Om mus og menn -embryo utvikling hos mus og mennesker
(Referat fra: http://www.evolutionnews.org/2017/02/in_mouse_and_hu103478.html )


Intervju med Anne Gauger: Dess dypere du graver, desto mer finner du.


En kritisk endring i stadiet mellom 2-4 celler. Endring fra morens RNA til eggets eget RNA: Det må foregå en forvandling fra forelde-styrt til embryonisk. Det må forekomme et pyrivat, for at endring skal forekomme. ATP må forekomme, Citric Acid er start og sluttprodukt. Normalt trengs disse kjemikaliene, som trengs for endring, produsert i mitokondriene, mens de i starten av embryo-perioden, finnes i kjernen av cellen. Hvordan kan det ha seg?

Bilde 1. Hvordan kommer ATP og andre enzymer inn i kjernen


At alle disse enzymene skal operere i cellens kjerne, er en stor overraskelse. Hvordan kom de seg inn der? En epigenetisk programmering av cellens kjerne forekommer. Innbefattede proteiner er svære komplekser av proteiner, opptil 24 -alt. 60 enheter, bare i kjernen. Det største enzym-komplekset vi kjenner til. Først ble dette identifisert i bakterier. Så ble dette gjen-brukt og funnet i mennesker. Det samsvarer godt med gjenbruk av fungerende komplekser.


Resymé ved Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)