Hva darwinister ikke forteller deg: Valentinesdag utgave
(Oversatt fra: http://www.evolutionnews.org/2017/02/what_darwinists103491.html )


David Klinghoffer 14 februar 2017
Darwinismen er fylt med salgsknep, noe av det grundig villedende. Å fremme en falsk dikotomi av evolusjon versus Ung jord Kreasjonisme, som om det ikke var noe alternativ til disse to, er en måte som evolusjonister villeder ikke-forskere. Dessverre er de felles i dette med noen kreasjonister.

Bilde 1. En ærlig sjel


Tom Bethell, forfatter av 'Darwins House of Cards: A Journalist Odysseen Gjennom Through the Darwin Debates' , påpeker at fra Darwin selv på opp til i dag, har talsmenn for teorien vanligvis nedtonet konflikten mellom deres materialisme, på den ene siden, og religiøs tro på den andre:
"Man hører ikke mye om materialismen hos Darwin og darwinismen, sannsynligvis fordi det har vært en langvarig innsats for å ignorere og undertrykke den. Mange av dagens teistiske darwinister spille dette spillet, men de er neppe de første".
Tilsvarende bare de mest farlig, ærlige, evolusjonister er direkte om en annen enkel slutning fra materialisme: fornektelse av fri vilje. Bethell igjen:

"Den materialistiske filosofien setter sine talsmenn på kant med det store flertall av menneskeheten, og varsler resten av oss til det usannsynlige av hva vi forventet å tro. Å bli fortalt at "evolusjon er et faktum" kan være skremmende fordi mange lekfolk ikke vet hvordan de skal reagere. Men for å bli fortalt, "Din vilje er ikke fri, selv om du tror den er", eller "Du er en automat, og du vet det ikke engang," er sannsynlig å få folk snu ryggen til".


Denne bleke visjonen, mennesket som en 'kjøtt-maskin', er under livfull framstilling, men blandet med en klønete barnlig entusiasme, slik f.eks. evolusjonsbiolog emeritus fra University of Chicago, Jerry Coyne -skrev det. Som på Darwindagen, skjente ut Klinghoffer for det håpet at bevis for design vil overvinne darwinistisk sensur: "Jeg beklager å si det, tror jeg, vil Klinghoffer gå til sin skaper (dissosierte molekyler) før et teleologisk syn på livet gjennomtrenger evolusjonær biologi."
Tenk deg, prøve å selge "dissosierte molekyler" til publikum, med sine menneskelige intuisjon, frykt og lengsler. Darwinister som Coyne eller Dawkins, observerer Bethell , er sine egne verste fiender.


Til disse tankene, legg til vår kollega Jonathan Witt's observasjon om Valentines dag på 'The Stream'-her. Fra darwinistisk materialisme, bemerker han, må følge en fornektelse av kjærlighetens virkelighet:
Evolusjonist Daniel Dennett kalt darwinisme en "universal syre" som "spiser gjennom omtrent alle tradisjonelle konsepter ... oppløser illusjon av vårt egen forfatterskap, vår egen guddommelige gnist av kreativitet og forståelse."
Løs opp disse tingene, og det er ikke rom for romantisk kjærlighet til å være noe veldig opphøyd.


Biolog EO Wilson er like kort . Når darwinistisk vitenskap overvinner alt, vil vi vise den menneskelige hjerne som bare "produkt av genetisk evolusjon ved naturlig utvalg." Og sinnet "vil bli mer presist forklares som et epifenomen av det nevrale maskineri i hjernen."
Men vi kan vel redde ting som kunst, religion og poesi, ikke sant? Nei, insisterer Wilson. Evolusjion lærer oss at alt var "produsert av den genetiske utviklingen av våre nervøse og sensoriske vev."
Så hva blir det av Valentinsdag, av alle de romantiske lengsler og løfter om å elske, ære og beskytte, kanskje til og med til døden skiller oss ad? Ja, kjertler og instinkter er involvert. Bare en gnostiker ville benekte det, og kristendommen kastet gnostisismen ut ved inkarnasjonen og oppstandelsen.


