Blekksprut med genetisk redigering - dyr 'trosser egen neo-darwinisme'
Evolution News; 10 april 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/octopus-genetic-editing-animals-defy-their-own-neo-darwinism/)

Bilde 1: California blekksprut, Tom Kleindinst via Marine Biological Laboratory.


Noen fantastiske uromomenter i konvensjonell tenkning om evolusjon har inntruffet nyhetene i rask rekkefølge, og truet Darwins berømte tre-ikon.
Etter reglene i neo-darwinisme, må mutasjoner være tilfeldige, og gi fôr for blinde prosesser av naturlig utvalg. Men her er en sak der dyr trosser sin egen neo-darwinismen. Luke Dunning skriver på The Conversation https://theconversation.com/octopuses-can-defy-their-genetic-instructions-and-its-slowed-down-their-evolution-75663:


"Er blekkspruter så smarte fordi de ignorerer deres genetiske programmering? Forskning har vist at blekkspruter og andre bløtdyr redigerer meldingene som sendes fra deres DNA i stedet for å følge dem nesten nøyaktig, som de fleste levende organismer vanligvis gjør.
Tidligere trodde forskerne denne prosessen med molekylær 'kinesisk hvisking' (Chinese whispers) stort sett var ubetydelig i dyrs evolusjon. Men en ny studie publisert i tidsskriftet Cell viser at dette absolutt ikke er sant for disse ti-armede havets beboere.
Det tyder på at genetisk redigering direkte kan bidra til blekkspruters bemerkelsesverdig intelligens, som gjør dem i stand til å løse kompliserte oppgaver og visuelt kommunisere ved å endre sin hudfarge, noe som gjør dem til de smarteste av alle virvelløse dyr. Imidlertid kan muligheten til å endre genetiske meldinger kommer med en pris, som potensielt reduserer andre mer vanlige former for adaptiv evolusjon."

Bilde 2. Eks. på DNA-koding


La oss oversette 'evo-snakk' til vanlig norsk. Nydarwinisme gjorde ikke blekkspruter til hva de er. eo-Disse høyt intelligente og veltilpassede dyr redigerte sine egne gener, så hvilke mulige behov har de for andre former for adaptiv evolusjon - formodentlig av det blinde, tilfeldige, ikke-styrte slaget? Hva innebærer redigeringen?


Nyheter fra University of Chicago Marine Biological Laboratory -her innebærer at blekkspruter var lure i å velge RNA redigerings-handelen. "Mutasjon er vanligvis tenkt som valuta av naturlig utvalg, og disse dyrene undertrykker det for å opprettholde rekodende fleksibilitet ved RNA-nivå", sier biolog Joshua Rosenthal. Laboratoriet "identifiserte titusenvis av evolusjonært konserverte RNA lokasjoner i denne klassen av blekkspruter, kalt coleoid" 'Evolusjonært konserverte' er en eufemisme for stabilitet - for ikke-evolusjon - over lang tid. De blekksprutene er smarte, all right: de synes å være i stand til å forhindre darwinistisk evolusjon!

Bilde 3. Eks. på RNA-editering


Så langt, nyhetskilder som for eksempel New Scientist -her, kaller bare dette "en spesiell type evolusjon" basert på RNA-redigering i stedet for DNA-mutasjoner. De begrenser fenomenet til blekksprut-åtte/ti-armet tilhørende ordenen Sepioidea. Men vanligvis når en ny prosess er oppdaget i en gruppe, så begynner forskere - nå varslet om det - å finne det i andre grupper, også.
Virkningene for Darwins livets-tre er klare. Hvis dyr er i stand til å "trosse genetikkens sentrale dogme" ( Phys.org -her) og ta evolusjonen i egne hender, ikke rart om 'tre-lederne' er opprørte.


Sjekk ut dette punktet i samtalen: "blekkspruter valgte trolig å ta denne RNA handelen fremfor genom-evolusjon, og kanskje gjorde virveldyr andre valg - de foretrakk genom-evolusjon framfor gen-redigering." De valgte? Det høres ut som intelligent design ved at blekkspruter, spiller sin egen evolusjonære strategi, mot spillets regler -fastsatt av Darwin. En bedre modell ville være forhåndsprogrammert programvare for stabilitet i et dynamisk miljø.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)