Mer 'zombie-science'-her.

Hawking fortsettter sin historie om at 'ting skaper seg selv', men det gjør de ikke.
og 'vi består av maskiner som reagerer i kjede med hverandre', som ingen liker og heller ikke utgjør noen fyldestgjørende forklaring -her.
Men evolusjon blir bare forutsatt, uten å kunne forklare den komplekse virkeligheten omkring oss, som synes laget med et formål -her.

 


Bl.a. kan ikke fysisk affinitet mellom delene alene forklare deres sammensetning, her.
Her foregår langt mer enn hva éndimenasjonal DNA kan gjøre rede for, i form av kompleks cellestruktur og selektive filtre i ionekanalene -her.

Bilde 1. Epigenomet overstyrer genomet


Kort sagt: Enveis propaganda som hjernevasker unge, betalt fra statlige lisenspenger.

 

Kommentert av Asbjørn E. Lund