Mer om Massiv RNA Redigering og blekksprut
Cornelius Hunter; 10 april 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/more-on-massive-rna-editing-and-the-octopus/)

Bilde 1: California blekksprut, Tom Kleindinst via Marine Biological Laboratory.


Se denne videoen -her for å se en blekksprut etterligne en alge. Blekkspruter har en utrolig evne til å oppfatte og etterligne farge, form og overflate-struktur i sine omgivelser. De bokstavelig talt "endrer seg", som videoen viser.
Legg merke til hvordan publikum reagerer som seg hør og bør på slutten av videoen. Du kan lese mer om denne fantastiske muligheten her . Ideen om at slik etterlikning utviklet seg er usannsynlig. Problemet er at evolusjonens tilfeldige mutasjoner ikke er i stand til oppgaven. Det kreves for mange av dem. Og nei, naturlig utvalg får det ikke til å skje. Naturlig utvalg kan ikke styre, overtale, overbevise eller på annen måte kose-snakke mutasjoner til å inntreffe. Naturlig utvalg er ganske enkelt en etikett for det som skjer etterpå: i et ord: skadelige mutasjoner elimineres.


Faktisk mente evolusjonsteoriens co-grunnlegger Alfred Wallace at begrepet "naturlig utvalg" helt skulle bli droppet, fordi det egentlig ikke gjør noe, og således er misvisende. Ifølge evolusjonstenkning, kan naturlig utvalg ikke ha noen 'framlengs' innflytelse på mutasjoner. Det kan ikke føre til at nyttige mutasjoner forekommer - ingen målrettethet. Men nyttige mutasjoner er hva som er nødvendig, og i 'lassevis'.


Blekkspruten med sin fantastiske etterlikningsevne trenger både å oppfatte omgivelsene, og deretter å å utføre sin fantastiske etterlikningsevne. Sansning uten etterlikning er ubrukelig. Og etterlikning uten sansning er ubrukelig. Du trenger begge deler, og det er utenfor rekkevidden til tilfeldige mutasjoner. Faktisk gjelder det samme problemet for både sansning- og etterlikning, hver for seg. Dette er fordi et stort antall mutasjoner er nødvendig for å konstruere hver og en. Samtidig, som Evolution News -her nevnte tidligere i dag, gjør forskning på molekylært nivå ting bare verre.

Bilde 2. 3D-genom


Evolusjon er ment å være forårsaket av tilfeldige mutasjoner i genomet. Mutasjoner i DNA-segmenter, der genene befinner seg kan endre genproduktet, slik som et protein. Men organismer har en måte å lage slike genetiske endringer på direkten, og det kalles RNA-redigering. Etter at et gen transkriberes, kan RNA-kopien endres, for eksempel ved å endre en enkelt nukleotide. Denne RNA-redigeringen, eller omkodingen, utføres av en protein- maskin.


RNA-redigering er vanligvis ikke svært vanlig. Men de siste årene, har høye nivåer av omkoding blitt funnet i blekksprut, og denne nye forskningen kommer i tillegg. I blekkspruten og tilhørende arter, er de fleste av RNA transkripsjoner funnet å ha en redigert nukleotide, og viktig, er de ofte konservert på tvers av artene.

Bilde 3. Mutasjoner -ikke egnet mekanisme


Med andre ord, mens det i de fleste arter som har blitt studert er relativt lite RNA-redigering, så er det i blekksprut og dens nærmeste artsfeller omfattende RNA-redigering og rekodings-stedene er ofte bevart på tvers av disse lignende arter. Også DNA-flankerende sekvenser, på hver side av rekodings-områdene, har en tendens til å være konservert på tvers av disse nabo artene.


Dette beviset ødelegger evolusjonsteorien. Her er syv grunner til hvorfor:

1. For det første, hvorfor skulle disse få arter plutselig ha en slik opptrapping av RNA redigering? Evolusjonsteorien har ingen forklaring på hvorfor denne mekanismen plutselig ville ta på seg en slik betydning i denne lille gruppen av arter. Som en evolusjonist innrømmet , "De fleste organismer har svært få funksjonelle [redigerings] områder i kodende regioner. Dette er grunnen til at vi synes det er så uvanlig og overraskende at i åtte/ti-armet blekksprut og den tilhørende ordenen Sepioidea (cuttlefish), ser vi akkurat det motsatte."

2. For det andre, de flankerende sekvenser er vanskelig å utvikle. Disse består av flere hundre nukleotider, og når transkribert trenger de å danne RNA sekundære strukturer som RNA-redigeringende protein gjenkjenner. Disse sekvenser kan være svært spesifikke. I noen tilfeller kan til og med en enkelt nukleotide substitusjon forhindre RNA-redigering. Med andre ord må evolusjonens tilfeldige mutasjoner liksom tilfeldigvis finne disse spesifikke sekvenser. Uten riktig sekundær struktur, blir RNA-redigering sterkt sinket. Men i begynnelsen av søket er evolusjon mest sannsynlig langt unna en sekvens som vil danne riktig sekundærstruktur. Og det ville være usannsynlig for en tilfeldig mutasjon å utgjøre forskjellen. Med andre ord, er flere mutasjoner nødvendig før engang et snev av suksess er oppnådd. Og selvfølgelig må alt dette skje samtidig som det ikke forstyrrer alle forhåndseksisterende meldinger som sekvensen bærer. Dette er svært lite sannsynlig. Og likevel må dette skje ikke bare én gang, men to ganger, på begge sider av rekodings-stedet. Og dessuten, dette må ikke bare skje bare to ganger, men prøve og feile (err), hundretusener av ganger, på mange forskjellige rekodings-steder. Det kommer ikke til å skje.

3. For det tredje, disse lenge bevart flankesekvenser, med hundrevis av nukleotider på hver side av rekodings-stedene, innebærer at evolusjon mister evnen til å utvikle seg.

4. For det fjerde, ifølge evolusjonsteorien innebærer det faktum at disse rekodings-steder er konservert over forskjellige arter, at de er tilpasningsdyktige. Med andre ord, de forbedrer tilpasningsevnen (fitness). Denne massive RNA redigering er en funksjon, ikke en feil. Men gitt at det er mange tusener av disse rekodings-stedene, står evolusjon overfor en kombinatorisk eksplosjon. Ikke bare er det et astronomisk antall ulike kombinasjoner av RNA redigerings handlinger, men for hvert enkelt gen er det spørsmålet om hvilket RNA- transkript som skal rekodes? Med mindre en veldig enkel løsning blir funnet, er denne kombinasjons-eksplosjonen langt utenfor de magre ressursene til evolusjonens tilfeldige mutasjoner.


5. For det femte, utvilsomt brukes RNA redigering til å svare på skiftende forhold. Rekoding er vist, for eksempel for å påvirke kalium-kanalfunksjonen. Men hvis RNA-redigering er en mekanisme for respons på endrede betingelser, så må det være signalerende instruksjoner som forteller RNA-redigerings proteinet når og hvor de skal utføre sin redigering. Men opprinnelsen til det signal-systemet vil kreve svært mange mutasjoner. Igjen, ville sannsynligvis det være utenfor evolusjonens ressurser.

Bilde 4. Kaliumione-kanal


6. For det sjette, vil denne massive RNA-redigerings evnen ikke fungere optimalt uten at dens mange komponenter på plass. Du trenger rekodings-stedet, de flankerende sekvenser, RNA-redigerings protein, og signaleringssystemet. Det vil ikke tjene til noe å ha de riktige DNA-sekvensene uten redigerings proteinet, eller begge disse uten signaleringssystemet, eller signaleringssystemet uten de flankerende sekvensene. Med andre ord, finnes det flere, innbyrdes avhengige komponenter som alle må være på plass for at denne RNA-redigerings evnen skal fungere.

Bilde 3. Miljøet kan samvirke med gen-svitsjer


7. Til sjuende og sist, er det dumt å tenke at evolusjon kunne finne de rette rekodings-steder. Problemet er at selv om denne RNA-redigerings evne kunne ha utviklet seg og alle de forskjellige gjensidig avhengige komponenter falle på plass, ville det sannsynligvis ikke velge det riktige rekodings-stedet. Enkelt sagt, kan hvert evolusjonært eksperiment kunne kreve en monumental innsats og tidsrom før de nødvendige tilbakemeldinger mottas om hvorvidt rekodings-steder var fungerende. Evolusjon ville trenge å utvikle rekodings-stedet, og de flankerende sekvenser før naturlig seleksjon kan fungere. Utvilsomt ville de fleste rekodings-steder ikke hjelpe. De kunne være nøytrale, eller de kunne være skadelig. Men de ville ikke hjelpe å konstruere den adaptive RNA med den redigerings-evne finner vi i blekkspruten. Derfor er dette evolusjonsmessige søke-problemet astronomisk vanskelig. Det trenger å søke gjennom et stort antall hovedsakelig ubrukelige kandidater for rekodings-steder, og hvert søk ville kreve en evighet.

Men det blir verre, for det er sannsynlig at hvert enkelt rekodings-sted ikke kommer til å utrette mye alene. Det er mange tusener disse rekodings-stedene, og utvilsomt trengs det flere rekodings-steder for å arbeide sammen. Så selv om evolusjon på en eller annen måte kunne utføre søket for et enkelt rekodings område, som er astronomisk vanskelig, ville det trolig ikke bedre egnethet (fitness) av seg selv.


Ta en titt på denne videoen og alle kan se at evolusjon ikke er en god teori for dette. Dette er bare sunn fornuft. Ikke overraskende, bekrefter vitenskapen denne sunne fornuften. Faktisk dobler vitenskapen den, mange ganger.


Det er slett ingen unnskyldning for å fortsette å tenke evolusjon opprettet arten. Det er bare for mange motsetninger, for mange urimeligheter, for mange latterlige eksempler som viser at evolusjonsteorien er komplett feilaktig.


Så det bør ikke være så overraskende at alt dette etterlater evolusjonister litt sjokkert. De kan ikke forholde seg til stort mer enn vanlig aristotelisk teleologi. Som en overskrift forklarte, " 'Smarte' blekkspruter bytter bort genom-evolusjon for produktiv RNA- redigering." Å bytte bort genom-evolusjon for produktiv RNA-redigering? Det er teleologisk. Likeledes forklarte en evolutionist, "Mutation er vanligvis tenkt på som valutaen til naturlig seleksjon, og disse dyrene undertrykker det for å opprettholde rekodings-fleksibilitet på RNA-nivå". Igjen mer teleologi. Infinitivsformen forteller alt.

Bilde 4. Heck-blekkspruten


Forskningsartikkelen forklarer at disse artene "oppfant" den massive rekodingen. Oppfant? Artikkelen vender også disse arter til å bli intelligente agenter:"Hvorfor skulle coleoider velge å endre genetisk informasjon innen RNA i stedet for hardkode endringen i DNA?" Velge å? Dette er absurd.


Evolusjonsteorien har blitt revet i stykker av vitenskapen. Mens evolusjonister vil hevde de utøver legitim vitenskap, har de empiriske bevisene for lengst forlatt stasjonen.


Merker: DNA ; evolusjon; RNA; forskning


Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)