Hvordan naturalisme får vitenskap til å råtne fra hodet og ned
Denyse O'Leary; 12. mai 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/05/how-naturalism-rots-science-from-the-head-down/ )


Bilde 1. Fiskeskjellet; kreditt: MrsBrown via Pixabay.

" Post-sannhet " var i følge Oxford Dictionaries’ årets ord for 2016. Begrepet "post-fakta" høres også oftere nå. Oxford forteller oss at "post-fakta" relaterer seg til eller betegner "omstendigheter der objektive fakta er mindre innflytelsesrike i å forme den offentlige mening enn appeller til følelser og personlig tro."


Post-fakta har visselig truffet vitenskapen. Pundits beskylder alle andre enn seg selv -her, for dets voksende tilstedeværelse . Men en post-fakta og post-sannhets-verden er implisitt og uunngåelig i den metafysisk naturalistiske oppfatningen (naturen er alt er der) som nå er likestilt med vitenskap og ofte står for det.
La oss starte på toppen, med kosmologi. Noen sier at det er en krise i kosmologi; andre sier det er bare utfordringer. Tiår med akkumulerte bevis har ikke produsert universet som metafysisk naturalisme forventer og trenger. Big Bang teorien har ikke klargjort veien for en teori med færre teistiske implikasjoner. Det er mye bevis for finjustering av dette universet; Verre, bevis for alternativer er fantasifulle eller bare latterlige. Vennlig fremstilt, ville det ikke engang betraktes som bevis utenfor dagens vitenskap.


Ett svar har rett og slett vært å utvikle stadig mer fantasifulle teorier. Peter Woit, en matematiker fra Columbia University, er en ateist-kritiker av fasjonable, men ikke støttede ideer som strengteori ( Not Even Wrong, 2007) og multiverset som den støtter. Nylig har Woit kalt 2016 det verste året noensinne for "falsk fysikk" (som i "falske nyheter"). Som han fortalte Dennis Horgan nylig på Scientific American, refererer han til "villedende, overhypede historier om grunnleggende fysikk som fremmer tomme eller mislykkede teoretiske ideer, med en 'klikk-agn' overskrift."


Falsk fysikk (han lenker til en rekke eksempler på bloggen sin) presenterer kosmologi i hovedsak som en kunstform. Den bruker vitenskapen bare som dekor (universet er en datasimulering, multivers betyr at fysikk ikke kan forutsi noe ...). Konflikter med virkeligheten krever en revolusjon i vår forståelse av fysikk -her, i stedet for å tømme avfallskurven .


Woit klandrer Templeton Foundation for å finansiere dette. Men Templeton forsøker å tilfredsstille, som det må, et publikum. Kanskje et mer presserende problem er dette: Behovet for å forsvare et multivers uten bevis, har ført til et økende ubehag i forhold til tradisjonelle beslutningsverktøy for vitenskap, for eksempel falsifiserbarhet og Occams barberkniv. Og metafysisk naturalisme, ikke tradisjonell religion, sponser denne krigen mot virkeligheten.

Bilde 2. Eks. på livlige spekulasjoner


Kan vitenskapen overleve ideen om at naturen er alt som er? De første resultatene er urovekkende. Der bevis kan ignoreres, trenger teorien bare et tangentielt forhold til vitenskapens metoder og verktøy. Fysiker Chad Orzel uttrykte skuffelse med 2014 Cosmos- gjenopptaket, ved å si som her: "Jeg finner valget om å prioritere vilt spekulativt, men svakt inspirerende materiale som panspermia og hele"fremtidens kosmiske kalender" som litt skuffende. Det er så mye at de ikke har snakket om ennå, som er basert på gode, solide beviser, men vi får stigende uklarhet. "Men hva om en urovekkende mengde av tilgjengelig bevis er uønsket?


Den stadig mer populære ideen om at bevisstheten er en illusjon flyter naturlig sammen med den nye kosmologien. Motstridende teorier er ikke alvorlig i nflikt, fordi enhver løsning bare ville være en annen bruker-illusjon. Leserne legger merke til hvor rart den nye vitenskapslitteraturen høres, men i den grad de aksepterer metafysisk naturalisme, kan de bare basere sine innvendinger på personlig ubehag.
Hva om en teori, som intelligent design, utfordrer metafysisk naturalisme? Den vil sikkert skille seg ut. Og den vil skille seg ut fordi det er en trussel mot alle andre teorier i hele systemet. Bare motstridende eller usammenhengende teorier som kolliderer mot hverandre er ikke en trussel på lignende måte; Det er bare så mange flere som venter på tuten.


Kan intelligent design(ID) -teori gi innsikt? Ja, men de kommer til en pris. Vi må først erkjenne at metafysisk naturalisme er død for vitenskapen. Metafysiske naturalister setter for tiden vitenskapens påstander som svikter dem, utenfor rekkevidden for avkreftelse av bevis og tviler på vår evne til å forstå bevis uansett.


ID er først og fremst et krav om at bevismateriale har noe å tilføre, underbygd av en overbevisning om at fornuftsbasert tenkning ikke er en illusjon. Det betyr selvfølgelig å akseptere finjustering som et faktum som alle andre, som ikke må forklares bort ved å sammenligne levende spekulasjoner om alternative universer med observerbare fakta. For det andre insisterer ID-teoretikere på at informasjonsinnholdet i vårt univers og livsformer er den manglende faktoren i vårt forsøk på å forstå vår verden. Å forstå forholdet mellom informasjon på den ene siden og materie og energi på den andre, er en viktig neste oppdagelse. Det er arbeid, ikke elegante essayer.


Vi kommer dit til slutt, etter hvert. Men kanskje ikke i denne kulturen; Kanskje i en senere. Vitenskapen kan kaste inn så mange ressurser i å beskytte metafysisk naturalisme at den begynner å 'helle nedover'. Perioder med store funn blir ofte fulgt av århundrer med stagnasjon. Disse nedgangene er vanligvis basert på filosofiske nedganger. Utbredelsen av, for eksempel falsk fysikk, viser at vi er midt i nettopp en slik filosofisk tilbakegang. Det er et grelt valg for vår tid.

 

Bilde 3. Tilstrekkelig å vite hvorvidt en intelligent årsak står bak

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)