Ny rettsavgjørelse: Sjimpanser ikke berettiget til menneskelige rettigheter
Wesley J. Smith; 10. juni 2017
(Oversatt herfra.)


Bilde 1: "Ung sjimpanse leker med vannet", av Tambako Jaguar via Flickr.


Denne saken burde ha blitt ledd ut av retten. I stedet mottok kravet fra det radikale 'Nonhuman Rights Project' en respektfull avgjørelse fra en rettssak i New York i forsøket på å gi nedskrivning av menneskelige rettigheter til sjimpanser.
Som jeg har nevnt, er dyr som inkluderer sjimpanser, ikke berettiget til rettigheter fordi ingen - ut fra sin egen natur - er i stand til å påta seg ansvar eller plikter. Retten fulgte den samme tankegangen.

Fra domsavsigelsen -her:
"De påståtte kognitive og språklige evner til sjimpanser går ikke å overføre til sjimpansens kapasitet eller evne, som mennesker, til å utøve juridiske plikter, eller å bli holdt lovlig ansvarlig for deres handlinger .
Anmelder foreslår ikke at noen sjimpanse anklaget for en forbrytelse i New York, kan anses som egnet til å forfølges, dvs. å ha "kapasitet til å forstå saken mot ham eller å bistå i eget forsvar" (CPL 730.10 [1]) ...
Videre, som nevnt i en kortfattet forklaring av professor Richard Cupp, mangler ikke-menneskene et tilstrekkelig ansvar til å ha noen juridisk status som ifølge Cupp er grunnen til at selv sjimpanser som har forårsaket død eller alvorlig personskade, ikke er blitt påtalt.


Anmelder hevder at evnen til å anerkjenne en juridisk plikt eller et lovlig ansvar ikke burde være avgjørende for rettigheten til rettslig lettelse, for eksempel kan ikke spedbarn forstå at de skylder plikter eller ansvar, og en søvnig person mangler bevissthet, men begge har lovlige rettigheter. Dette argumentet ignorerer det faktum at disse fortsatt er mennesker, medlemmer av det menneskelige samfunn.


Laurence Tribe, den berømte jus-professoren, støttet å gi slike rettigheter til sjimpanser . Det er for å fremme en veldig underordnet dyrerettighets-agenda - kjent som " dyre-stående" her - som ville tillate dyr å saksøke (det vil si at det vil gi dyrerettighets fanatikere tilgang til domstolene for å fremme egne agendaer).

Bilde 2. Ikke alt en vil høre på


Dyrets rettighets fanatikere hevdet - som motstandere av menneskelig eksepsjonalitet alltid gjør - at siden selskaper anses som personer, bør sjimpanser også være. Nei:
"Den underliggende begrunnelsen [av saken som gir rett til selskaper] var at selskapets eiendom egentlig bare var eiendommen til de enkelte aksjonærene som eide selskapet, og derfor bør beskyttes på samme måte. Igjen, en bekreftelse på at slike lover henvises til mennesker eller individer i et menneskelig samfunn."


Foruroligende hevdet retten målet om å etablere rettigheter for dyr. Nei, det er et anti-menneskelig mål som på ingen måte er prisverdig. Uansett standarder som er etablert for riktig menneskelig omsorg for dyr - og de skal absolutt etableres - må alltid flyte fra våre plikter som mennesker, ikke fiksjonen om at dyrene er i stand til å ha rettigheter.
Dette vil ikke bli det siste tilfellet brakt for å etablere dyre personlighet eller menneske lignende rettigheter. Må de alle bli avvist som fjollete saker og aldri igjen få respektfull høring i en appell-rett.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund