Flere tilganger til kambrisk eksplosivitet
Evolution news: Metaspriggina ; 13. mai, 2017

Bilde 1. Metaspriggina virveldyr-fisk fra Kambrium

I disse dager med anti-ID "konsensus", ikke forvent å finne vitenskapelige tidsskrifter som publiserer utilslørte setninger som "Vel, vet du hva Stephen Meyer og de intelligent- design folka hadde rett! "Darwinistisk naturlig utvalg må forbli allmektig. Observasjonsbevis er imidlertid kraftigere enn språket som brukes til å undertrykke det. Her er et par eksempler.


Raske leddyr
Vi rapporterte to år om Marble Canyon , et bemerkelsesverdig kambrisk fossilt deponi i Britisk Columbia som konkurrerer med den berømte Burgess Shale i betydning. Mer omfattende og detaljert enn den berømte naboen 26 miles mot nordvest, vil Marble Canyon trolig gi mange års funn for å belyse den kambriske eksplosjonen. Stedet er av spesiell interesse fordi det ble annonsert ett år etter at Darwins Doubt -lenke (2013) ble publisert.

Møt Tokummia , et skapning funnet på Marble Canyon. Calgary Sun kaller den en "gammel ledddyr med 'gretne' (gnarly) klør". I alle tilfeller var dette fire tommers dyret svært komplekst, og besitter over 50 par sammenføyde ben, et skall, antenner, 'pinsetter', øyne og munndeler (noe som innebærer en mage). Utvilsomt var det i stand til seksuell reproduksjon og delvis metamorfose, som også andre leddyr. Det er tildelt en alder på 508 millioner år gammel.


Jean-Bernard Caron, oppdageren av Marble Canyon fossil-skatten (som også fant en virveldyr-fisk -bildet øverst), med kollega Cédric Aria fra University of Toronto, studerte 21 eksemplarer av Tokummia. De prøvde å finne ut hvor den passer i det evolusjonære systemet. I Nature konkluderer de, at det kunne ha representert starten av taxononomiske gruppen Mandibulate ("kjeveben-dyr").

Bilde 2. Tokummia

Redaktørens sammendrag gir håp om at et gap har delvis blitt fylt:
"Fossiler fra den berømte 508 millioner år gamle Burgess Shale i Canada har vært avgjørende for å forme vår forståelse av opprinnelse og tidlig utvikling av leddyr, gruppen av virvelløse dyr som er anerkjent ved deres segmenterte kropper med ledd-deler og et ekso-skjelett. I de senere år har forskningen funnet støtte for en enkelt gruppe leddyr som kalles kjeveben-dyr som består av insekter, krepsdyr og myriapoder (skolopendere og tusenben), men ekskluderer chelicerater (edderkopper, skorpioner og deres allierte). Få fossiler har blitt funnet for å belyse de tidligste kjeveben-dyrene. Cédric Aria og Jean-Bernard Caron viser nå at dette gapet delvis er fylt ved ankomsten av Burgess Shale-fossilet 'Tokummia katalepsis', hvis anatomi tillater rekonstruksjon av denne viktige dyregruppens anatomiske og evolusjonære historie."

Det er imidlertid vanskelig å finne mer enn rene forslag om at visse fremspring på dette dyrs ansikt kan være tilstrekkelig til å 'fylle gapet delvis'. De presenterer en historie om at moderne kjeveben-dyr stammer fra larveformer:
"Tilstedeværelsen av skorpe-lignende egenskaper i de kambriske larver av ulike livslinjer, som er basale for Mandibulata, tolkes igjen som bevis for eksistensen av forskjellige ontogenetiske nisjer blant leddyr. Larver ville derfor ha utgjort en viktig kilde til en morfologisk nyhet i Kambrium-perioden, og gjennom ulike prosesser kan det ha bidratt til rask oppnåelse av 'kronegruppens' (crown-group) karakteregenskaper, og dermed til større evolusjons-frekvenser under tidlig bestråling (radiation) av euarthropoder."


Stopp opp for å forstå hva de sier. Denne uttalelsen gjør ikke annet enn å trykke de heldige mutasjonene inn i larven i stedet for den voksne. I stedet for at den voksne utgjør "en viktig kilde til morfologisk nyhet", blir larven kilden. Da, gjennom "heterokrone [ulike tidprosesser], utviklet noe seg raskere enn andre. Hurtig! De "større evolusjonære frekvenser" i Kambrium, som påskynder "anskaffelsen" av artropod-egenskaper. Et mer tomt forslag kunne knapt være sammenfattet: i utgangspunktet, "noen ting skjedde, og noen av dem skjedde raskere." Nå, se hvordan noen ting skjedde igjen og igjen:
"Integrasjonen av larve-grupperinger i fylogenien (Utvidet Data Fig. 10 og Supplerende Diskusjon) antyder at morfologiske egenskaper som vanligvis er assosiert med krepsdyr eller deres larver (store laboratorier, segmenterte cephaliske eksopoder, antenne-lignende fremre vedheng) har skjedd over flere euarthropod-avstamningslinjer ( Cheiromorpha, Artiopoda, Pycnogonida) med 'ikke-kjeveben' voksen- morfologier."

Bilde 3. Masse nye arter fra Kambrium

Derfra går de inn i helkjedelig fortellingsmodus. Å sette de heldige mutasjonene inn i larver åpner forunderlige muligheter:
"Dette innebærer at krepsdyr-lignende tegn oppstod tidlig i utviklingen av leddyrene , som følge av tilpasning til økologiske nisjer som er spesifikke for ontogenetiske stadier , og kan ha vedvart over forfedrene til store avstamningslinjer, før deres paedomorfiske utseende i voksne 'kjeveben-dyr' (mandibulates). Fordi ontogenetiske nisjer skaper nye karaktertrekk på hvilke naturlig utvalg kan fungere intraspesifikt , kan fremveksten av spesialiserte larveformer ha utgjort en viktig katalysator for den raske utviklingen av euarthropoder i Kambrium-perioden, og en bemerkelsesverdig kilde til morfologisk nyhet for de første kjeveben-dyrene."

Tenk deg at heldige mutasjoner dukket opp i larver, som eksponerte dem for nye "økologiske nisjer" der naturlig utvalg kunne fungere. De som så ungdommelige ut som voksne (pedomorfe) "dukket opp" som nye typer leddyr. Den "fremveksten" utløste "rask evolusjon". Denne forklaringen er umulig å skille fra magi. Det burde avvises som en ikke-vitenskapelig bekreftelse av presumptiv darwinistisk tro.


Det som er mer interessant for design advokater er deres tillatelse av "rask evolusjon av leddyr i Kambrium-perioden", og " rask oppnåelse av hovedgruppe-kjennetegn", det vil si den kambriske eksplosjonen. Du kan ikke skjule en eksplosjon i post-hoc distraksjoner som "fremvekst" og "oppnåelse" og "ankomst". Som alle de andre Marble Canyon fossilene, vises Tokummia i fossilregisteret fullt ut dannet som et komplekst, vellykket dyr.


Andre steder i artikkelen deres innrømmer de alvorlige problemer i den evolusjonære historien om leddyr, de mest varierte og vellykkede dyrene i hele naturen:
*Å gjenspore den evolusjonære historien til leddyr har vært en av de største utfordringene i biologien.
*Protokaridider hentes med Canadaspis og Odaraia (i Hymenocarina, forbedret) som en del av en utvidet kjeveben-dyr avstamning, og fornekter ideen om at disse problematiske toskallede taxonomiske grupper , samt andre relaterte former, er representanter for de mest basale (basalmost).

Bilde 4. Trilobit fra Kambrium


*Opprinnelsen til kjeveben-dyr-kroppsplanen, som omfatter tusenben, krepsdyr og seks-fotinger, har forblitt dårlig dokumentert .
*Disse resultatene , som hadde blitt påvirket av en tolkning av hodene til store to-skallete kambriske leddyr som to-segmenterte, har drevet en rekke makroevolusjonære hypoteser om fremveksten av ledddyrs-kroppsplaner og utviklingen av frontale vedheng, særlig med sikte på å løse leddyr-hode problemet.


*Den eneste fossile taxa fremført som de tidligste kron kjeveben-dyr, har vært euthycarcinoidene, historisk problematiske Palaeozoic skolopender-lignende leddyr med flersegmenterte ben.
*Hvordan de morfologiske trekk og anatomiene til de mest vellykkede dyrekropp-planen kom inn i bildet, har dermed forblitt stort sett ukjent.

Bilde 5. 'Collins-monster'


(Om "leddyr-hodeproblemet", se her.)
Det er klart at å henføre heldige mutasjoner til larver ikke kommer til å løse noen av disse problemene. Meyers bok står ubesvart.


Urelaterte Ediacara-forekomster

Hva med tidligere Ediacaran organismer? Kan de bli ansett som forfedre? Meyer behandlet en som heter Parvancorina på side 89, og avviste forslag om at den hadde overfladiske likheter med en trilobitt-lignende stamfar-kroppsplan.


En nytt artikkel i Nature Scientific Reports fokuserer på et annet tema, et forslag om at Parvancorina viste en tidlig forekomst av rheotaxis -aktiv tilpasning med væskestrøm (fluid current). Bevisene er imidlertid omstendighetsbevis og åpenbart åpne for tolkning. Forfatterne presenterer ikke noen bevis på organer, gener eller vev som er i stand til å kontrollere bevegelse.

Bilde 6. Ediacra fossil


Av mer interesse for oss er deres bekreftelse av Meyers syn, at de ediacaranske dyr ikke har stamfar-forhold til de kambriske dyr. Her, med hensyn til en av de ledende kandidatene til et slikt forhold, sier disse forfatterne: "Bortsett fra å ha en bilateral symmetrisk kropp, er det ingen utvetydige morfologiske tegn for å støtte plassering av Parvancorina innenfor leddyr eller til og med Bilateria."


Disse artiklene viser at fire år etter Meyers bok, og 13 år etter hans artikkel i Smithsonian-tidsskriftet, feiler evolusjonære hypoteser fremdeles i forhold til de kambriske dyrs plutselige opprinnelse. I det paleontologer holder disse fantastiske fossilene i sine hender, må de stoppe fortellingen om magiske fremtoninger, desperate forsøk på å tvinge fossilene inn i mytiske evolusjonære trær, og ta Meyers forslag alvorlig om at intelligent design gir den beste forklaringen.


Tager: Kambrisk eksplosjon; Fossiler

Bilde 7. Meyers oppsummering av Kambrium

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)