I evolusjonær litteratur, snubler forskere regelmessig i teleologisk språk
Oversatt herfra.

Bilde 1. Pattedyr eggceller


Hvordan vil du forklare utviklingen av et lite sett med gener som er uttrykt for bare et par korte timer - når vi bare består av 8-16 celler - i en finstemt koreografi unik, for placenta- pattedyr?


Svaret, er selvfølgelig, å bruke teleologisk språk. Det er fordi den evolusjonære forklaring er så gjennomsiktig urealistisk. Derfor forklarer Oxford University Ignacio Maeso i en Science Daily artikkel: Det var virkelig sjokkerende å finne at disse genene bare blir lest for et pulslag av et par timer i hele vår levetid.
...
De blir funnet på kromosom 19, som er kjent for å være en ustabil del av genomet. Tenk på det som en boblende gryte av DNA, med individuelle biter av DNA som blir lagt til og tatt bort, og stundom danner helt nye gener. Ved inngangen til placenta pattedyr, for 70 millioner år siden, dukket disse genene opp og ble fanget av utviklingen for å utføre en ny oppgave, og det handler om å kontrollere hva celler gjør i de tidligste stadier av utviklingen.
"Fanget av evolusjon til å utføre en ny oppgave": Som ofte skjer, forteller kombinasjonen av passiv uttrykksmåte og infinitiv-form historien. (se i Konklusjonen for artikkelen -her.)
Teleologien er ikke bare en feil. Som vi har dokumentert mange ganger, er det en rød tråd gjennom hele sjangeren evolusjonær litteratur. Den er nødvendig for å få mening av dataene, fordi evolusjon ikke 'gir mening'.


Ikke så overraskende, dukker teleologisk språk opp i original forskningsjournal-artikkelen i BMC Biology også -her. Nemlig:
Et lite antall avstamnings-spesifikke tandem genduplikasjoner har funnet sted, og disse reiser spørsmål om hvordan evolusjonært unge homeobox gener 'blir rekruttert' til nye regulatoriske roller. For eksempel er divergerende tandem duplikater av Hox3 genet 'rekruttert' for ekstra-embryonal membran-spesifikasjon og mønster-forming i tovingede og rhopalocera insekter, en stor utvidelse av Rhox homeobox gen-familien, utplassert i reproduktive vev av musen, og duplikater av TALE-klasse gener er uttrykt i tidlig utvikling av bløtdyr.


To av evolusjonisters 'favoritt ord er "rekruttert" og "utplassert". De høres så aktive ut, til tross for, enda en gang, den passive uttrykksformen. Og legg merke til teleologien som gled inn, i form av en hensikts-setning ( "for ... spesifikasjon og mønster-forming"), en konstruksjon som vanligvis brukes for å indikere et subjekts formål eller målsetting.

Bilde 2. Mange ikke-tilfeldige faktorer - hentet fra boka 'Genetic Entropy'


Hvordan kan de omgå det ganske vanskelig problemet at hvis evolusjon er sann, må all biologisk variasjon være tilfeldig med hensyn til egnethet (fitness), og dermed uten mål eller hensikt. For øvrig et krav som er blitt falsifisert så mange ganger at vi har sluttet å telle.


Evolusjonister fortsetter likevel å spre disse falske nyhetene.


Tagger: Historie; natur ; vitenskap; Intelligent Design; filosofi

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund