Våpenmedisin - Hva er bak den?
Wesley J. Smith; 20. mai 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/05/weaponizing-medicine-whats-behind-it/ )


Ontario, Canada, har godkjent en lov som formelt legaliserer dødelig injeksjons-eutanasi. Og det vil tvinge alle provinslegene til å bli medskyldige ved enten å utføre handlingen til alle juridisk kvalifiserte pasienter som ber om å bli drept, eller ved å oppfordre dem til å anskaffe en dødslege.
Fra nettstedet til 'Ontario Ministry of Health and Long-Term Care' -her.


I Ontario er helsevesenet ansvarlig for å regulere sine respektive yrker av allmenn interesse. Ved å gjøre det kan høgskoler etablere retningslinjer og standarder som deres medlemmer må overholde, inkludert retningslinjer og standarder for medisinsk hjelp til døende.
'College of Physicians and Surgeons of Ontario' krever at når leger ikke er villige til å gi visse elementer av omsorg, av samvittighets- eller religionshensyn, må en effektiv henvisning til et annet helsepersonell gis til pasienten. En effektiv henvisning betyr "en henvendelse laget i god tro, til en ikke-motsigende, tilgjengelig og imøtekommende lege, annen helsepersonell eller byrå".


Tenk på dette. For tre år siden hadde det vært en forbrytelse for leger å drepe pasienter, som potensielt fikk dem i fengsel.
Nå, kan å nekte å delta i mord koste dem deres medisinske lisens.


Spørsmålet jeg ofte blir spurt om er: "Hvorfor?" Hvorfor tvinge en lege til å delta i å drepe mot sin moralske eller religiøse tro når en pasient som vil bli dødelig injisert, lett kan finne en dødslege gjennom en pro-eutanasi-organisasjon eller en liste over villige medisinere utgitt av regjeringen - som har blitt etablert i andre provinser.

Her er det jeg (W. Smith) tror:
For det første sender en lege som nekter å drepe en kraftig melding om at handlingen er feil moralsk og medisinsk. Denne meldingen må stilnes.

For det andre blir medisin et våpen som et middel til å snu kulturen vekk fra kjernevilkårene for sin menneskelig verdighet og livets likeverdighet og hellighet, til et samfunn som er mer fokusert på radikal og atomistisk individualisme og utilitaristisk utfall.

For det tredje marginaliserer obligatorisk eutanasi medvirkning til religion i samfunnet og styrker sekularisme.

For det fjerde er dette en fantastisk måte å rense bort ortodokse, religiøst troende, hippokratiske ed-godkjente leger og 'pro-liv-ere' fra helsepersonellene - og fraråde de som holder slik tro fra å bli leger, sykepleiere og apotekere.
Jeg er sikker på at det er andre krefter på jobben. Men så mye jeg vet: Å pålegge leger å være draps-tilretteleggere som en betingelse for å praktisere medisin, er tyranni.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)