noe mer uhyggelig - en stor seksjon av stabskontorer, inkludert et kontor som en gang ble brukt av Dr. Richard Sternberg. Sternberg var forsker ved Smithsonian til han ble trakassert og til slutt pushet ut, for å tillate publisering av et pro-intelligent designpapir av Stephen Meyer i fagfellevurdert prosedyre for Biologic Society of Washington, i 2004. Sternberg er nå senior Stipendiat hos Discovery Institute og fortsetter å forske på ID. For detaljer, se nettstedet hans -lenke.
Spørsmål å tenke på: Hvis du var en ID-vennlig vitenskapsmann som jobbet her, vil du føle deg fri til å diskutere harde spørsmål om evolusjon med kollegene, eller vil du føle deg presset til å tie? Hva er implikasjonene for vitenskapens evne til å søke og oppdage sannheten?

Annen  etasje
Annen etasje inneholder mange av museets utstillinger som er viet til biologisk historie, inkludert David H. Koch Hall of Human Origins, Kenneth E. Behring Family Hall of Pattals, David H. Koch Hall of Fossils - Deep Time, A Sea Monster utstilling, og Sant Ocean Hall.
David H. Koch Hall of Human Origins
Denne utstillingen presenterer et ubestridt evolusjonært syn på menneskelig opprinnelse, og erklærer "vi vet at mennesker utviklet seg." Utstillingen har utvilsomt en agenda. Paleoanthropolog Dr. Rick Potts, som grunnla og regisserer Human Origins -programmet på Smithsonian, har uttalt at han vil ha mer offentlig "aksept" av evolusjonen.1 Det er et underlig ord å bruke, spesielt når du vurderer at de presenterer mange påstander motstrider det vitenskapelige beviset.

Noen eksempler:
Påstand: Mennesker er 98,8 prosent genetisk lik sjimpanser, som viser våre felles aner med sjimpanser.
Virkelighet: Statistikken er rett og slett feil; Menneskelige og sjimpanse DNA -genomer er ikke mer enn 84 til 96 prosent like.2 Når vi vurderer muligheten for felles design, basert på en blåkopi, sier DNA -likhet ingenting om felles aner kontra felles design.

Påstand: Sahelanthropus tchadensis var et "tidlig menneske" som gikk "på to ben."
Virkelighet: Ledende paleoantropologer bestrider denne påstanden og tror at skapningen var ape-lignende, ikke gikk oppreist og ikke var en menneskelig stamfar.(3)

Påstand: Australopitheciner var "tidlige mennesker" som også gikk oppreist "på bakken" omtrent som moderne mennesker.
Virkelighet: Australopithecines var sterkt tilpasset for livet i trær, engasjert i knokevandring, og deres oppreist gangevner var sannsynligvis best egnet for å gå langs trær på lemmer.

Påstand: Mennesker utviklet seg sakte fra apelike skapninger, for eksempel australopithecines.
Virkelighet: Den tekniske litteraturen avslører et "stort, uhemmet gap" (5) mellom menneskelignende medlemmer av Homo og Australopitheciner, som krevde en "genetisk revolusjon" siden "ingen australopithecin -arter, er åpenbare overganger." (6) Dette innebærer et "Big Bang" (7) med mennesker.

Presentasjon: Hominid-rekonstruksjoner humaniserer aper og ape-IFIF-mennesker- Australopithecus africanusis presentert som smilende og A. afarensis blir fremstilt som intelligent å stirre opp på himmelen.
Virkelighet: Australopitheciner hadde hjerner på størrelse med en sjimpanse, og vi har ingen bevis for at de var i stand til abstrakt tanker. Vi bør huske ordene fra Harvard Anthropologist Ernst Hooton: "Påståtte restaureringer av gamle typer mennesker har veldig lite, om noen, vitenskapelig verdi og vil sannsynligvis bare villede publikum." (8)

Bilde 2. Homo floresiensis

 

 

