Spørsmål til ChatGPT

Etter idé av William Dembski -lenke.


Tenk på følgende scenario: En kjent ateist, som har en doktorgrad i nevrovitenskap, er i ferd med å presentere et foredrag for et universitetspublikum om sammenhengen mellom sinn og hjerne, og spesielt om emnet fri vilje. Denne ateisten, som vi vil kalle Sam, begynner foredraget sitt med følgende uttalelse: "I kveld vil jeg prøve å overbevise deg om at fri vilje er en illusjon." Vennligst kommenter utfyllende om ironien i denne uttalelsen.

Bilde 1. (Menneskelig) refleksjon omkring fri vilje, fornuft og moral

ChatGPT:
Ironien i denne uttalelsen ligger i selve handlingen av å "prøve å overbevise" publikum om at fri vilje er en illusjon. Når Sam sier dette, antar han at publikum har fri vilje til å bli overbevist eller ikke. Imidlertid ville hvis fri vilje virkelig var en illusjon, ville publikum ikke ha mulighet til å velge å akseptere eller avvise Sams argumenter.

For å forklare det på en annen måte: Hvis Sam hevder at fri vilje ikke eksisterer, så betyr det at alle handlinger, inkludert tankene og beslutningene til individene i publikum, er determinert av tidligere hendelser og fysiske lover. I så fall ville forsøket på å overbevise noen om noe være meningsløst, fordi publikumets reaksjoner og beslutninger allerede ville være forhåndsbestemt.

Så, ved å prøve å overbevise publikum om at fri vilje er en illusjon, står Sam i et paradoks: enten har publikum fri vilje til å akseptere eller avvise hans argumenter, og da er påstanden om fri vilje som en illusjon selvmotsigende , eller så har de ikke fri vilje, og da er forsøket på å overbevise dem meningsløst. Ironien ligger i å bruke et konsept (forsøket på å overbevise) som forutsetter fri vilje for å argumentere for at fri vilje ikke eksisterer.

Spørsmå stilt av Asbjørn E. Lund