Introduksjon av Richards Skalering - Ditt verktøy til å vurdere grunner for vitenskapsskepsis
David Klinghoffer; 17. mai 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/05/introducing-the-richards-scale-your-tool-for-evaluating-causes-for-science-skepticism/ )

Bilde 1: Seismograf, av USAs Innenriks Institutt via Wikipedia .
I det han skriver på NPR vitenskapsblogg 13.7 -her , er UC Berkeley psykologi professor Tania Lombrozo bekymret for "skepsis".
"Å kalle noen for en "skeptiker" kan være et uttrykk for ros eller fordømmelse."

Det er sant, og interessant. Når er skepsis passende, og når er det ikke? Noen ganger er det et enkelt anliggende. Å høre at noen tviler på måne-landingen, for eksempel, og tror det er en slags amerikansk regjeringskonspirasjon, ville jeg raskt miste interessen for det han måtte si etter det. Hvor trekker en likevel linjen?
Lombrozo sier om seg selv: "Jeg kan rose skepsis mot homøopatisk medisin, men forakte skepsis mot menneskelig evolusjon." "Forakt" er et sterkt ord og et megetsigende et.
Til skepsis foretrekker hun "sannhetssporing og ydmykhet ."

Bilde 1. Eks. på måleinstrument (seismograf)

Sannhetssporing handler om å få ting riktig: å identifisere signalet midt i støyen. Vi ønsker ikke å bli lurt av støy (om en sammenheng mellom vaksiner og autisme, for eksempel), men vi vil heller ikke gå glipp av signal (om de reelle fordelene med vaksinering). Sannhetssporing er ikke bare om avvisning av støy, men om å differensiere signal fra støy.
Ydmykhet handler om å gjenkjenne muligheten for feil, og derfor holdes troen forsiktig (eller "reviderbar" https://www.edge.org/response-detail/11106 ). Men å anerkjenne usikkerhet betyr ikke at alle spill er ute. Noen spill er fortsatt mye bedre enn andre spill. Du vet ikke hvem som vil vinne neste hesteløp, for eksempel, men det betyr ikke at du vil tildele like muligheter til alle utfordrere. På samme måte kan vi kvantifisere usikkerhet ved å tildele grader av tro på forskjellige proposisjoner. Jeg tror kanskje at livet på andre planeter er usannsynlig, og at ESP er usannsynlig, men tildeler en mye høyere sannsynlighet for den tidligere enn den sistnevnte. På samme måte tror jeg kanskje at regn i morgen og menneskelig evolusjon er høyst sannsynlig, men tilordner en mye høyere sannsynlighet for sistnevnte enn til førstnevnte."


"Å få ting riktig" og "gjenkjenne muligheten for feil." Det er veldig fint. Vi bør alle streve for begge ... men de er litt vage for praktisk gjennomføring. Hvor ville disse dydene etterlate deg, konfrontert med spørsmålet om for eksempel den vitenskapelige "konsensus" om darwinistisk evolusjon?
Med tanke på Heritage Foundation nylig, oppdaget Discovery Institute Senior Jay Richards emnet, og tilbyr et mye mer praktisk sett med retningslinjer for å bestemme når tvil er i orden. Det er en ny podcast episode av ID the Future . Lytt til det her, eller last det ned her.

Dr. Richards, som leder den gode nyhetssiten The Stream , har 12 utløsere for din skepsis. Tenk to ganger om en "foreslått konsensus":

"Når ulike krav blir buntet sammen"


"Når 'ad hominem'-person-angrep mot dissentere dominerer"


"Når forskere blir presset til å følge partiets linje"


"Når publisering og fagfelle-vurdering i disiplinen er klikk-aktig styrt"


"Når dissentere er utelukket fra fagfelle-vurderte journaler ikke på grunn av svake bevis eller dårlige argumenter, men for å marginalisere dem"


"Når den faktiske fagfelle-vurderte litteraturen er feilrepresentert"


"Når konsensus er erklært før den til og med eksisterer"


"Når emnet ser ut til å motstå konsensus i sin natur"


"Når 'forskere sier' eller 'vitenskapen sier' er en vanlig talemåte"


"Når det blir brukt til å rettferdiggjøre dramatisk politisk eller økonomisk prinsipper"


"Når konsensusen opprettholdes av en hær av vannbærende journalister som forsvarer det med partisk iver,

og synes å hjelpe visse forskere med deres meldinger snarere enn å rapportere om temaet så godt som mulig"


"Når vi fortsetter å bli fortalt at det er en vitenskapelig konsensus"


Bilde 2. Eks. på grunnlag til skepsis

 

Han utdyper videre på disse videre, her. Jeg (Klinghoffer) elsker dette som et praktisk verktøy for borgere og forbrukere av vitenskap. Faktisk, med et vennlig tips til Jay, ville jeg foreslå en skala for å kvantifisere grunnlag for skepsis - 'Richards Skalaen'. For enhver kontroversiell vitenskapelig påstand, teller du opp klikkene på de 12 grunnene til tvil, noe som gir deg et tall mellom 1 og 12. En idé kan registrere, for eksempel 3 eller 4 på - 'Richards Skalaen' - som gir mild tvil - eller en 11 eller 12-er - der nesten helt sikkert noe tvilsomt som skjer.

Richards observerer:
"Det er alltid denne 'haken' et sted tilgjengelig umiddelbart online, som tviler på en bestemt vitenskapelig ide, og så er det faktum at det er skeptikere ikke i seg selv er et argument mot den foreslåtte konsensus."
Riktig, og man vil ikke være den som utøver det. Derfor, som han sier, må du undersøke den sosiologiske dynamikken som ligger til grund for "konsensus". Tania Lombrozo med sin "forakt" for tvil om evolusjon hjelper ikke mye med det. - 'Richards Skalaen' gjør det!

Tager: Discovery Institute; ID The Future

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)