Hva er topp-ti problemene med darwinistisk evolusjon?
Casey Luskin; 12 juli 2012
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2012/07/what_are_the_to_1/ )


Red.anm: For Casey Luskins kapittel i Editor’s note: 'More than Myth' om topp-10 problemer med evolusjon klikk her.
For et par måneder tilbake ga jeg min 'topp tre' kritikk av darwinistisk evolusjon -her, som jeg mener bør undervises i offentlige skoler. Men problemene med Darwins evolusjons går mye dypere. Her er mine topp ti problemer med biologisk og kjemisk evolusjon:

1. Mangel på en levedyktig mekanisme for å produsere høye nivåer av komplekse og spesifiserte informasjon. Relatert til dette er problemer med en darwinistisk mekanisme som produserer ugjenkallelig komplekse funksjoner, og problemene med ikke-funksjonelle eller skadelige mellomtrinn. (For mer informasjon se: " The NCSE, dommer Jones, og bløffer om opprinnelsen av ny funksjonelle genetisk informasjon ", " Kjører bilmotorer på nøtter(lugnuts) -her; et svar til Ken Miller & Judge Jones halm Tester av ikke-reduserbar kompleksitet for bakterie-flagellen? , ‘ Åpne Darwins Black Box’-her eller" Kan tilfeldige mutasjoner opprette nye komplekse trekk? Et svar til TalkOrigins? ") Se også Problemer med naturlig seleksjon;

Bilde 1. Cellens ATP (energi)-motor

2. Svikten i fossil-registeret i å støtte darwinistisk evolusjon. (For detaljer, se " Punktert likevekt og mønstre fra Fossilregisteret" -her eller " Intelligent Design har vitenskapelig kvalitet i paleontologi" -her.) ;

3. Svikt i molekylærbiologi på å gi bevis for et stort 'Livets Tre' (For mer informasjon, se: "Livets tre." En Primer på Livets Tre " -her);

4. Naturlig utvalg er en meget ineffektiv metode for å spre egenskaper i bestander med mindre en egenskap har en ekstremt høy utvalgskoeffisient; lenke.

5. Problemet som konvergent evolusjon framtrer tøylesløst - både på genetiske og morfologiske nivåer, selv etter Darwins teori er dette svært usannsynlig. (For detaljer, se " Konvergent Genetisk Evolution: 'Overraskende' -under Ikke-styrt evolusjon, Forventet Under Intelligent Design " -her og " delfiner og niser og ... flaggermus. Å hjelp! Evolusjonens konvergens Problem?! -her ");

6. Svikt i kjemien til å forklare opprinnelsen til den genetiske koden. (For detaljer, se " livets opprinnelse er fortsatt et mysterium" -her eller " Problemer med naturlig kjemisk 'livets opprinnelse' -her ");

7. Svikt i utviklingsbiologien i å forklare hvorfor virveldyr-embryoer avviker fra begynnelsen av utviklingen. (For mer informasjon, se: " Utvikling utsikt over embryologi "-her , " Et svar til Carl Zimmer om fosterutvikling og utviklingsbiologi " -her , " Nåværende lærebøker misbruker fosterutvikling til å argumentere for evolusjon "-her );

8. Svikt i neo-darwinistisk evolusjon i å forklare den biogeografiske fordelingen av mange arter. (For detaljer, se " 'Sea Monkey' hypoteser motbeviser NCSE's biogeografiske innvendinger i å utforske evolusjon " -her; eller " 'Sea Monkeys' -er toppen av isfjellet: Flere biogeografiske gåter for neo-darwinismen" -her)

Bilde 2. Mot 'søppel-DNA'

9. En lang historie med unøyaktige spådommer inspirert av neo-darwinismen om vestigiale organer eller såkalte "junk" DNA. (For mer informasjon se: " Intelligent Design og døden av 'Junk-DNA Neo-darwinistisk Paradigme' -her", " Det siste bevis for evolusjon: Blindtarmen har ingen viktig funksjon" -her; eller " Begår Darrel Falks 'søppel-DNA argument for felles avstamning 'én av de største feilene i molekylær biologisk historie"? -her );

10. Mennesker viser mange atferdsmessige og kognitive egenskaper og evner som ikke tilbyr noen åpenbar overlevelses fordel (f.eks musikk, kunst, religion, evne til å tenke over universets natur).

Selvfølgelig, skraper selv disse "Topp ti" fortsatt bare i overflaten. Hva ville du legge til?

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)