Gigant virus angriper Darwins tre


(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/giant-virus-attacks-darwins-tree/)

Virus har lenge vært en gåte for mikrobiologer. En nytt artikkel i tidsskriftet Science -her, sier at virus infiserer Darwins tre, men ikke på en sunn måte (for darwinismen). Mitch Leslie oppsummerer :
"Forskere pleide å tenke at virus var små og enkle, men de har identifisert gigantiske virus som er større enn mange bakterier og bærer flere gener.

Bilde 1. Virusspredning i menneskekropp

Nå rapporterer forskere at de har avdekket genom fra de fleste cellelignende virus som er oppdaget så langt. Sammenlignet med tidligere gigantiske virus, har de nye virus flere av de gener som er nødvendig for proteinsyntese, inkludert et komplett sett av gener, som koder for enzymer som sikrer levering av aminosyrer til områder med proteinsyntese. Forskernes analyse av virus gensekvensene utfordrer en kontroversiell hypotese om at store virus stammer fra celler og (i stedet) representerer ett nytt domene, eller en ny gren på livets tre.


Bilde 2: Gigant virus, ved Ella Maru studio / Joint Genome Institute 


Nature -her, sikrer sin innsats om hva dette betyr for utviklingen:
"Evolusjonære biologer har aldri visst hva de skal gjøre med virus, og har kranglet om deres opprinnelse i flere tiår. Men en nylig oppdaget gruppe av gigantiske virus, kalt Klosneu-virus, kan være en 'missing link' som bidrar til å avgjøre debatten - eller provosere enda mer splid." Det er så klart som noe at dette komplekset ikke kan være et springbrett til det første livet. Men hvis virus ikke passer et evolusjonært sted som et "fjerde domene for livet" nær roten av Darwins tre, hvordan har de blitt "et nettverk av stjålne deler" fra celler?

Bilde 3. Mimi-(gigant)virus

 

En forsker sier at det gigantiske virusets "oversettelses maskineri ikke samsvarer med noen annen kjent organismes." Jordi Paps på The Conversation -her, sammenligner disse enhetene med zombier. "Kanskje det bare ville være lettere å vurdere virus som ikke-døde", sier han. "Det store spørsmålet er: hvor kommer de fra?" Han er ikke klar for å satse på forsvarere av Darwins tre :
"Forskerne konkluderer med at de gigantiske virus analysert i denne studien har utviklet seg flere ganger fra mindre virus, og avviser ideen at de utviklet seg fra cellulære livsformer.
Men de nye bevisene dreper ikke virus helt. Nye kvister på livets tre blir oppdaget hver dag, og en ny oppdagelse kan likevel gi en kobling mellom cellulært og ikke-cellulært liv - eller bevise det motsatte. Inntil da vil vi tenker om livets natur, forholdet mellom zombier og virus, og lurer på "hva i huleste* er det?" {* dropper sterkere uttrykk-oversetters kommentar}


Som vi bemerket i går, er det interessante utviklinger for support-teamet av Darwins tre: Selv ledere tar 'time out' på grunn av rystelser på uregelmessig grunn. Vi henviser til dem når vi ser dem.

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)