Stephen C. Meyer and Wesley J. Smith om Vitenskap som dreier til anti-humanisme

(Hentet herfra. Lydfil kan høres her, eller lastes ned herfra.)

Bilde 1. Marxismens røtter

Kort referat fra lydfil:
Er det 'March for Science or Scientism'?


W. J. Smith: 'Dette er en politisk bevegelse. En forsøker å sette menneske på linje med dyr, i hedensk-lignende ideologi. Det er anti-menneskelig.

D.Suzuki (kjent canadisk biolog på 1970-tallet): "Mennesker er Gibraltar-aper (magots) som kravler omkring på planeten" Dette utsagnet ville han ikke ta tilbake.


Observasjon om sjimpanser: 'antropomofisme av sjimpanser'. Når en beveger seg fra observasjon til antropomofisering, så blir det novellistisk, og ideologisering. Mennesker er de eneste moralske vesener på kloden. Om en demaskerer røttene til feilaktige ideologier, vil de komme tyderligere fram:
Dersom både dyr og mennesker anses å ha blitt produsert av de samme blinde, naturalistiske prosesser, får det fort konsekvenser. Darwinismen uttalte seg om hvor vi kom fra. Marxisme uttalte seg om hvor vi skulle hen, -det utopiske klasseløse samfunn. Freudianisme forepeilte hva en skulle gjøre med menneskelig skyld.

Disse ideologiene erstattet for mange judeo-kristent verdenssyn. Men de stammer fra et dypere naturalistisk verdenssyn, representert ved ideologier i det 19-århundre. Det er gode grunner til å bevile alle disse sosiale ideologiene. Det er eksempler på at menneskeliv blir satt i fare {og mange titalls-millioner er tatt av dage -jfr. 'selvbestemt' abort. Skjer ikke det fordi mennesket ikke holder fast ved sitt Gud-gitte opphav og menneskeverd? -oversetters tilføyelse}. Ideer har konsekvenser. Se mer her.

 

Bilde 2. Verden ville sett annerledes ut, uten 'selvbestemt' abort

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)