Synd på de uønskede 'foreldreløse' gener - et vanskelig emne for darwinismen -

(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/03/pity-the-unwanted-orphan-genes-an-awkward-topic-for-darwinism/ )

Bilde 1. Om ('foreldreløse') orfan-gener

Dr. Nelson utdyper i et intervju utfordringen for Darwins teori fra såkalte foreldreløse (orfan) gener.
Disse er DNA-sekvenser som koder for protein (i sammenheng med dette intervjuet) uten noen kjente genetiske slektninger. De finnes i stort antall. De tjener ofte viktige roller i organismer. Hvor kom de fra? Darwinismen forutsetter en 'kusine-relasjon' ikke bare blant alle skapninger, fortid og nåtid, men mellom gensekvenser. Orfan gener trosser teorien om en slik kusine-relasjon.


Dersom historien om livet antas å stemme med LUCA (Last Universal Common Ancestor), så er det ikke tid nok til å generere disse nyhetene, tilsynelatende ut av ingenting. På den annen side, har et perspektiv åpent for intelligent utforming, muligheten for å skape helt ny biologisk informasjon etter behov, til ' designerens nytelse'. Denne informasjonen kan oppstå hvor som helst i mulig genetisk sekvens-plass.


Darwinismen har sine mulige rasjonaliseringer av orfan-gen problemet. Det har den alltid, men rasjonaliseringer er alt de er.
Orfan gener er nok et eksempel hvor spådommer om standard evolusjonsteori er slått ut av bevisene. I mellomtiden tar ID bevis på strak arm. Som en vitenskapelig teori, er darwinistisk evolusjon faktisk testbar, bortsett fra at den svikter sine tester. Last ned denne podcasten episode av ID fremtiden her, eller lytt til den og se samtidig et resymé av intervjuet her.

 

Merker
Darwinisme; Opprinnelsen; DNA

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)