Men darwinistisk vitenskap går videre. Den insisterer at alt i forbindelse med Valentinesdag er bare kjertler og instinkter, og under disse, bare hjernekjemi - en sjelløse blanding av materie og energi, rørt opp i alkymistens laboratorium, som vi kaller evolusjon.
Selvfølgelig ville det være sånn. En materialistisk forståelse av evolusjon frarøver oss nesten alt som gjør livet rikt og verdt å leve, hvis vi er ærlige om det med oss selv. Hva er egentlig tilbake? Å spise? Dyrebrunst? Å forfølge status eller dominans på en måte liteforskjellig fra måten sjimpanser og kyllinger gjør? {I vitenskapelig sammenheng synes det å være koherent med hvordan darwinister håndterer sitt hegemoni, uten at det er forenlig med en fri vitenskap -oversetters merknad.}
Men darwinister, overgitte selgere som de er, synes ofte å rygge tilbake for konsekvensene av sin teori, og så prøve å ta dem tilbake, noen ganger i rommet mellom ett avsnitt og det neste. Dennett, for eks., forkynner bevissthet som illusjon. Men akkurat som vi vet at kjærligheten er ekte og ikke bare et spørsmål om kjertler i aksjon, og som vi vet at vår vilje i siste instans er fri, så har vi også en sterk følelse av at vårt indre liv er genuint ekte.

Bilde 2. Utviklet fra bakterier?


Så her er hjerneforsker Michael Gazzaniga som gir en ærbødig gjennomgang av Dennetts nye bok, 'From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds' , i Wall Street Journal og blir viklet inn i bevissthets spørsmålet. På den ene siden sier Gazzaniga:
"Dennett's tidlige skrifter insisterte på ideen om at bevisstheten var en illusjon, et triks som den mangefasetterte hjernen spilte for å gi oss den koselige følelsen av en interiør erfaring, med all sin fylde - rødheten i det røde, det smertefylte ved smerten, euforien ved kjærlighet".


Men de fleste Wall Street Journal lesere kommer til å ha problemer med ideen om deres "indre erfaring" som et triks hjernen spiller på dem. Forestillingen er således trukket tilbake ved Dr. Gazzaniga i neste avsnitt:
"Dette forslaget er ganske dypt og komplisert, og har ofte blitt misforstått. Som svar på Mr. Dennett tidlige milepel bok, "Consciousness Explained" (1991), spøkte den kognitive-vitenskaps-kjenneren at tittelen skulle ha vært "Consciousness Explained Away." Det var tydeligvis ikke Mr. Dennett poeng. Det ble antatt av mange anerkjente filosofer som John Searle og Thomas Nagel, at Mr. Dennett forlot førstehånds opplevelsen av bevissthet, den personlige karakteren av det (qualia). Han gjorde ikke det i det hele tatt. Han tvilte aldri på selve bevisstheten".
Bevissthet for Dennett er "en illusjon," likevel "tvilte han aldri på selve bevisstheten." Han tvilte aldri på en illusjon? Jeg (Dave Klinghoffer) har ikke lest boka, men gjennomgangen av den gir ingen mening.
Darwinismen ber oss å tvile, fornekte, våre egne intuisjoner og erfaringer. Intelligent design bekrefter dem livfullt. Den førstnevnte, sier Jonathan Witt, overvinner motstand "ved uendelig resirkulering av lenge diskreditert bevis, selv av forskere i darwinistenes egne rekker" (refererer til "Evolusjonens ikoner" gjort kjent av Jonathan Wells).

Bilde 3. Klare preferanser (Nietzsche)


Samtidig tillates ikke intelligent design å fremme sin egen vitenskapelige sak. Eller når den gjør det, blir ID-forskere slått ned av sensuren eller overdøvet av medietalsmenn med endeløse rop av "kreasjonist, kreasjonist, kreasjonist."


For en gal verden!

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)