Siste Gallup-undersøkelse om evolusjon unnlater å opplyse
David Klinghoffer ; 23. mai 2017
(Oversatt herfra)


Bilde 1: Nedre kjeve, Graecopithecus freybergi, av Wolfgang Gerber, Universitetet i Tübingen, via Science Daily.


Trivielle bevis og vesentlige konklusjoner. Det er evolusjonsteorien i et nøtteskall, og dagens nyheter fra de fleste vanlige kilder frembærer den observasjonen igjen. Først lærte vi at på grunnlag av "en underkjeve fra Hellas og en forreste kinntann fra Bulgaria" (Science Daily) - en kjeve og en tann, det er det! - at vi skal nå tro at pre-menneskelige forfedre oppsto og skiltes fra aper ikke i Afrika, men i Europa. Se Jonathan Wells kommentarer fra tidligere om fossiler og menneskelig opprinnelse -her.
Likeså uopplysende, på en annen måte, er de siste Gallup-stikkprøve dataene om tro på evolusjon, som annonserer: "I USA, er troen på et kreasjonistisk syn på mennesker på et nytt lavnivå" -her. Jeg forstår at undersøkelser som dette stiller de samme spørsmålene år etter år for å å spore store trender i mening. I dette tilfellet reflekterer spørsmålet dessverre den evolusjonære debattens primitive karakter da Gallup først begynte å sjekke om det.


De rapporterer:
Andelen av amerikanske voksne som tror at Gud skapte mennesker i sin nåværende form på et tidspunkt i løpet av de siste 10.000 årene eller så - det strenge kreasjonist-synet - har nådd et nytt lavmål. Trettiåtte prosent av amerikanske voksne aksepterer nå kreasjonisme, mens 57% tror på noen form for evolusjon - enten Gudstyrt eller ikke - å si at mennesket er utviklet over millioner av år fra mindre avanserte livsformer.


Så de slår sammenstiller skapelse med evolusjon. Siden 1982 har de spurt:
Hvilke av de følgende uttalelsene kommer nærmest dine synspunkter om menneskets opprinnelse og utvikling - 1) Menneskene har utviklet seg over millioner av år fra mindre avanserte livsformer, men Gud styrte denne prosessen, 2) Menneskene har utviklet seg over millioner av år fra mindre avanserte livsformer, men Gud hadde ingen rolle i denne prosessen, 3) Gud skapte mennesker ganske mye i sin nåværende form på én gang i løpet av de siste 10.000 årene eller så?

Bilde 2. Gallup-tall over 36 år

Det jeg (Klinghoffer ) ønsker de ville spørre om er:
Hvilke av de følgende uttalelsene kommer nærmest dine synspunkter om opprinnelsen og utviklingen av levende vesener? 1) Dyr og menneskeliv oppstod og utviklet seg over milliarder år, styrt av en formende intelligens, Gud eller noe annet, 2) Dyr og menneskeliv oppsto og utviklet seg over milliarder år, ved rent blinde, naturlige prosesser, uten noen intelligent agent 3) Gud skapte alt dyr og menneskeliv på en gang i løpet av de siste 10.000 årene eller så?
Nå, det ville fortelle mye om utviklingsdebatten. Men den moderne intelligente designbevegelsen eksisterte ikke for 35 år siden, så Gallup sitter fast i 1982.
Det hindrer dem ikke fra å prøve å sette inn ID etter det faktumet. De hevder: "Ofte nyoppkalt som" intelligent design ", spesielt når det gjelder utdanning, har kreasjonist synspunkt møtt nederlag i Høyesterett, men fortsetter å ligge i kursplaner over hele USA"


Nei. Dette er selvsagt falskt. Tar de også diktat fra the National Center for Science Education -her? ID er ikke "nyoppkalt" kreasjonisme - ideene er verdener fra hverandre. Undervisning kreasjonisme i offentlige skoler har faktisk blitt avvist, men ID er ikke kreasjonisme. ID "popper ikke opp i læreplaner over hele USA." Det er ikke i offentlige læreplaner noe sted.


Ideen om å la lærerne utfordre elevene med en rekke vanlige bevis om evolusjon, ikke ID, har hatt bemerkelsesverdig suksess i en rekke stater. Men det er igjen en annen sak. Jeg vil ikke lage et oppkok på resten her. Se vår Science Education Policy-her.


Det ville sikkert være nyttig hvis et stort avstemningsfirma som Gallup fornyet sin bevissthet om utviklingsdebatten neste gang de undersøker om det.

 

{Tilleggskommentar knyttet til norske forhold-på oversetters vegne:

Om en har stilt de samme spørsmålene siden 1981, da verken grunnlaget for ID var lagt, eller grunnlaget for hva tid jorden ble til -hos brede lag av befolkningen, så er det vel bare tilhengere av Ung Jord, som kan gå for alt. 3(liv skapt på én gang -i løpet av siste 10.000 år), mens tilhengere av GJK og ID-som aksepterer mikro-evolusjon, må gå for alt. 1 (Gud styrte prosessen)-som er alternativet med fremgang de siste 4-5 årene. (For øvrig er også antallet 'Vet ikke gått ned fra 9% (1981) og 7% (2012) til 5% (2017)). 


For BioLogos sitt vedkommende er det uklart for meg hvordan de kan hevde at Gud styrte prosessen. Slik jeg tolker dem nå, så er Gud virksom i utviklingen, men det er uråd å spore det i naturen(?) Fra norske teistiske evolusjonister har jeg mest fått inntrykk av at Gud har overlatt til sine Gudskapte natur-prosesser å styre utviklingen, noe som noen kan forveksles med alt.2 (Gud hadde ingen rolle i denne prosessen).


I hvert fall er det slik at hver gang evolusjonsteorien 'slår tilbake mot' ID, så er BioLogos på evolusjonsteoriens parti. Se eks. her
Undertegnede savner at BioLogos plasserer seg klart i forhold til de en gang så dominante ideologier fra det 19. århundre: Vitenskap eller ideologi.

Tendensen i spørreundersøkelsen er interessant, men hva viser den? -oversetters kommentar}

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)