Nyeste Kambrisk-eksplosjon unnskyldninger
Evolution News; 24 mars 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/03/this-just-in-latest-cambrian-explosion-excuses/ )


Bilde 1: Ediacara skapninger, ved Ryan Somma [ CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons.


Når evolusjonister nekter design, men innrømmer at naturen ser designet ut, ender de ofte opp med å tilskrive en en designers ferdigheter til livløs materie. Dette er absurd, men hva annet er tilgjengelig i deres 'verktøykasse'?


Her er et eksempel. En overskrift av Amanda Doyle ved NASAs astrobiologi Magazine skriver -her: "Mikrober setter scenen for de første dyrene." Hvordan er dette å forstå? Er dyr som venter utenfor scenen for sin debut? Arrangerer mikrober rekvisitter, klargjør stier og slår på lysene? Hun kan sikkert ikke mene det. Så hvordan kan det forstås uten personifisering? Forutsatt den tidligere eksistensen av mikrober, kanskje hun mener at deres kollektive oppførsel resulterte i endringer i balansering av gasser i atmosfæren, eller pH-verdien for sjøvann, eller en annen ikke-planlagt konsekvens. Hjelper det?


Doyle fokuserer på bevis som stammer fra Ediacara-perioden -her, like før den kambriske eksplosjonen. Hun vever plottet sitt rundt historien om et team fra University of Wisconsin-Madison som arbeider i Sibir. Bildene viser deres verktøy ved siden av uvanlige kalkstein-bergarter som inneholder stromatolitter og alge-avbildninger. Bildene i seg selv viser ikke noen Ediacara skapninger. Faktisk spiller ikke disse skapningene noen rolle i hennes stykke, så de går ut på høyre side av scenen: "Rester av disse merkelige skapninger, hvorav de fleste ikke har noe bevis for et sirkulasjons eller fordøyelsessystem, har i stor grad forsvunnet fra stein-arkivet i begynnelsen av den kambriske periode," innrømmer hun, i hovedsak enig med forskerne som Stephen Meyer siterer i kapittel 4 i Darwins Doubt.


Ifølge Doyle sin overskrift, ble mikrober rekruttert som forklarende helter i hennes stykke. Mikrober forandret sedimentene og etterlot registreringer av nivåer av oksygen og svovel på den tiden. UW-teamet fant et lag hvor "miljøforhold tydeligvis forandret seg," i det de gikk fra sulfidiske(euxinic)-forhold som favoriserte mikrobe-vekst til oksygen-forhold, som ville ha favorisert dyr.


"Endringen fra sulfidisk til ikke-sulfidisk tilstand ved slutten av ediacara-perioden tillot ediacara- dyrene å kolonisere mer oksygenrike og beboelig havet, til tross for et samlet oksygeninnhold i atmosfæren og havet som var langt mindre enn dagens."


Vi trenger ikke gå lenger. Dette er et oppkok av Oksygen-teorien vi har jobbet med om og om igjen (I det siste, se her og her). Det gir ingen mening; oksygen har ingen makt til å skape dyrs kroppsplaner og kan heller ikke "tillate" dyrene å lage selv. Hr. Oksygen kan rope ut: "Bring frem! Jeg tillater deg å utvikle deg!" -alt det han ønsker på scenen, men ingenting vil skje. Kan ikke noen svare det virkelige argumentet i 'Darwins Doubt', at den brå økningen i funksjonell informasjon i den kambriske dyrene krever en årsak som er i stand til å produsere den? Den eneste sådane årsak vi kjenner fra uniform erfaring, er intelligens. Oksygen har ingen slik effekt.
Vi lærer på slutten av artikkelen at "Forskningen ble støttet av exo-biology og evolusjonsbiologi-elementet av NASAs astrobiologiske program". Men 'Darwins Doubt' kom ut for fire år siden, og 'Debating Darwin’s Doubt' to år senere. Er NASA virkelig uvitende om utfordringen?


La oss holde utkikk etter en forklaring som er nytt og annerledes. Her er en: i Science Advances-her, fri-tilgangs journalen til AAAS, krydrer et team på seks, fra fire amerikanske universiteter, opp historien om Kambrium:
"Flere positive karbon-isotopforhold i nedre paleozoiske bergarter, inkludert den fremstående Upper Cambrian 'Steptoean Positive Carbon Isotope Excursion' (SPICE) antas å reflektere intermitterende forstyrrelser i hydrosfære-biosfære systemet. Modeller som forklarer disse sekulære endringene er rikelig, men synkronisiteten og regionale variasjoner av isotop- signalene er ikke godt forstått. Undersøkelse av kjerner på tvers av en paleodepth gradient i den øvre Kambriums sentrale-Missouri kontinental-basseng (US) avslører en tids-overskridende, sedimentær avhengighets-natur av SPICE. Selv om Spice hendelsen kan være et globalt signal, så er måten som det er registrert i bergarter på, bør variere og varierer som en funksjon av kontinental og karbonat-plattformers geometri. Vi påkaller et paradigme skifte for bedre å isolere (constrain) kontinental, stratigrafisk {som har med rekkefølge og relativ posisjon til ulike lag å gjøre -oversetters kommentar} og lagdelings-arkitektur og å anvende disse observasjonene på variasjonen i størrelse, stratigrafisk utstrekning, og timing for SPICE-signalet, så vel som andre biokjemiske perturbasjoner, for å belyse de kompliserte prosesser som driver hav-karbonat systemet."

