Jonathan Wells og zombie Science, kunne ikke vært mer timet
David Klinghoffer; 18 april 2017

(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/jonathan-wells-and-zombie-science-out-today-could-not-be-timelier/ )


En ny bok av biolog Jonathan Wells, utgitt 18.april 2017, kommer rett i forkant av 22. april marsjen for vitenskap, med sine krav om låst konformitet om kontroversielle vitenskapsemner. Dr. Wells undersøker utbredte løgner som evolusjonister bruker å veive med og lure resten av oss. I Zombie Science: More Icons of Evolution -her, kontrer han på en smart måte ideen om at vitenskaps-forbrukere fremfor alt trenger å slutte å stille spørsmål ved darwinismen.

Bilde 1. Zombi i mørket ?


Zombie Science kunne ikke kommet ut bedre 'timet'. Selv enkelte prominente kritikere av helgens mars er enig med arrangørene om at hovedproblemet er folks manglende vilje til konformitet. Michael Specter i The New Yorker, er én som legger opp til en nedlatende tone. Han tilbyr, "Et beskjedent forslag til marsj for vitenskap ." -her. Bedre enn samling i Washington, DC, funderer han , kan det være å spre seg over hele landet og forklare vitenskap til massene.


"Hvis vi virkelig ønsker å gi vår tilslutning til ideen om vitenskap, la oss bryte opp i grupper og spre oss ut over Amerika: la oss snakke rolig med folk fra Alabama til Maine og Alaska om evolusjon og klimaendringer."
Bildet er rikt. Om 'evolusjon og andre problemer', mener Specter vitenskapen har talt utvetydig, og de jammerlige proletarer bare trenger å lytte.
Jonathan Wells har en annen idé. I stedet for "stille" å forklare de uvitende massene at de skulle slå seg til ro og tro det de blir fortalt, foreslår Zombie Science at vi skrur opp volumet og lar vitenskaps-konsumenter få vite hva forskere sier bak lukkede dører.
Han hisset opp dette vepsebolet før, spesielt i en brannstifter av en bok fra 2000 , 'Icons of Evolution: Why Much of What We Teach About Evolution Is Wrong'. "Ikoner" inkluderte Miller-Urey-eksperimentet, det evolusjonære "Lviets tre" darwinfinker, Haeckels embryoer, og andre. I Zombie Science dokumenterer han at selv etter å ha blitt tilbakevist, blir disse ikonene fortsatt distribuert av darwinister, med knapt redusert energi.


Høydepunktet i boken, er imidlertid rekken av helt nye ikoner han veier og finner mangelfulle - inkludert DNA som "hemmeligheten ved livet" -lenke; myten om hval evolusjon -lenke, den menneskelige blindtarm og andre organer som "junk" evolusjonære relikvier i vår anatomi, antibiotika-resistens, kreft, og mer.


Det er "zombie vitenskap" fordi uansett hvor mange ganger kritikere og påpeker svakheter ved disse ikonene, og viser hvordan tynn vitenskap bevisst er oversolgt, vil evolusjonister ikke ta nei for et svar. Mislykkede argumenter for evolusjonær ortodoksi stiger opp fra graven, igjen og igjen og igjen. Se traileren for Zombie Science her .

Bilde 2. Omtale av 'Zombie-science'


Når tidligere bok, 'Icons of Evolution' -her, ble publisert, prosederte Darwin-forsvarere at Wells bare hadde påpekt noen trivielle tabber som snart ville bli løst uansett, så ikke hør på ham, ok?
Bortsett fra at "tabbene" i det store og hele ikke ble endret, observerer Wells. "Om ikonene egentlig bare var noen lærebok- 'blemmer' ville biologer raskt ha rettet dem." Som de ville ha gjort, hvis det aktuelle feltet var for eksempel fysikk. Men når det kommer til evolusjon, er det forventet at man holder fast ved ortodoksi , uansett hva motbevis sier.


Om DNA: "DNA spesifiserer ikke det genetiske programmet for en organisme {alene-oversetters tilføyelse} og DNA er langt fra å være hemmelig liv. Fortsatt tro på det er forankret i materialisme." -mer her.


