Makroevolusjon etter tap: Ikke-flyvedyktige fugler på bakken grunnet "Avslappet seleksjon"
Evolution News;6. juni 2017
(Oversatt herfra)

Bilde 1. Ikke-flyvedyktig fugl


Evolusjonister som ønsker å gjøre en stor sak ut av flyve-udyktighet i fugler, er lik kjøpmannen som tapte penger på hvert salg, men prøvde å ta det igjen i volum.
Se på hvilken som helst dokumentar om Darwin, og du kan være sikker på å få scener av dyr fra Galápagosøyene. I panoramaet av unike skapninger, er det sannsynlig at du vil se den ikke-flyvedyktige skarven med sine ynkelig krumme vinger. Darwin laget en historie av hvordan dette kunne ha vært bra for fuglene, men de ville sikkert fly som alle andre skarver. Nå for første gang har forskere forsøkt å avgjøre hva som skjedde genetisk ... og her er årsaken: de lider av en genetisk sykdom.


Med hjelp av en chilensk lokalekspert gransket åtte amerikanske forskere genomet til de ikke-flyvedyktige skarvene, Phalacrocorax harrisi , og sammenlignet det med dets flygende slektninger. Det er overraskende at siden Darwins tid hadde ingen en anelse om hva som forårsaket endringen i dette utviklingsikonet. Introduksjonen til artikkelen i Science Magazine erklærer:
"Endringer i størrelse og proporsjoner av lemmer og andre strukturer har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av arter. En vanlig klasse av lem-modifikasjon er stadig vinge-reduksjon og tap av flyvedyktighet i fugler. Faktisk brukte Darwin forekomsten av ikke-flyvedyktige fugler som et argument til fordel for sin teori om naturlig utvalg. Tap av flyvedyktighet har utviklet seg flere ganger og er funnet blant 26 familier av fugler i 17 forskjellige ordener. Til tross for frekvensen av disse modifikasjonene, har vi en begrenset forståelse for grunnlaget på de genetiske og molekylære nivåene."


Vel, det er på tide å sjekke Darwin på hans spekulative ide. Phys.org introduserer helten:
"Den ikke-flyvedyktige skarven er én av et mangfoldig utvalg av dyr som bor på Galapagos-øyene, som pirret Charles Darwins vitenskapelige nysgjerrighet på 1830-tallet. Han framsatte hypotesen at endret evolusjonært press kan ha bidratt til tap av flyveevnen, i fugler som Galapagos-skarven."


Vi ser den darwinistiske 'rednings-ventilen’ i funksjon igjen. Den krystalliseres i de to ordene, "kan ha." Alt ‘kan ha’ skjedd. Griser "kan ha" fløyet for millioner av år siden, da ingen kunne observere dem. Som det falt seg, etterlot de ikke fossiler. Men endret evolusjonært seleksjonspress "kan ha" bidratt til grisens tap av flyve-evne.
For darwinister kan "evolusjonært press" peke i hvilken som helst retning: opp, ned eller sidelengs. Men tenk igjen. .. Darwin må bevise at seleksjonspress kan peke opp mot innovasjon og fremgang; Han kan ikke bare anta det. Men vi følger ham opp på dette eksemplet om negativt utvalg. Visst, evolusjonen kan bryte ting ned, og det gjorde det i tilfelle av tap av flyveevne hos skarver.

Phys.org forklarer hva som skjedde :
"Teamet fant også at de ikke-flyvedyktige skarvene har et unormalt høyt antall genetiske mutasjoner som påvirker cilia - små hårlignende strukturer som stikker ut fra celler og regulerer alt fra normal utvikling til reproduksjon.
Cilia spiller en kritisk rolle i beinvekst . Personer født med skjelett-ciliopatier har kortere lemmer, innsnevret bryst og forkrøplede ribben - som Galapagos-skarvene har. UCLA-resultatene tyder på at CUX1 kontrollerer mange aspekter av cilia, hvorav noen påvirker beinveksten."

Bilde 2. Cilia -tverrsnitt


Disse fuglene er syke. De fortsetter å avle fordi den genetiske sykdommen har spredt seg til hele kolonien, og det er ingen andre å formere seg med. De har det som kalles ciliopati, eller en genetisk sykdom som hindrer den sunne utviklingen av cilia. Cilia, minnes vi, er eksempler på ikke-reduserbar kompleksitet, som Michael Behe ​​beskrev i sin bok, Darwins Black Box –lenke. Nesten alle celler har disse molekylære maskinene; Noen er bevegelige, som de som feier støv ut av luftveiene, men mange er stasjonære, og fungerer som antenner. Mangel på sunne cilia, når det ikke er dødelig, fører til mange genetiske sykdommer. Man synes synd på disse stakkars fuglene, men gode ikoner for evolusjonsteorien er de ikke.


Noen evolusjonister prøver å redde Darwin i dette tilfellet ved å foreslå at den genetiske sykdommen hjelper fuglene på en eller annen måte: "Endringer som fører til ikke-flyvedyktighet kan hjelpe fugler overleve fordi de forbedrer deres evne til å gjøre noe annet, som å svømme - såkalt positiv seleksjon. "Bra forsøk, men mer sannsynlig var seleksjonspresset for dyrebar flyvning og vinger" avslappet "på grunn av mangel på rovdyr ved øya. "Når flyging ikke er avgjørende for overlevelse, kan mutasjoner som hindrer flyvning, gradvis akkumulere i gen-poolen." Finnes det en darwinist som ville vurdere dette som et nyttig argument for universell felles avstamning ved mutasjon og seleksjon?


"Avslappet seleksjonspress" er som avslappet vedlikehold på bilen din. Uten vedlikehold, vil den ruste og deler vil ryke. Du kan fortsatt være i stand til å kjøre den litt, men 'avslapning' vil ikke bygge en bedre bil, eller bygge en bil i utgangspunktet.
Forskerne fant en måte å manipulere de genetiske dataene på for å bekrefte at 3 av 11 gener viste tegn på "positivt seleksjonspress mot ikke-flyvedyktighet." De gjør dette ikke ved å måle faktiske fordeler for fuglen, men bare måle forholdet entydige i forhold til ikke- entydige (synonyme) mutasjoner. "Disse resultatene antyder at avslappet seleksjon mot ikke-flyvedyktighet kan være delvis ansvarlig for fenotypen P. harrisi ." Resultatene "antyder" at det "kan" være "delvis" ansvarlig. ..
I et siste forsøk på å redde Darwin, foreslo forskergruppen at fuglene sitter fast i et Peter-Pan-lignende juvenilstadium, en tilstand kalt "heterochrony" ("annen timing"). Vitenskapelig sjargong mister noe av sin kraft til å imponere når du oversetter det fra latin. De blender også med "paedomorphosis" - "babyform" (pedo- som hos barn, morph for skikkelse eller form). Oversettelse: "annen timing" førte til "babyform". Spørsmål: Hva, nøyaktig, forklarer det, annet enn å skjule observasjoner på et språk de fleste ikke forstår? Og hva har det å gjøre med Darwinistisk evolusjon?

Bilde 3. Fremdrift -Salmonella


"Selv om vi har identifisert flere varianter som sannsynligvis bidrar til den ikke-flyvedyktige fenotypen av P. harrisi , kan vi ikke utelukke muligheten for at andre gener og stier kan bidra til fenotypen , eller bidrag fra ikke-kodende regulerende varianter. Ytterligere karakterisering av individ og felles bidrag av varianter, funnet i denne studien vil hjelpe oss med å rekonstruere hendelseskjeden som fører til ikke-flyvedyktighet og genetisk å dissekere makroevolusjonære endringer. Vi stiller en hypotese at mutasjoner i cilia, eller funksjonsrelaterte gener, kan være ansvarlige for lemmer og andre skjelett- heterokrone transformasjoner hos fugler og ulike organismer, inkludert mennesker.”
Alt er ikke forgjeves. I det minste vet vi nå litt om genetiske varianter i ikke-flyvedyktige i forhold til flyvende -skarv. Det er interessant. Vi har lært en del av det som førte til at fuglene ble genetisk syke og henvist til bakken. Men hvis det oppstod en makroevolusjon, var det nedover, fra himmelen til jorden, fra fungerende til ødelagte cilia. Hvis det var en transformasjon, var det fra kraftfull flyvning til ynkelig flaksing.
Det er et tap hvordan du enn ser på det. Men fatt mot; Darwin vil ta det igjen i volum!
Tager: Michael Behe; Galapagos øyene


Oversatt av Asbjørn E. Lund