Science Magazine: Australopithecus sediba "Fortrengt fra den menneskelige familie"
Evolutionsnyheter | 25. april 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/science-magazine-australopithecus-sediba-ousted-from-the-human-family/ )


Bilde 1. Australopithecus sediba-kreditt: Brett Eloff / Courtesy Profberger og Wits University (eget arbeid) [ GFDL eller CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 ], via Wikimedia Commons.


For noen år siden skrev vi om 'Australopithecus sediba' , en hominid fossil som ble oppdaget i Sør-Afrika i 2008. Det var mye sprøytenarkoman om denne hominiden da den ble utgitt første gang 2010. Oppdageren Lee Berger kalte sediba "muligens beste stamfar-kandidat for slekten vår."


Det opprinnelige håpet for sediba var at den ville bidra til å fylle et "gap" i fossil-registreringen som gjelder den presise tiden da evolusjonære paleo-antropologer tror at vår slekt Homo utviklet seg fra noen australopithecine forfedre. ABC News gjorde dette poenget da sediba ble annonsert, og kalte fossilen en "spill-forvandler":
"Forskere har lenge snakket om en "manglende link" mellom svært gamle fossiler, mer enn 3 millioner år gammel, og mye yngre som de tror er tydelig forfedre til dagens mennesker. Det er et gap i fossilhistorien, så langt ikke-forklart. Hjelper Australopithecus sediba å fylle gapet? Ikke alene, sier de fleste forskere, men den hjelper."


Mediene promoterte sediba som en spektakulær bekreftelse på denne prediksjonen. Washington Post kjørte overskriften , "Forskere identifiserer forfedre som knytter gap i menneskelig evolusjon, en potensiell" spill-forvandler ", mens Associated Press citerte paleoantropologen Darryl J. DeRuiter, der han skrev:
"Dette er hva evolusjonsteori vil forutsi, denne blandingen av Australopithecen og Homo ... Det er sterk bekreftelse på evolusjonsteorien."
Nå er forholdende radikalt endret. Som tidsskriftet Science rapporterer , " En berømt stamfar kan blitt utstøtt fra den menneskelige familien", og forklarer at Australopithecus sediba er fjernet langt fra den menneskelige delen av hominid-treet:


"I stedet for å tilhøre den menneskelige linjen, er den nye arten Australopithecus sediba mer nært knyttet til andre homininer fra Sør-Afrika som ligger på en sidegren av det menneskelige slektstreet, ifølge en ny analyse av fossilen som ble presentert her i forrige uke på Årlig møte av 'American Association of Physical Anthropologists'."

Dette er ikke akkurat noe nytt. Artikkelen gjør et annet poeng vi har påpekt her på Evolution News tidligere , nemlig at "Med sine fossiler datert til 1,98 millioner år siden, Au. Sediba er for ung til å være direkte stamfar til alle medlemmer av slekten Homo -mer om dette her og her." Men denne nye studien argumenterer imidlertid ikke mot sediba som en menneskelig stamfar bare fordi artenes alder er feil, men også på grunnlag av fossilets morfologi:
"I en tale her, analyserte paleoantropolog Bill Kimbel fra Arizona State University i Tempe den mest komplette skallen av Au. Sediba og skjøt systematisk ned funksjonene som hevdet å knytte den til tidlig Homo . Kimbel bemerket at skallen var den av et ungt eksemplar - en "7 grader" - hvis ansikt og hodeskalle fortsatt utviklet seg. I sin analyse, i lag med paleoantropolog Yoel Rak fra Tel Aviv-universitetet i Israel, konkluderte han at barnet allerede viste egenskaper som knytter det nærmest til den sydafrikanske australopithecin Au. Africanus , en art som levde i Sør-Afrika fra 3 millioner til 2,3 millioner år siden. Og hadde den overlevd til voksenlivet, ville dens menneskelige ansiktsdrag ha blitt endret til å ligne enda mer på Au. Africanus .
For eksempel bredden på den unge Au. Sedibas kinnben ser smal ut, som i tidlig Homo. Men ved å studere andre australopithecin-, ape- og homofossiler for å se hvordan kinnbenets egenskaper forandrer seg når individer vokser og tygge-muskler utvikler seg, kunne Kimbel og Rak forutsi hvordan guttens ansikt og skalle ville ha sett ut hvis han hadde vokst til å bli en voksen. Likheten til Au. Africanus er så slående, at Kimbel faktisk mener Au. Sediba er en nært beslektet "søster-art" av Au. Africanus - og ikke en lenge tapt menneskelig slektning . "Vi tror ikke at Au. Sediba har et unikt forhold til slekten Homo," sier Kimbel.

Bilde 2. Sediba er en Australopithecus


Andre forskere som lenge har vært skeptiske til at Au. Sediba var en forfader til Homo fant Kimbels tale overbevisende: "Spot on", sier paleo-antropolog Bernard Wood fra George Washington University i Washington. DC Paleoantropolog Ian Tattersall fra American Museum of Natural History i New York er enig med Kimbel at Au. Sediba er mest nært knyttet til au. Afrikanus, og at ingen av artene er stamfar til tidlig Homo."


De er noen veldig store navn som tror at Au. Sediba er bare en utdød sidekant av det hominide treet og ikke stamfedre til homo . Så mye for at sediba skulle være en menneskelig stamfar som er "hva evolusjonær teori ville forutsi."

Bilde 3. Animasjon av ATP-motoren: Ville evolusjonær teori forutsi noe slikt?


Men om ikke Au. Sediba , fra hva utviklet vårt slekt Homo seg? Når Au. Sediba først ble rapportert, innrømte vitenskapelige media at vi vet bare ikke:
"De eldste Homo- prøvene er uryddige og gåtefulle, og etterlater forskerne usikre på de evolusjonære trinnene mellom australopithecines og Homo. ... "Overgangen til Homo fortsetter å være nesten totalt forvirrende", sier paleo-antropolog Donald Johanson fra ASU Tempe, som har sett de nye fossilene."

(Michael Balter, "Candidate Human Ancestor From South Africa Sparks Praise and Debate,"Science , vol. 328: 154-155 (9. april 2010).)


Ved tapet av Australopithecus sediba synes denne bekjennelsen om uvitenhet å forbli grundig befestet.

Merker: fossiler; Washington Post

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)