Biolog Ann Gauger: 'Celle-selvmord' (apoptose) er et mysterium for darwinismen
(Oversatt fra: http://www.evolutionnews.org/2017/02/gauger_apoptosi103471.html )

(I stykket under brukes NDT som forkortelse for Neo-Darwinistisk Teori.)

Den er en gåte i lys av Darwins teori, forklarer Dr. Gauger. I forming og opprettholdelse av organismen, kan friske, velfungerende celler begå selvmord, selvoppofrelse, til beste for andre celler og til beste for organismen. Så den evolusjonære formel her ville ikke være "overlevelse", men "selvmord" av de mest egnede.


Hvor er darwinistisk logikk i det? Men du forstår, evolusjon utelukker ikke noe, noe som er et stort problem med teorien.


Bilde: Celledød (apoptose), etter Egelberg (Own work) [ CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons.


Intervju med Anne Gauger, biolog ved Discoveryr Instituttet, av Sarah Chaffee. Intervjuet kan høres som lydfil her.


Resymé av intervjuet:
Celledød: kroppen er en samling av celler, der det av og til er nødvendig for at celler skal dø, for at ikke utvikling av kroppen, skal komme ut av kontroll.
Noen celler dør for at andre kan oppta deres plass, det skjer i forbindelse med hjerne, øre, armer og bein, eks. celler mellom fingre og tær. F.eks. fødes babyer med flere nevroner enn de trenger. Celler gjennomgår en prosess med nedstengning av prosesser, et program genene deres kontrollerer.


Immunsystemet: må skjelne celler fra andre celler. Det må programmeres skikkelig, og det skjer ved såkalt 'redevelopment'. Ved sykdom: Dersom cellen infiseres av virus, skjer selvdestruksjon i tidlig stadium; Ved kreft elimineres prosessen med celledød, slik at hele organismen kan komme til å dø.

Bilde 2. Ved sykdom selvdestrueres cellen i et tidlig stadium


Selvforsvarsmekanisme: ikke en forsvarsmekanisme en ville forvente. NDT: Ingen grunn til at celler skulle samarbeide og selvødelegges. Ingen vet hvordan celledød ble til-har vært til fra starten av; men programmet der cellen ødelegger seg selv, kan ikke forklares ut fra NDT. Alt som innbefatter hensikt eller design, kan ikke forklares ut fra blinde, formålsløse mekanismer i NDT.

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)