Presentasjon: Interessant nok, som David Coppedge har observert på Evolution News, ser det ut til at skildringen av menneskelig opprinnelse i denne hallen muligens gjenspeiler Smithsonians rasistiske historie selv i dag, ettersom oppstigningen fra antatt pre-menneskelige forfedre illustreres gjennom skjermene som en evolusjon mot å ligne mer og mer på hvite mennesker.
Virkeligheten:- skriver Coppedge, “eksemplene blir fremstilt på en vei mot hvithet. Besøkende ser ut til å akseptere denne skildringen uten opprør, fordi dette tross alt er ‘vitenskap.’ Merk at hudfarger, hår og neseformer ikke er bevart med bein. » Det er veldig urovekkende og ekstremt rotete, at de mer menneskelignende skapningene på Smithsonians menneskelige opprinnelse utstilling, har en tendens til å ha hvitere hud.

Bilde 3. Neandertaler -vist å være menneskelige -merk hvitfargen


Påstand: Ikke-styrt evolusjon er den "beste forklaringen" for menneskelig opprinnelse.
Virkelighet: En studie i tidsskriftet Genetics fant at for bare at to spesifikke mutasjoner skulle utvikle seg, via darwinistisk evolusjon, " vil ta denne typen endringer ta > 100 millioner år", noe som er "veldig usannsynlig å oppstå på en rimelig tidsskala." (9) Dette betyr hvis bare to av de kjente 35+ millioner enkeltbasepar-forskjeller mellom menneskelige og sjimpanse genomer (10) var begge pålagt å gi en viss evolusjonær fordel for mennesker, da kunne denne egenskapen aldri utvikle seg på tiden (4-8 millioner år) tillatt av fossilregisteret, siden vi visstnok delte seg fra aper. Styrte prosesser - intelligent design - er matematisk påkrevd for å forklare menneskers opprinnelse!
Spørsmål til å gruble på: Hvilken av artene i Hall of Human Origins fortjener å bli kalt "menneskelig"? Ser du noen anerkjennelse av forskjeller mellom mennesker og andre arter? Er det noen erkjennelse av at menneskelignende fossiler fremstår brått i det hominide fossil- registeret? Hvis ikke, hvorfor tror du dette er tilfelle?

Påstand: Fossilutstillinger på pattedyr på Smithsonian hevder også at mennesker og alle pattedyr stammet fra det "første pattedyret", kanskje Morganucodon.
Virkelighet: Morganucodon (Se bilde 4) presenteres nesten som et gyllent idol, som vi skal tilbe som vår stamfar {Mens jødene gikk rundt en gullkalv, går mennesker i dag rundt en gullbelagt Morganucodon -oversetters tilføyelse }. Men saken for dens forfedres forhold til mennesker, er svak. Store moderne pattedyrgrupper dukker opp brått: mange faglige autoriteter siterer en "eksplosjon" eller "eksplosiv diversifisering" av store pattedyrgrupper.(11) Paleontolog Niles Eldredge bemerker at "det er alle slags hull: Fravær av graderingsmessig mellomliggende" overgangsformer "mellom arter, men også mellom større grupper - mellom, si, familier av rovdyr eller ordener av pattedyr. ”(12)

Bilde 4. Muse stamfar? Morganucodon oehleri

David H. Koch Hall of Fossils - dyp tid
Fossilelskere vil glede seg over denne samlingen i verdensklasse av eksempler av dinosaurer, trilobitter, pattedyr, planter og andre organismer. Dessverre er alt ordnet og presentert i en fullt evolusjonær sammenheng. Likevel erkjenner ledende forskere at fossilprotokollen viser et mønster av brått tilsynekomst. Det vil si at grupper av organismer fremstår brått uten direkte evolusjonære forløpere. Filosof av vitenskap Stephen Meyer og paleontolog Günter Bechly dokumenterer 19 eksplosjoner i livets historie i deres kapittel, "The Fossil Record and Universal Common Ancestry," i Volume Theistic Evolution (2017). Evolusjonær antropolog Jeffrey Schwartz kommenterer bevisets tilstand: “Vi er fremdeles i mørket om opprinnelsen til de fleste hovedgrupper av organismer. De vises i fossilregisteret, slik Athene gjorde fra hodet til Zevs-fullt utviklet og klare til å gå, i strid med Darwins skildring av evolusjonen som et resultat av den gradvise akkumuleringen av utallige uendelig små varianter. ” (13)

