Optimering og design: Brian Miller PhD i fysikk
(Om mikro og makro-evolusjon -fitness terreng)
(Oversatt fra: https://www.discovery.org/multimedia/audio/2017/03/optimization-and-design-brian-miller-on-fitness-terrains/ )

Utskrift fra lydfil:


Gradvis innovasjon -knyttet til mikroevolusjon; Radikal innovasjon -knyttet til makro-evolusjon. Naturlig seleksjon er god for mindre endringer, konstruksjonsbegrensninger kan være motstridende i to ulike dyreklasser.
Eks. mikro: justere forgasser hos ulike biltyper; makro: fra bil til helikopter.

Bilde 1. Lunger hos krypdyr

Bilde 2. Lunger hos fugler


Bil virker best om kraften går fra motor til hjul; helikopter best om kraften fra motor til rotor, det vil føre til at horisontal framdrift blir mye verre -lenge før den letter. Det ville ikke fungere i biologien, da ville artene fungere mye dårligere og siles vekk av naturlig seleksjon.
Livet sees som optimalisert, kontrollsystemer, feed-back looper som har nær kontakt med menneskelig ingeniørkunst, og lite med blinde, stegvise -ørsmå endringer å gjøre. Selvsammensettende maskiner, krever enda mer av design enn vanlige maskiner.


Små gradvise endringer kan ikke overvinne design-beskrankninger hos fisk, uten at disse blir mye dårligere -for de har motstridende konstruksjons-begrensninger. Mutering i tidligste stadier er alltid skadelige!
Mellom arter må en ned fra topper og ned i daler, før en kan komme opp igjen. Naturlig seleksjon vil bare fungere 'oppover'.

Eks. lungesystemet hos fisk og amfibier: Fugleliknende lunge: fungerer helt annerledes. Se lenke til ulike lungesystemer her.


Skrevet ned av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)