Bilde 2. Evidens for intelligent-kilde ligger like for hånden


Videre lesing hjelper ikke. Forfatterne vet at "Den tidlige Paleozoic epoken ... omfatter en viktig tidsramme innen metazoan evolusjon, inkludert den kambriske eksplosjon", men forskningen deres fokuserer bare på tids-ikke årsaks-sammenhengen. De nevner den samme "økningen i atmosfærisk oksygen, eventuelt i forbindelse med en oseanisk oksygenfattig/sulfidisk hendelse" som Amanda Doyle fokuserte på.

"Konseptuelle modeller har blitt konstruert for å forklare de årsaker og virkninger av disse diverse sekulær endringer, herunder hav oksygenfattig/sulfid-drivende trilobit-omveltning, assosiert med økning av organisk karbon og svovelkis-nedfelling (burial) som fremtvinger endringer i atmosfærisk oksygen, og oksygenerte kystnære farvann, som driver spredning av plankton og kanskje resulterende Ordovicium biologisk mangfold -her."
Endringene kan godt være konsekvenser, ikke årsaker, av den kambriske eksplosjonen. Og om elementet er oksygen, svovel, karbon, eller noe annet, spiller det ingen rolle. De er inaktive. De er dumme. Ingen av dem har kreative krefter til å designe nye kropps-planer, celletyper og organer, selv om de skulle "tillate" slike ting å "dukke opp" på scenen.


Vi vil prøve en gang til. I 'Geology' -her, er Ediacara dyret Cloudina nevnt, i en artikkel av sju forskere fra Skottland, Russland og Namibia. Beskriver de en tilstrekkelig årsak for kambriske dyr?
"Den Ediacara skjelett-rørformede antatte metazoan Cloudina forekommer verden over i karbonat-avsetninger, som begge viste omdannede substrater og minimerte kostnadene ved skjelettisering. Habitat og substrat-preferanser og forholdet mellom Cloudina og andre metazoans er ikke fullt ut dokumentert, slik at vi vet lite om dens økologiske krav eller gruppe-dynamikk. In Cloudina fra Nama-gruppen, Namibia (ca. 550-541 Ma), som danner innbyrdes sammenheftede skjær, sammensatt av og på hverandres følgende sammenstillinger i grunne, høy-energi-miljøer, og også miljøer som er festet til enten stromatolitter i storm-påvirkede dype indre rampe-avsetninger eller tynne mikrobielle nærings-materialer i lav-energi habitater. Hver samling viser statistisk forskjellige rørdiameter-kull, men i sum, viser Cloudina en eksponentiell frekvensfordeling av diameterstørrelse."

Bilde 3. Cloudina


Meyer nevner ikke Cloudina, men det er ikke mye å se på. Visualiser en stabel med kopper som danner et rør. The Virtual Fossil Museum sier -her: "Cloudinids levde på slutten av Ediacara, og ble utryddet ved starten på den kambriske perioden." Kategorisert med "små skjellrike fossiler" som gikk forut for eksplosjonen, kan de ikke ha bidratt til kambriske dyrekropp-planer, følgelig (se kapittel 13 og 14 i 'Debating Darwin’s Doubt'). Vi leser håpefullt videre.
"I korralrev (reefs) dokumenterer vi en periodisitet med størrelsesvariasjon, hvor middel, minimum og maksimum rørdiametre variere sammen og viser en systematisk økning mot toppen av hver sammenstilling. Vi konkluderer med at de fleste Nama-grupper av Cloudina representere en økologisk generell taksonomisk gruppe med meget varierende størrelse, at størrelse ble miljømessig mediert, og at Cloudina kunne respondere raskt på periodiske endringer i miljøet. Mens Nama-gruppens skjelett-metazoaner eksisterte side om side med bløtdyr-organismer, var det ingen åpenbar økologisk interaksjon, slik at de ble segregert i Lithified karbonat og ikke-Lithified klastiske mikrobielle (mat) fellesskap, henholdsvis. Vi slutter at økologisk fleksibilitet tillot Cloudina å danne ulike miljøer som koloniserte ulike karbonat-substrater ved lave nivåer av inter-substrat konkurranse. Dette er i bemerkelsesverdig kontrast til de tidligste kambriske skjelett epibenthos -her, som dannet biodiverse (korall) rev-samfunn med spesialisert nisje-belegg."

Så det er det? Rørdiametre økes eller reduseres i henhold til omgivelsesforhold? Om det vokste artikulerte ben, øyne og fordøyelsessystem, kunne vi bli imponert.

Hm.. Evolusjonister ikke reagerer på Meyer utfordring. Ser ut som en overgivelse.
{Kanskje er det å strekke artikkelen langt, men den gir i hvert fall et bilde av ulikheten mellom periodene -oversetters kommentar.}

Merker: Kambrisk eksplosjon; Darwins Doubt;

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)