ScientismEvolusjonslæren som tro

(hentet bl.a. fra Daniel Joachims blogg)

Noen vitenskapsmenn forfekter sin ateisme så påtrengende, at det er tydelig at for dem, er deres ateisme viktigst. Betegnelsen scientism er kanskje den mest dekkende for denne troen på evolusjonslæren som bærende livsprinsipp. Man opphøyer ateistisk begrunnet evolusjon, ikke fordi det kan bevises at liv kan oppstå spontant, eller kan bevises logisk å være sant, men fordi alternativet-skapelse, avskrives som en absolutt umulighet. Det innebærer at for dem er troen på ateistisk evolusjon, ikke empirisk, men metafysisk begrunnet.

Bilde 1. Livssyn kan kamufleres som vitenskap

Scientisme står for det syn at materie og energi kan gi opphav til liv, og alle livets variasjoner kan forklares ved hjelp av naturlig seleksjon og mutasjoner. Dette livssynet kalles også Troateistisk eller filosofisk naturalisme. Scientisme er en metafysisk posisjon, og kan bare forsvares med filosofiske argumenter. At naturvitenskap i seg selv er mulig, rasjonell og kommer opp med fruktbare resultater som kan beskrives gjennom et universelt gyldig matematisk språk, er ikke noe som kan etableres rent naturvitenskapelig.

Bilde 2. Teorier knyttet til tro

Denne ideologien fornekter ikke bare et Gudsbegrep, men er i krig med dette begrepet. Tilhengerne har ofte en totalt blind tro på vitenskapen. De mener vitenskapen kan svare på alle spørsmål det går an å svare på. De har ikke stor sans for livets enorme kompleksitet. Vitenskap blir for dem viktigere enn kjærlighet, litteratur, kunst, musikk og ikke minst religion. Ledende evolusjonist Richard Dawkins baserer sin tro på Guds ikke-eksistens. Noen er så ivrige etter å avsette Gud at de gir død materie og energi skapende evner, uten at de er i stand til å finne bevis for disse skapende evnene.

 

Samlet og redigert av Asbjørn E. Lund