Dawkins etterfølger ofrer Gud en annen tanke
David Klinghoffer; 24. mai 2017
(Oversatt herfra)


Bilde 1: Marcus du Sautoy, av Jaqen (eget arbeid) [ GFDL eller CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons.


Men ditt neste spørsmål bør være hva han mener med "Gud." Jeg refererer til Oxford matematiker Marcus du Sautoy, nåværende Charles Simonyi professor for offentlig forståelse av vitenskap, stillingen okkupert av Richard Dawkins før han pensjonerte seg fra den.


John Farrell på Forbes vurderer du Sautoy sin nye bok, 'The Great Unknown: Seven Journeys to the Frontiers of Science'-her , med kapitler om kaos, materie, kvantefysikk, universet, tid, bevissthet og uendelighet.


Farrell sitater:
"Jeg lurer på om, når jeg kommer til utgangen av utforskningen min, hvorvidt jeg har forandret meg i å erklære meg selv en ateist," skriver han. "Med min definisjon av en Gud som det vi ikke kan kjenne, å erklære meg selv for en ateist, vil bety at jeg tror at det ikke er noe vi ikke kan vite."

Bilde 2. De dypere spørsmålene


Du Sautoy tror ikke lenger på det. "På en eller annen måte tror jeg at jeg har bevist at denne Gud eksisterer. Utfordringen er nå å undersøke hvilken kvalitet denne Gud har."
Dette ser ut til å være den mytiske 'gud-i-hullene'. Eller kanskje er det bare et spørsmål om et søtt ordspill. Du Sautoy fortsetter å tydelig avvise noe du eller jeg sannsynligvis vil kalle "Gud".


Likevel - for en lærer som har den samme jobben som Dawkins engang hadde, Dawkins som en gang forklarte "Why There Almost Certainly Is No God" (Kapitlle 4 i 'The God Delusion') er bare det å skrive disse setningene oppsiktsvekkende.
Det er også en forfriskende forandring av tempo for vitenskapsskribent Farrell. En hyppig kritiker av intelligent design, irettesetter du Sautoy for å "passere" over de store spørsmålene i møte med biologi. "Hva, er det "store spørsmål i møte med biologi"? Det er ikke partilinjen. " ""Methinks it is like a weasel," husker du?

Når man utforsker det ukjente, sier Farrell, hopper matematikeren over "spørsmålet om mening (teleologi): er det en retning for evolusjon?" Vel, det er nøyaktig spørsmålet som talsmenn for intelligent design stiller. Enig, det ville være veldig velkomment å høre hva du Sautoy tenker om hvilke formål livets historie kan forfølge.


Hold dere til det, Dr. du Sautoy og Mr. Farrell. Å akseptere at vitenskapen ikke har funnet ut alt , inkludert dype spørsmål om målrettethet (teleologi) i evolusjon, er begynnelsen til visdom.

 

Tager: ateisme; Richard Dawkins; matematikk.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)