Universet

Hva er det som gjør at noe finnes og vi kan registrere det?

Hva er bakgrunnen for at jorda kan vise fram levelige forhold, tilpasset menneskelige vesener?

Stoff her er hentet fra ulike kilder f.eks: 'Guds bødel' (ironisk om vitenskap), 'Gunning for God'; Våg å tenke, våg å tro..

/Intelligent Design/fysikk

0-Universet-Vitenskap-Filosofi
1-Hvorfor vitenskap trenger metafysikk
2-Termodynamisk-lov-Evolusjon
2-Vitenskap og Teologi
3-Finjusterte naturkonstanter
4-BigBang.pdf
Big Bang -hva er problemet
Dark energy
Design -eller ikke
Elementaerpartikler-fysikken
Fininntilte naturkonstanter
Gud og fornuft
Kylling-egg problem ved livets opprinnelse
Mork materie
Steiners tale
Strengteori og bevismangel
Universet er ikke evig
Universets finjustering
Universets opprinnelse -Design eller sjanse
Vesentlig fosformangel i universet
_Paradigmeskift
_Teleportere energi