Om hvaler: "Stephen Jay Gould 's søteste serie av overgangsfossiler' mangler den viktigste overgangen av alle. Overgangen fra å leve primært på land til å leve bare i vannet" Og det er bare begynnelsen på problemene for det "vandrende hval" -ikonet.
"Mange funksjoner måtte ha sitt opphav i de knapt åtte millioner år mellom de såkalte "vandrende hval" og fullt ut hav-levende hval, inkludert helt usannsynlige hendelser (sammen med dens sener og muskler, samt spesielle hale); blåsehull (med elastiske vev for å holde dem lukket, og spesialiserte muskler for å åpne dem); innvendige testikler (med en motstrøms-varmevekslingssystem for å kjøle dem); spesialiserte funksjoner for ungepleie (inkludert kraftlevering og konsentrert melk); og mange andre funksjoner som ikke er nevnt her."
Dette er en høyt tall. Faktisk tyder en økende mengde bevis på at for evolusjon er det et uoverstigelig høyt antall."

Bilde 3. Mye må ha utviklet seg hos hvaler


Å forresten, hval har nesten helt sikkert ikke hatt åtte millioner år på å oppnå noe av dette. Et fossil funn fra Antarktis publisert i 2016 hevder at de har hatt "praktisk talt ingen tid i det hele tatt -noe som gjør problemet med hval-evolusjon enda verre"
I kapittelet om "antibiotika-resistens og kreft," var David Klinghoffer glad for å se Dr. Wells adressere den bisarre signatur case-studien fremmet av biologen Joshua Swamidass på BioLogos nettstedet. Der kaster Dr. Swamidass verdens mest fryktede ødeleggende sykdom fram som et argument for hvordan utviklingen kan generere "nye funksjoner" og "ny informasjon".


Og slik fortsetter det. Når evolusjonister tror de har funnet et sannsynlig verktøy for deres apologetikk-arbeid, lar de det sjelden være i fred. At dette skulle være tilfelle, forteller deg noe om styrken på det underliggende argumentet for ikkt-styrt turbulens (churning) som biologiens kreative motor, som produserer alt vi ser som det komplekse, fantastiske og vakre i historien om livet.


Zombier er en metafor i tillegg til dette. En annen blir gitt av Dr. Wells i en erindring fra sin barndom: "Da jeg var en gutt som vokser opp i det nordlige New Jersey, ville en innsjø nær huset vårt fryse hardt i vinter, og jeg ville skate på det med mine venner. Som været vokste varmere i tidlig på våren, vil isen bli avrundet med lommer av smeltevann. Selv isen fortsatt så tykk og solid om våren , visste mine venner og jeg at den ikke lenger var sterk nok til å holde vår vekt, og vi stoppet å skøyte på den.
I dag er evolusjonsteorien som vårens is. Den dekker fortsatt sjøen, og for mange mennesker ser det fortsatt solid ut. Men den er humpete med smeltevann. Det kan ikke lenger bære vekten det en gang gjorde. Sommeren er på vei." Ja, han skriver som en drøm, også.

Bilde 4. Snart slutt på isen (Nordøst-passasjen)


På en morsom og lærerik passasje, minnes Wells noen av de hysteriske oppkallinger som evolusjonister har rettet mot talsmenn, som Jonathan Wells selv, for teorien om intelligent design. ID, blir vi fortalt, er "analog til fornektelse av Holocaust", " bokstavelig talt bestemt til å ødelegge vitenskap slik vi kjenner det" (Massimo Pigliucci), "fanatikere ... som spenner bort bena på evolusjonær vitenskap," vår "arv av fornuft, "truer med å bringe ikke opplysning, men formørkelse (Gerald Weissman), setter selve det ‘sekulære demokratiet’ i fare , og "bærer bud om mørk Middelalder II" (Marshall Berman).


Merkelig nok ble newtonsk fysikk i sin tid rakket ned på tilsvarende 'satt-på-spissen' vis. Kritikere på den tiden, minner Wells oss om, siterer Thomas Kuhn, så Newton praktiserte 'ikke-vitenskap' og "ville returnere vitenskapen til den mørke middelalderen."
Hvis evolusjonær tenkning var i nærheten så solid og uangripelig som dens tilhengere hevder, ville de virkelig trenger å klamre seg til sine ikoner som de gjør, og i mellomtiden skrike fornærmelser mot tilhengere av alternative syn? For alle med litt sunn fornuft, er spørsmålet selvbevarende.


Dr. Wells slutter på en optimistisk måte. I det ID forskere får støttespillere rundt om i verden og utmattelsen av darwinismen blir umiskjennelig for objektive observatører, smelter isen sakte . "Here comes the sun," skriver han, idet han siterer en favoritt Beatles sang "og regimet til zombie vitenskap kommer til å ta en ende."

Bilde 5. Newton ble også beskyldt for uvitenskapelighet

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)