Blekksprut med genetisk redigering - dyr 'trosser egen neo-darwinisme'
Evolution News; 10 april 2017
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/octopus-genetic-editing-animals-defy-their-own-neo-darwinism/)

Bilde 1: California blekksprut, Tom Kleindinst via Marine Biological Laboratory.

Eks. på kamuflasjefarger hos blekksprut -her.


Noen fantastiske uromomenter i konvensjonell tenkning om evolusjon har inntruffet nyhetene i rask rekkefølge, og truet Darwins berømte tre-ikon.
Etter reglene i neo-darwinisme, må mutasjoner være tilfeldige, og gi fôr for blinde prosesser av naturlig utvalg. Men her er en sak der dyr trosser sin egen neo-darwinismen. Luke Dunning skriver på The Conversation:


"Er blekkspruter så smarte fordi de ignorerer deres genetiske programmering? Forskning har vist at blekkspruter og andre bløtdyr redigerer meldingene som sendes fra deres DNA i stedet for å følge dem nesten nøyaktig, som de fleste levende organismer vanligvis gjør.
Tidligere trodde forskerne denne prosessen med molekylær 'kinesisk hvisking' (Chinese whispers) stort sett var ubetydelig i dyrs evolusjon. Men en ny studie publisert i tidsskriftet Cell viser at dette absolutt ikke er sant for disse ti-armede havets beboere.
Det tyder på at genetisk redigering direkte kan bidra til blekkspruters bemerkelsesverdig intelligens, som gjør dem i stand til å løse kompliserte oppgaver og visuelt kommunisere ved å endre sin hudfarge, noe som gjør dem til de smarteste av alle virvelløse dyr. Imidlertid kan muligheten til å endre genetiske meldinger kommer med en pris, som potensielt reduserer andre mer vanlige former for adaptiv evolusjon."

Bilde 2. Eks. på DNA-koding


La oss oversette 'evo-snakk' til vanlig norsk. Nydarwinisme gjorde ikke blekkspruter til hva de er. Disse høyt intelligente og veltilpassede dyr redigerte sine egne gener, så hvilke mulige behov har de for andre former for adaptiv evolusjon - formodentlig av det blinde, tilfeldige, ikke-styrte slaget? Hva innebærer redigeringen?


Nyheter fra University of Chicago Marine Biological Laboratory -her innebærer at blekkspruter var lure i å velge RNA redigerings-handelen. "Mutasjon er vanligvis tenkt som valuta av naturlig utvalg, og disse dyrene undertrykker det for å opprettholde rekodende fleksibilitet ved RNA-nivå", sier biolog Joshua Rosenthal. Laboratoriet "identifiserte titusenvis av evolusjonært konserverte RNA lokasjoner i denne klassen av blekkspruter, kalt coleoid" 'Evolusjonært konserverte' er en eufemisme for stabilitet - for ikke-evolusjon - over lang tid. De blekksprutene er smarte, all right: de synes å være i stand til å forhindre darwinistisk evolusjon!

Bilde 3. Eks. på RNA-editering


Så langt, nyhetskilder som for eksempel New Scientist -her, kaller bare dette "en spesiell type evolusjon" basert på RNA-redigering i stedet for DNA-mutasjoner. De begrenser fenomenet til blekksprut-åtte/ti-armet tilhørende ordenen Sepioidea. Men vanligvis når en ny prosess er oppdaget i en gruppe, så begynner forskere - nå varslet om det - å finne det i andre grupper, også.
Virkningene for Darwins livets-tre er klare: Hvis dyr er i stand til å "trosse genetikkens sentrale dogme" ( Phys.org -her) og ta evolusjonen i egne hender, ikke rart om 'tre-lederne' er opprørte.


Sjekk ut dette punktet i samtalen: "blekkspruter valgte trolig å ta denne RNA handelen fremfor genom-evolusjon, og kanskje gjorde virveldyr andre valg - de foretrakk genom-evolusjon framfor gen-redigering." De valgte? Det høres ut som intelligent design ved at blekkspruter, spiller sin egen evolusjonære strategi, mot spillets regler -fastsatt av Darwin. En bedre modell ville være forhåndsprogrammert programvare for stabilitet i et dynamisk miljø.

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)