Kommentar til: "Kan vi stole på menneskelig fornuft?"-her.


Casey Luskin intervjuer Nancy Pearcey (Discovery Institute Center for Science & Culture): forfatter av 'Finding Truth':


Den skarpe leseren gjenkjenner at resonnementet om evolusjon er selv-overvinnende: lytt til samtale med Nancy Pearcey:
Hvis en anvender evolusjonteoriens egne sannhetsverdier på seg selv: så ender den i selvmotsigelser. "Dersom evolusjonsteorien er sann, så er den ikke til å stole på!" En anvender teoriens egne definisjoner på seg selv, og finner at den motsier egne sannhetskriterier.
Darwin/Dawkins anvendte sin skeptisisme selektivt i forhold til 'kreasjonisme', ikke i forhold til egen teori. Dersom neo-darwinistisk teori hevder at menneskets kunnskap ikke nødvendigvis er sann, bare et produkt av mutasjoner/naturlig seleksjon: -Hvorfor hevder den da at ideen om Gud er et blindskudd fra den menneskelige hjerne?

Bilde 1-2. Ateisme trenger korreks


Det er bare en som stoler på en rasjonell skaper av universet og menneskene, som med noen grad av sikkerhet kan stole på rasjonalitet i den sammenheng. Uten at tankegangen kan anvendes på eget system, blir det ikke noe koherent/sammenhengende system. Evolusjonister må 'låne et kristent syn' på mennesket/fornuft, for at deres logikk skal være gyldig! Det gjelder også evolusjonisters syn på fri vilje/bevissthet. Men de mangler altså grunnlag for dette. De kan ikke bare gjøre ett unntak for seg selv, og så påstå at deres prinsipp gjelder for alle andre!
Flere lydfiler her.

For å anvende evolusjonsteoriens egen lærdom om genetikk -se stykket nedenfor, kan du sjekke her.

Bilde 3. Hva er evolusjonsteorien et produkt av?

Evolusjon som bingo: Darwinister søker bedre måter å indoktrinere på

Fra Evolution News; 5. juni 2017
(Oversatt herfra)


Det er sjokkerende. Darwin døde for 135 år siden, med hjemlandet hans i stor grad omvendt til hans synspunkter. Hvorfor omfavner ikke elevene sine nasjonale heltes lære? England har i stor grad forlatt sin religiøse arv, så det er ikke grunnen. Alle vet om Darwin. Evolusjonen bør være en lett sak å selge i klasserommet. Hva er problemet?
"Evolusjon er en av de vanskeligste fagene å undervise - og ikke bare fordi noen mennesker finner det kontroversielt . Ideene er subtile og språket og konseptene kan være forvirrende ; Hvor mange av oss har trodd at overlevelsen til de best egnede var en oppmuntring til å gå på treningsstudioet. Mange studier har forsøkt å finne årsakene til at utviklingsteorien er så vanskelig for elevene å forstå og akseptere , men få har forsøkt å finne måter å forbedre forståelsen av evolusjonen i klasserommet."
Så skriver Lawrence Hurst i The Conversation -her, sammen med en ass. professor og en lærer. På University of Bath, bare 100 miles fra Down House, utførte de eksperimenter om hvordan "få barn til å forstå evolusjonen", ved hjelp av videregående skoleelever som sine 'forsøkskaniner'.
De publiserte sine resultater i PLOS Biology -her, under tittelen, "Teaching genetics prior to teaching evolution improves evolution understanding but not acceptance." Sarah Chaffee svarte tidligere, i lys av Discovery Instituttets utdannings-policy.
Legg merke til, som hun påpekte, skillet mellom "forståelse" og "aksept". De kan ikke engang komme til aksept-delen! De vil bare få elevene til å forstå det.


Men er evolusjonen så vanskelig å forstå? Det er enkelt; Folk utviklet seg fra bakterie-forfedre; Ingen kilde til intelligent design var involvert; Alt går fremover ved en blind prosess med naturlig utvalg, ikke så forskjellig fra hundeavl. Ting endres over tid. Hva er problemet? Du kan forklare det i noen få setninger. Finker endrer seg. Møll endres. Dine barn vil forandre seg, selv om du ikke går på treningsstudioet, så lenge du etterlater flere avkom enn kroppsbyggeren ved siden av. Enkle konsepter. Det må være et hinder for forståelse. Ja, det er de beklagelige "kreasjonistene" igjen. Artikkelen identifiserer dem: Studenters forståelse av evolusjon er ofte dårlig og stemmer ikke alltid enig med den vitenskapelige forståelsen. Tilfeldigvis rapporterer mange studier lavt nivå av forståelse blant førsteårs-studenter. Disse faktorene bidrar sannsynligvis til den dårlige offentlige forståelsen av evolusjonen rapportert av mange forskere, inkludert i britisk sammenheng. Dette frister spørsmålet, hva er de beste metodene for å undervise i evolusjon?

Bilde 4: Bingo-kort, av Edwin Torres [ CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons.


Dette problemet her diskuteres mye, særlig på videregående skole .... Dette er fordi evolusjonsteorien kan være et kontroversielt emne. Sterk opposisjon er godt dokumentert i USA ..., men det er økende bekymring for hvilken innvirkning religiøse bevegelser eller sterke kulturelle og sosiale tradisjoner kan ha på evolusjons-utdanning i andre land, inkludert Nord-Irland, Polen, Tyrkia og Storbritannia. Det er også bekymringer for at kreasjonisme har blitt undervist i britiske skoler, og at religiøst motiverte grupper har forsøkt å påvirke vitenskaps-leksjonene. Mer generelt har mange studier fokusert på hindringer for forståelse og aksept av evolusjon. Mens religiøs orientering, tidligere aksept/ avvisning av evolusjonsteorien og syn på myndighets-figurer, inkludert lærere og religiøse ledere, er allment nevnte grunner, argumentasjons-evner anses også å være av betydning.


Og så søkte de måter å forbedre undervisningsmetoder, forutsatt at hvis elevene bare forstod evolusjon, ville det være mer sannsynlig at de akseptere det. Deres hypotese var å undervise i genetikk som en forløper for å undervise i evolusjonen. "Vår opprinnelige ide var hva psykologer kalte "priming "- forhåndslagring av noen fakta for å gjøre det lettere å ta inn annen informasjon." De fortsetter:
"Det virket intuitivt for oss at en god forståelse av genetikk burde bidra til forståelse av evolusjonen: DNA er det arvelige materialet gjennom hvilket variasjon som trengs for evolusjonen oppstår. Hvis du forstår DNA, kan du forstå hva mutasjoner er. Og hvis du forstår hva mutasjoner som er, kan du forstå at de kan endre frekvens i populasjoner - og bingo, så kan evolusjon skje. I sin enkleste form er evolusjon ikke mer enn mutasjoner som endrer frekvenser. Forskjellene mellom arter begynte som nye mutasjoner som gikk fra å være sjeldne innen en art, men så ble svært vanlige."

Bilde 5. Naturlig seleksjons virkning


"Bingo, evolusjon kan skje." Metaforen er veldig passende. Du vinner i bingo av ikke-styrte naturlige prosesser. Vinneren (den mest egnede) er kanskje ikke den smarteste; Bare den heldigste. Det er ikke som en sjanse i 'Krysser-spillet', hvor du kan dra nytte av tidligere suksesser for hvor destroyere er sannsynlig å finnes. Bingo er en variant av lotteriet: du vinner ved å ha det vinner-loddet med ren sjanse, og med hvert kort du får er en ny start.
Kort sagt, lærerne tror at ved å forstå hvordan Bingo fungerer, vil studentene godta spillet. Går de glipp av noe?
"Selv om denne sammenhengen kan virke som selv-innlysende , blir det vanligvis undervist i genetikk og evolusjon for 14-16-årige videregående skoleelever som separate emner med få lenker og i ingen bestemt rekkefølge. Noen ganger er det et stort tidsrom mellom de to. Vår idé var enkel: undervis genetikk først og se hvordan det påvirker forståelsen og aksepten av evolusjonen.

Bilde 6. Streken påpeker en krøllstrek (mutasjon)


Som gode laboratorie-forskere delte de sine forsøkskaniner inn i en eksperimentell gruppe og en kontrollgruppe.
"Ved hjelp av spørreskjemaer gjennomførte vi en studie på nesten 2000 studenter over tre år. Det var viktig at alt som ble forandret i studien vår, var undervisningsmaterialets rekkefølge - akkurat hva som skulle undervises, ble overlatt til lærerne . Dette betydde at vår studie var en realistisk etterligning av hva som ville skje hvis noen endret. Vi testet studentene før og etter at de to fagene ble undervist og kunne så undersøke i hvilken grad studentene forbedret seg i sin forståelse."
Forsøket var bare delvis vellykket (i henhold til deres kriterier). Ja, jo flere studenter forsto mikroevolusjon ved genetiske mutasjoner (Bingo-teorien om evolusjon), jo mer 'forsto' de evolusjonsteorien. "Vi fant at studenter som ble undervist i genetikk før evolusjon, klarte seg 7 % bedre på kunnskapsbaserte spørsmål om evolusjon, enn de som lærte om evolusjon først," sier de stolte av denne "slående store effekten." Men dessverre, det hjalp ikke elevene å "godta" evolusjon særlig mye. "Både før og etter testing var studentene med bedre forståelse de med høyere grad av aksept," sa de. "Disse effektene var imidlertid ikke sterke." Så de undersøkte hvorfor elevene ikke godtar evolusjonen.


"Vi oppretter også en rekke fokusgrupper for å finne ut hvorfor forståelse og aksept av evolusjonsteorien ikke er sterkere koblet. Bevis fra disse antyder at det som er viktigere for evolusjon-aksept ikke er det som læres, men hvem som gir veiledningen. For noen studenter , som blir fortalt at viktige autoritetsfigurer som for eksempel foreldre eller lærere godkjenner vitenskapelig bevis for evolusjon, gjorde det en stor forskjell i deres evne til å akseptere det.
TV-dokumentarer ble ofte gitt som en kilde til bekreftelse om evolusjonsteorien, og enkelte studenter følte at disse og deres kommentatorer var viktige for å hjelpe dem med å akseptere evolusjon. Kanskje mer forutsigbart, var religiøse ledere, og deres syn på evolusjonsteorien også av sentral betydning. For studenter fra katolsk bakgrunn, å bli fortalt at paven godkjenner evolusjonsteorien var viktig for å hjelpe dem til å nærme seg evolusjonsteorien som annen vitenskap."
Utfordringen, etter deres syn, blir en av å redusere effekten av autoritetsfigurer som legger hindringer i vei for studentens aksept av evolusjonsteorien. Religiøse ledere gjør "evolusjon" til en skummel idé. Unngå E-ordet, sier de, for å mykne slaget:
"Kanskje å hjelpe dem med å forstå at mutasjoner kan forandre frekvensen under genetikkens banner, gjorde det mulig for elevene å lære med mindre av et sammenstøt av ideer? Vi foreslår en enkel test: Ikke lær elevene materiell som er merket som evolusjon, lær det som "populasjonsgenetikk" i stedet - og fortell dem etterpå at de nettopp har lært om evolusjon."


Det er litt som klemme og riste armen før du stikker nålen inn, for et barn som er redd for nåler. Før barnet vet hva som skjer, er nålen inne. Når skal du holde meg? Johnny spør. Å, det gjorde jeg allerede; Nå det gjorde ikke vondt, gjorde det? Og bruk mindre skremmende ord: det er ikke en nål; Det er en sprøyte. Det er ikke darwinisme: det er "populasjonsgenetikk." Indoktrinererne konkluderer:
"Uansett hvilken underliggende årsak, antyder dataene en veldig enkel, minimalt forstyrrende og kostnadsfri modifisering av undervisningspraksis: undervis i genetikk først. Dette vil i hvert fall øke evolusjons-forståelse, om ikke aksept. Som med mange følelsesfulle emner, krever det mer enn å lære fakta å endre hjerter og tanker."

Bilde 6. Eks. på inkoherens


Her er et tankekort å slutte med: disse lærerne, så bekymret for studentens aksept av evolusjon, godtar ikke evolusjon selv! Tenk på det:
1. Hvis de virkelig tok imot evolusjonen, ville de se opprinnelsen til religion som et tegn på egnethet. Religiøse mennesker etterlater flere avkom, så de er per definisjon de mest egnede. Hvorfor bekjempe det?
2. Fornuft er produktet til mutasjoner. Det førte til forskyvninger i populasjonsgenetikk - det er alt. Det er derfor ikke noe fornuft i å forsøke å bruke fornuft til å undervise i evolusjonen.
3. Tro på evolusjon har ingen kvalitativ fordel i forhold til ikke-tro på evolusjon. Det som betyr noe er populasjonsgenetikk.

La oss lære det til lærerne. Bingo! Utdanning skjer.

Tager: Charles Darwin; Kreasjonisme;evolusjon;

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund; For ordens skyld: Bildene (untatt Bilde 4) er satt inn av oversetteren