Spørsmål å fundere på: Ser du noen erkjennelse av det gjentatte mønsteret av brå opprinnelse til forskjellige arter i livets historie, for eksempel den kambriske eksplosjonen? Hvis ikke, hvorfor ikke?

Hav monster -utstillingen
Gamle gigantiske marine dyr blir fremhevet i denne utstillingen, inkludert marine rovdyr kalt mosasaurer som levde i løpet av krittperioden.

Spørsmål til å fundere på: Mosasaurer er et annet eksempel på de mange typene dyr som brått eksploderer på scenen i det fossile registeret. (14) Hva er den beste forklaringen på dette fenomenet - ikke-styrt evolusjon eller intelligent design? Er dette spørsmålet utforsket i utstillingen? Hvis ikke, hvorfor tror du det er slik?

Sant Ocean Hall
Denne utstillingen tar deg dypt ned i havet, hvor du vil se fossiler, skjeletter og bevarte eksempler på en megalodonhai, hvaler, en gigantisk blekksprut og andre fantastiske skapninger. Et eksemplar er Coelacanth -fisken, et "levende fossil" som ble antatt å ha blitt utryddet for over 60 millioner år siden, men som deretter ble oppdaget, som levde utenfor kysten av Afrika på 1930 -tallet.
Spørsmål å fundere på: Denne utstillingen er raskt ute med å fremheve "ben" på skjelettene til gamle hvaler, og antyder at de viser at hvaler utviklet seg fra landbaserte pattedyrforfedre. Likevel har til og med moderne hvaler "hofte-lignende" bein som ikke er ubrukelige, men som har en reproduktiv funksjon. (15) Hvor sterke er bevisene for hvalutviklingen? Cetaceaner har mange spesielle funksjoner, som lar dem leve en fullt marin, vannlevende livsstil. Gitt deres lange generasjonstider og lave populasjonsstørrelser, kan ikke-styrte evolusjonsmekanismer konvertere et landpattedyr til en hval på under 10 millioner år? ID -teoretikere hevder at svaret er nei. (16)

Tredje etasje
Tredje etasje inneholder museets geologiske samlinger og noen andre biologiske samlinger, inkludert Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems og Mineraler, Live Butterfly Pavilion og Live Insect Zoo, og Hope Diamond.

Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems and Minerals
Denne utstillingen tilbyr utrolige eksempler på eksotiske bergarter som har sin opprinnelse dypt i jorden, så vel som vakre eksemplarer av meteoritter - bergarter fra verdensrommet. Noen evolusjonsforskere spekulerer i at livet oppsto på jorden på grunn av Panspermia, etter å ha blitt brakt til planeten vår fra verdensrommet på meteoritter, kanskje som de i denne utstillingen. Imidlertid har Panspermia-hypotesen mange problemer-ikke minst er at det er høyst usannsynlig at livet kan overleve den lange turen gjennom verdensrommet og gjeninntredelsesprosessen med å kollidere med jorden. Dessuten er sannsynligheten for at livet finner solsystemet vårt, fra et annet stjernesystem i verdensrommet, infinitesimal.

Bilde 5. Hvor ulik en puppe er en sommerfugl -Ikke fra NMNH


Live Butterfly Pavilion og Live Insect Zoo
Denne utstillingen er virkelig en spesiell opplevelse, ettersom den lar deg gå gjennom en klimakontrollert utstilling fylt med sommerfugler fra USA, Mexico, Mellom- og Sør-Amerika, Afrika, India, Kina og Sørøst-Asia, samt tropiske planter.

