Om funksjonell sammenheng - en annen servering av orakelsuppe
Douglas Axe; 10. juli 2017

Bilde 1. Bokstavsuppe


Oversatt herfra.

Dette er den fjerde delen av en pågående samtale med den teistiske evolusjonisten Hans Vodder om boken min Undeniable (for del 1, del 2, del 3).

Hans begynner denne delen med følgende:
"Jeg vil si at vi kanskje er enige - Jeg har enda bekymringer om sannsynlighetsberegningene (se nedenfor). Men selv om det er riktig, siden Gud er fri til å slå oddsene slik han liker (selv ved sjanse og naturlig utvalg), virker det som om han kunne "ha produsert ting som ildfluer og hester og mennesker ... innenfor de regelmessigheter som er beskrevet av vitenskap."
Men la oss snakke om orakelsuppe. Helt ærlig, lurer jeg på om det virkelig er en god analogi for "evolusjonær forklaring av livet" ( Ubestridelig , s. 17). Mens det er tankevekkende, virker orakelsuppe ikke-sammenlignbar med evolusjon på to viktige måter.


Først er det spørsmål om bakgrunnskunnskap. Orakel-suppe slår oss som usannsynlig fordi vi vet hva det betyr å lage suppe og skrive instruksjoner. Basert på vår erfaring med suppe-kjøkken og patentkontorer, mener vi med rette at du ikke vanligvis kan få suppe uten kokk eller skriftlige instruksjoner uten forfatter. Du kan kanskje si at vi kjenner de nødvendige og tilstrekkelige betingelsene for å skrive instruksjoner i suppe under vanlige forhold, og orakelsuppe bryter med disse.
Imidlertid vet vi svært lite i forhold til de nødvendige og tilstrekkelige forholdene for "oppfinnelsen" av biologiske organismer og deres egenskaper (selv om jeg mistenker at det er plausible evolusjonsscenarier for bestemte tilfeller). Gitt denne ulempen i vår bakgrunnskunnskap, virker det merkelig å foreslå at den nesten usannsynlige umuligheten av orakelsuppe skulle fingere, ville medføre tilsvarende sikkerhet med hensyn til umuligheten av evolusjonens arbeid.


Så, suksessen til sammenligningen mellom orakelsuppe og evolusjon avhenger av styrken av likhet mellom biologiske organismer og skriftlige meldinger. Men hvor passende er sammen-ligningen? Vi kan beregne oddsen for skriftlige meldinger relativt enkelt (se kapittel 9 i Undeniable), men beregning av oddsen for biologiske organismer krever at de behandles som kombinatoriske objekter, og dette trekket er i det minste noe kontroversielt (og er således mitt andre punkt i ikke-sammenlignbarhet) .
Gitt at vår evne til å gjøre nøyaktige beregninger av biologiske organismer er avgjørende for det matematiske tilfellet mot evolusjon, bør vi kanskje undersøke dette videre?"

Selv muligheten for avtale er en god ting, Hans - og selvfølgelig var vi enige om noen svært viktige ting før samtalen begynte.
Ja, la oss fortsette å snakke suppe til vi har forstått hverandre godt.


Orakelsuppe er et eksempel, ikke en analogi. Det er, jeg bruker det i Undeniable -lenke, som et eksempel fra en kategori av ting, med det formål å vise hvorfor ingen av tingene i denne kategorien kan oppstå ved et uhell.
Kategorien er definert av det jeg kaller funksjonell sammenheng : "Det hierarkiske arrangementet av deler som trengs for noe å produsere en høynivå funksjon - hver del bidrar på en koordinert måte til det helheten" (s. 144). Figur 9.3 i boken (gjengitt her) illustrerer ideen ved å vise de funksjonelle avhengighetene til en hypotetisk helhet som bruker deler i deler for å utføre sin toppnivåfunksjon.

Bilde 2: Fig 9-3 Gjengitt fra 'Undeniable' (ubestridelig); Utarbeidet av Anca Sandu og Brian Gage.

Ja, instruksjoner skrevet i suppe er svært forskjellige fra livet, men mitt argument dreier seg om denne ene likheten: de har begge en bred funksjonell sammenheng. Jeg brukte brede eksempler i boken - digitale fotografier, nødvendigheten ved oppdagelsenr som reddet Apollo 13 astronautene, det fotosyntetiske systemet i bakterier etc. - for å vise hvorfor blinde prosesser ikke kan snuble over noe som helst, som utviser denne karakteristiske egenskapen.


Som jeg sa før, er de nøyaktige beregningene av sannsynligheten du påkaller, unødvendig, Hans. For eksempel, er du og jeg enig i at instruksjoner ikke kan vises ved et uhell på overflaten av alfabetssuppe til tross for at det ikke har noe som en presis sannsynlighet for dette. De enkle beregningene jeg går gjennom i kapittel 9 gir latterlig sjenerøse øvre grenser for sannsynligheter, noe som betyr at de faktiske sannsynlighetene er mye, mye lavere. Fordi disse altfor sjenerøse sannsynlighetene er så lave at de er effektivt umulige, vet vi det samme må være sant for de faktiske sannsynlighetene.


Bilde 3. Kan slikt lage seg selv? -eks.

Poenget med kapittel 9 er å vise ikke bare er noen ting for sjeldne å bli snublet over ved et uhell, men mer signifikant, hvorfor dette må være sant for alle ting som er avhengige av funksjonell sammenheng. I et nøtteskall: Hvert aspekt av en hierarkisk ordning, som den viste (Fig. 9-3) må være spesielt arrangert, noe som betyr at hver sannsynlighet er forkludret, hvis den blir overlatt til tilfeldighet. Å få det hele riktig ved et uhell er derfor alltid fantastisk usannsynlig.

Jeg tror at kontroversen du refererer til, er mer ideologisk enn intellektuell. Med andre ord, hvis folk kunne legge til side sine personlige grunner for å nekte livets utforming, mistenker jeg at kontroversen ville forsvinne. Faktisk, Richard Dawkins, som svært gjerne liker å være uenig med meg (Axe) av ideologiske grunner, skjønte likevel poenget ved det jeg sier for lenge siden:
"Du kan kaste celler sammen tilfeldig, om og om igjen i en milliard år, og ikke én gang vil du få et konglomerat som flyr eller svømmer eller graver eller løper, eller gjør noe, endatil dårlig, som ikke på langt nær kan forstås som arbeid for å holde seg selv i live."

Bilde 4. Årsak til mange kontroverser

Så, for å hjelpe oss med fokusere på eventuelle gjenværende punkter av uenighet, Hans, har jeg to spørsmål til deg:
1. Er du enig i at levende ting utviser omfattende funksjonell sammenheng?
2. Er du enig i at ting med omfattende funksjonell sammenheng nødvendigvis er for usannsynlige å bli snublet over, ved et uhell?

{Vits fra barndommen: Det ville være som Brenden snubla i stokken, datt i Barhaugen og slo seg på Brus-veen -kjente skihelter fra 50-tallet -oversetters tilføyelse.}

Tager: bakterier; funksjonell sammenheng; Intelligent Design; Fotosyntese; Teistisk evolusjon; Sannsynlighet; Undeniable.

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund. (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)