Plante-liknende liv er skjøvet tilbake 400 millioner år bakover-

Bilde 1. Før alger og planter -bare 'enkle' amøber(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/03/history-of-plant-like-life-is-pushed-back-400-million-years/)


Et nytt fossil funn fra India har presset historien om plante-livet tilbake 400 millioner år. Gode ‚Äč‚Äčnyheter for Darwins teori? Ikke i det hele tatt.


I evolusjonsdebatten, tolker darwinister automatisk tid som gunstig for dem selv. Det er strategisk, og naturlig nok på en måte. Sannheten er imidlertid at når det kommer til argumenter for design, er en lang historie for livet enten en nøytral faktor, ettersom ingen kjent tidsperiode ville være tilstrekkelig. Eller det kan være gunstig for ID-saken. Det er fordi ofte når vi finner en stor utvikling i biologisk historie er skjøvet lenger bakover, betyr det at et tidsvindu har blitt trangere. Det betyr at evolusjonen, hadde mindre tilgjengelig av den viktige tids-ressursen for å gjøre sitt arbeid og oppnå en viktig prestasjon.


Sjekk ut dette. Science Daily beskriver "1,6 milliarder år gammel sannsynlig rødalge." Dette "indikerer at avansert flercellet liv utviklet seg mye tidligere enn tidligere antatt". Spesielt har perioden fra 'ingen plante-lignende liv' til røde alger nå tydeligvis 400 millioner færre år å jobbe på:

Sitater fra rapporten:
Forskerne fant to typer fossiler som ligner rødalger i unikt godt bevarte sedimentære bergarter på Chitrakoot sentralt i India (Bilde 2). En type er trådlignende, den andre består av kjøttfulle kolonier. Forskerne var i stand til å se forskjellige indre cellestrukturer og såkalte celle-fontener, bunter av pakket og avskårne filamenter som danner kroppen med kjøttfulle former og er karakteristisk for rødalger".
"Du kan ikke være hundre prosent sikker på om materialet denne gamle, for det er ingen DNA gjenværende, men tegnene passer ganske godt med morfologi og struktur av rødalger," sier Stefan Bengtson, professor emeritus i Paleozoologi på den svenske Museum of Naturlig historie.

Bilde 2: Fossil rødalger, av Stefan Bengtson, CCAL via Science Daily.


De tidligste spor av liv på Jorden er minst 3,5 milliarder år gammel. Disse encellede organismer, i motsetning til eukaryoter, mangler kjerner og andre organeller. Store flercellede eukaryote organismer ble vanlig mye senere, rundt 600 millioner år siden, nær overgangen til 'fanerozoikiske era', "tiden med synlig liv."

Funn av tidlige flercellede eukaryoter har vært sporadisk og vanskelig å tolke, og utfordret forskere i det de prøvde å rekonstruere og datere livets tre. Den eldste kjente rødalger før den nåværende funnet er 1,2 milliarder år gammel. De indiske fossiler, 400 millioner år eldre og langt de eldste plantelignende fossiler som er funnet, tyder på at de tidlige grener av livets tre må kalibreres på nytt.
"Tiden med synlig liv ser ut til å ha begynt mye tidligere enn vi trodde", sier Stefan Bengtson.


Resultatene er rapportert i PLoS Biology ( "Three-dimensional preservation of cellular and subcellular structures suggests 1.6 billion-year-old crown-group red algae" -her).

Bilde 3. Sonar skal visstnok ha blitt 'uavhengig utviklet' flere ti-talls ganger

Tilfellet med plante-liknende liv forenes med andre illustrasjoner:
Et klassisk eksempel er hval-evolusjon, som den nyeste forskningen har plassert tilbake til kun for 1 million år siden. Det skjedde med oppdagelsen kjeveben-fossil til en Antarktisk hval , datert til for 49 millioner år siden. Det legger opp til et "uutholdelig rush," bemerket vi i fjor , og en "utfordring for evolusjonsteorien som ikke vil forsvinne."

Et annet eksempel på dette er opphavet til livet selv, datert til ca. 3,5 milliarder år siden basert på fossile bevis. Nylig ble rammen presset tilbake til for 3,77 milliarder år siden, eller til og med så mye 4,28 milliarder år siden. Med hensyn til dannelsen av den tidlige jorden, ser det enda mer ut som "plutselig liv” (i ordene til 'opprinnelses-til-liv' forsker Cyril Ponnamperuma) enn tidligere antatt.


Slike brå overganger, som punkterer lange opphold med plutselige utbrudd av kreativitet, er ikke hva Darwin forventet. Men de er det som intelligent design forventer, basert på vår egen erfaring med hvordan vanlige menneskelig kreativitet fungerer.

Bilde 4. Verdens eldste fossiler


Merker

alger evolusjon; intelligent design; planter; forskning.

 


Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)