Spørsmål å fundere på: Hvor annerledes er en larve fra en sommerfugl? Kan en prosess som et ikke-styrt evolusjons-programmere en larve til å metamorfosere til en fullt funksjonell sommerfugl? Prosessen må fungere helt fra starten, ellers vil metamorfose resultere i en død organisme. Det er således mange hindringer for utviklingen av et så komplekst trekk. (18)
{Dropper Hope Diamond for begrensningens skyld -oversetters tilføyelse.}


Bilde 6. Kan evolusjon sameksistere med religiøs tro?

Det store bildet: Smithsonian, Evolution, Intelligent Design and Religion
Museet antyder at evolusjon og religion er kompatible, og bemerker at "mange religiøse ledere og organisasjoner har uttalt at evolusjonen er den beste forklaringen på den fantastiske livet på jorden."
Spørsmål til å fundere på: Hvis evolusjon ikke er den "beste forklaringen" for kompleksiteten i livet på jorden, bør vi da kaste bort tid på å prøve å finne ut hvordan vi kan gjøre religion kompatibel med den?
Respekterer Smithsonian virkelig religiøse synspunkter? I 2009 avlyste et Smithsonian- tilknyttet museum, California Science Center (CSC), en kontrakt fra en ID-vennlig gruppe for å leie et sted til premiere for en ID-dokumentar. De kom etter at Smithsonian's sjefs-talsperson, Linda St. Thomas, var så opprørt over CSCs utleie til en pro-ID-gruppe, at hun ba Smithsonian's Director of Affiliates, Harold Closter, om å sende et "opphør og stopp" -brev til CSC På grunn av at Smithsonian “policy som er vitenskap, og ikke religion” (19).
-Dette er en av våre bekymringer for tilknyttede selskaper. Som du vet, kansellerte vi en hendelse om intelligent design (kreasjonisme) på MNH for et par år siden. Det er i strid med SI/MNH -politikken som er vitenskap og ikke religion. Imidlertid har jeg sett hundrevis av twitter-meldinger si at SI holder denne premieren, selv om det er et tilknyttet selskap i California. Kan du be dem å opphøre og avstå?

Spørsmål til å fundere på: Smithsonian tok selvfølgelig feil i å hevde at ID er religion og ikke vitenskap - men ordene deres taler volumer om hvordan de handler mot det de mener er "religion." Når publikum ser på, prøver Smithsonian å sette på et vennlig ansikt til religion. Men snakker handlingene deres høyere enn ordene?


Neste gang du er i Washington, DC, anbefaler jeg et besøk i National Museum of Natural History. Men husk å ta din vitenskapelige skepsis sammen med deg, og kanskje en kopi av denne besøks guiden. Hvis Smithsonian ikke engang vil tillate sine tilknyttede museer å leie fasiliteter til utenforstående grupper, som er pro-intelligent design, hvis det skremmer bort pro-ID-forskere, hvis det nekter å fjerne sin rasistiske fortid, hvis utstillingene er håpløst partisk, gjør det at objektiv vitenskap om biologisk opprinnelse har en sjanse hosl dette prestisjetunge, føderalt finansierte vitenskapsikonet? Fortjener denne elskede nasjonale institusjonen vår tillit? Det virker ikke slik.


Referanser se slutten av lenka her.


Bilde 7. Casey Luskin -som ung

Associate Director, Center for Science and Culture
Casey Luskin er geolog og advokat med høyere grader i vitenskap og jus, og gir ham ekspertise i både de vitenskapelige og juridiske dimensjonene av debatten om evolusjon. Han fikk sin doktorgrad i geologi fra University of Johannesburg, og BS- og MS-grader i geovitenskap fra University of California, San Diego, hvor han studerte evolusjon mye på både høyere og lavere nivå. Hans jusgrad er fra University of San Diego, hvor han fokuserte studiene på First Amendment law, utdannings-lovgivning og miljørett.

 


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund