Ny artikkel fra Gareth Frasers gruppe bekrefter felles avstamning?
Cornelius Hunter; 24. mai 2017
(Oversatt herfra)


Bilde 1: Amerikansk alligator med kinesisk alligator, av CJ Cornish et al., Via Wikipedia.


En ny avhandling fra Gareth Frasers laboratorium forklarer at virveldyr dekkvev, som fjær, hår, skalaer og tenner, har utviklet seg for å legge til rette for omfattende aspekter av overlevelse og reproduksjon. Merk den infinitive formen ("for å legge til rette"). Som avslører den vanlige aristotelianismen/teleologien understøttelse av evolusjonær tanke, men hvordan vet evolusjonistene at disse strukturene "har utviklet seg" i utgangspunktet? Et hint kommer i neste avsnitt, som informerer oss om at:
Nylig forskning har avslørt felles avstamning blant hinnefoster-dyr med deres virveldyrs 'dekkvev’ (placode) , basert på observasjonen at krypdyr-skjell, fuglefjær og pattedyrs hår deler et felles fundament under tidlig utvikling: den anatomiske dekkvev-koden.

Dette er et godt eksempel på hva som passerer som bekreftelse på felles avstamning for evolusjonister. Disse ulike virveldyrs 'dekkvev' deler et felles fundament under tidlig utvikling", så derfor deler de en felles stamfar. Enkelt sagt, viser likhet evolusjonen.

Bilde 2. Implikasjonspil gjelder ikke begge veier


Dette er selvsagt feilaktig. Likhet viser ikke evolusjon. Dette er den gamle villfarelsen med å bekrefte følgeslutningen: Hvis P impliserer Q, så betyr det at Q impliserer P, ikke sant? Feil.


Det er heller ikke et eksempel som et sjeldent unntak på falsk resonnement fra ellers vanntett, rigorøs, tenkning fra evolusjonisters side.
Slik feilaktig resonnering er utbredt i evolusjonær tankegang. Det er overalt. Ikke bare viser dette eksemplet blatant feilaktighet helt oppe i fagfelle-vurderte artikler i en ledende evolusjonær journal, som et ekkelt virus er det bokstavelig talt ukontrollert gjennomgående i evolusjonær litteratur.

Bilde 3. Bare ett logisk alternativ for universet..


Faktisk siterer dette eksemplet en 2016-artikkel med samme feilslutning, som fremgår av selve tittelen:
Di-Poï N, Milinkovitch MC. Den anatomiske strekningen i reptilskall formdannelse indikerer felles avstamning blant dekkvev i dyr med fosterhinne. Sci Adv. 2016; 2: 1-8.


Vitenskap, om noe, er logisk. Filosofer tenkte aldri på å distribuere logikk som et avgrensningskriterium, fordi de ærlig talt, aldri i sin villeste fantasi, kunne tro at folk seriøst ville legge fram slik feilaktig resonnering, med et poker-ansikt, som legitim vitenskap. Tenk omigjen.

{En annen grunn til at like trekk ikke skyldes felles avstamning, er de mange eks. på såkalt 'konvergent evolusjon' -her; oversetters tilføyelse.}


Tagger: Aristotelianisme; Evolusjon; Felles avstamning; Fjær

 


Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)