Brian Miller forskningskoordinator Discovery Science
-om inflasjons-kosmologi:
Resumé herfra; også lydfil kan høres her.


Tema: Inflasjonsperioden etter Big Bang som førte til at universet ekspanderte. Rød-skift beveger seg fra oss. Det kan forutsi bakgrunns-temperatur etc. Dette forklarer mye.

Bilde 1. Inflasjons-hypotesen

Men det er problemer:
1. Flatt univers -med tre modeller:
i) Det lukkede (closed) univers: Rommet bøyer inn på seg selv. To lystråler går sammen. Vil til slutt gå tilbake.
ii) åpent univers: to parallelle stråler går fa hverandre -universet utivder seg for alltid.
iii) Flatt rom: to parallelle linjer holder seg parallelle.
Universet måtte være fininnstilt 1:10opphøyd i 60.
2. Uniformt univers: vanskelig å forklare uten-
Kosmisk inflasjon -universet ble utrolig raskt ekspandert. Så ble all bevegelsesenergi -konvertert til masse.. Som en følge ble universet flatt og uniformt -hadde nok tid til å kommunisere med hv.a.
3. Under inflasjonsperioden boblet mulige ulike univers ut.

Kontrovers: Hva rettferdiggjør inflasjon -hvordan forklare den?
Mulig forklaring: Ett felt som gikk over i en høyere energi-form, før det gikk tilbake til lavere.
Denne mulige modell hevder at energien gjennomtrengte rommet, og den drev inflasjonen meget tidlig. MEN prediksjonen til denne modellen har feilet. En må benytte mye mer komplekse modeller, for alt kan forutsies fra denne modellen. Da er den ikke spesielt nyttig.
Entropien er mye lavere enn den 'burde vært', og inflasjon burde gitt enda høyere entropi.
For at det skulle skje må fininnstillingen ha vært bortimot 1: (10 opphøydi i 10 (opphøyd i 130))

Bilde 2. Ekstrem fininnstilling i starten -for å få levelige vilkår

Andre modeller:
Hvordan rettferdiggjøre flate univers etc. 'zip-?' modeller med 'brains' der 'krasjer i hverandre'. som også må være fininnstilte. Kvante-kosmologiske modeller krever også ekstrem fininnstilling (1:10 opphøyd i 60). Også andre modeller, som krever ekstrem fininnstilling. Hver gang en forsøker å tilpasse en modell, gir det nye problemer i forhold til Fininnstilling.


Å få en naturalistisk teori til å passe med virkeligheten kan sml. med å legge et for stort teppe inn i ett rom, det vil bule opp. Om en vil smæsje denne kulen, vil den dukke opp et annet sted.
Teoriene er forsøk på å fjerne behovet for en begynnelse, men alle alternative teorier krever også en begynnelse. Dermed legitimeres behov for en ekstern intelligens for at universet kunne vært presist fininnstilt fra begynnelsen.

 

Skrevet av Asbjørn E. Lund