Paleys argument modernisert:

Fininnstillingsargumentet (Antropiske konstanter som gjør livet på jorda levelig)

(Fra: I don't have Enough Faith to become an Atheist, s.98-106)

 

1. Oksygennivået i atmosfæren er ca. 21%. Høyere nivå ville øke selvantenningsfrekvens ved tørke, lavere ville gjøre det vanskelig å puste ved store anstrengelser.

2. Atmosfærens gjennomsiktighet: Mindre: for lite solstråler ville nå jordas overflate. Mer: Vi ville bombarderes med for mye solstråling. Nivået av N og Ozon er også slike konstanter.

3. Måne-jord interaksjon: Større: Tidevannseffekter på hav, atmosfære og rotasjonsperiode for alvorlige. Mindre: Klima ustabiliteter. I begge tilfeller ville ikke karbonbasert liv være mulig.

4. Nivået av CO2: Høyere: Drivhuseffekten ville bli for stor. Lavere: Effektiv fotosyntese ville ikke være mulig. I begge tilfeller ville det ikke være levelige tilstander.

5. Gravitasjonskraften: Om den ble endret med 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0001 % ville verken sola eller vi eksistert.

 

6. Om ikke gravitasjons -og sentrifugalkraften balanserte hverandre presist, kunne ikke noe holdes i bane rundt sola.

7. Om universet hadde ekspandert en millionte-del saktere enn det gjør, ville ekspansjonen ha stoppet og universet ville ha kollapset inn i seg selv. Raskere: Ingen galakser ville blitt dannet.

8. Bare en liten endring i lyshastigheten ville ha endret de andre konstantene, som kan skrives som en funksjon av lyshastigheten, og forhindret muligheten for liv på jorda.

9. Om vannfordampnings nivået i atmosfæren var høyere enn det er nå, ville økt drivhuseffekt bli for høye for menneskelig liv. Mindre: Jorda ville bli for kald for menneskelig liv.

10. Om Jupiter ikke var i sin nåværende bane, ville jorda bombarderes av avfallsmateriale fra universet.

11. Om tykkelsen av jordskorpa var større, ville for mye oksygen bli overført for at liv kunne støttes. Om den var mindre, ville vulkanisk og tektonisk aktivitet gjøre livet umulig.

 

12. Om jordrotasjonen var mer enn 24 timer, ville temperaturforskjeller mellom dag og natt bli for store. Om rotasjonsperioden var større, ville atmosfæriske vindhastigheter være for store.

 

13. En 23 graders helning på jordaksen er temmelig nøyaktig riktig. Om den ble endret noe, ville overflate-temperaturene på jorda bli for ekstreme.

14. Om den elektriske utladningsfrekvensen var større, ville det bli for mye ødeleggelse av branner. Om den var mindre, ville for lite N blandes med jorda.

 

15. Om det var mer seismisk aktivitet, ville mange flere liv gått tapt. Mindre: Næringsstoffer på hav- og elve -bunner ville ikke bli returnert til kontintentene via tektoniske forandringer.

 

Astrofysiker Hugh Ross kalkulerte sannsynligheten for at disse og andre konstanter (122 i alt), ville eksistere for noen planet i universet: Han antok at det fantes 10 opphøyd i 22 antall planeter. Hans svar er sjokkerende lavt: 1: 10 opphøyd i 138. Til sammenligning regnes at det finnes ca. 10 opphøyd i 70 atomer i hele universet. Med mindre det er en intelligent Designer bakom universet, er det i praksis null sjanse for at noen planet i universet ville ha samme livgivende forhold som vi har.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund.