Debatt – Perry Marshall vs. Stephen Meyer

-om kilden til intelligens

Kommentar fra Günter Bechly
(Oversatt fra: https://www.facebook.com/gbechly/posts/383743468659692 )

Debattomtalen henviser til flg. webside der debatten er referert: http://cosmicfingerprints.com/stephen-meyer-debate/


1. Ett av problemene med Marshall's tilnærming, er at vi har hjerner: i følge Marshall skal ikke intelligent design i genomet forklares ved at ekstern informasjon injiseres fra utsiden, men at organismer (som baktererier..) selv er de intelligente agentene til designet. Gitt mangel på noen fysisk basis for slik informasjon på nivået til enkle organismer, som bakterier, må nesten denne intelligensen være basert på en immateriell bevissthet. ..

Men om til og med bakterier kan få stor intelligens og evner til informasjons-prosessering, uten en materiell hjerne, hvorfor er så intelligent oppførsel i dyr positivt korrelert med kompleksiteten i deres nevrale system? Hvorfor trengs da hjerner i det hele?

2. Et annet problem er at det ikke er organismen men populasjonen som sies å utvikle seg (evolvere), noe som ville implisere ett slags kollektiv/samfunns-bevissthet for at Marshalls tilnærming skal være fornuftig.

Bilde 1. Mye informasjon -men kilde til intelligens?

3. Endelig er det Munchhausen problemet, at intelligente agenter ikke kan være sine egne designere, fordi de først må starte å eksistere før de kan designe noe.

Til slutt gjenstår det viktige spørsmålet: Når en først har kommet til rette med at universet er fininnstilt for liv av en Designer, hva er da mest sannsynlig: at bakterier og ormer er intelligente og briljante genetiske ingeniører, eller at den intelligente Designeren er den allestedsnærværende og allmektige immaterielle bevissthet (Gud), som Marshall likevel tror av ulike grunner..

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)