Problem 2: Ikke-styrte kjemiske prosesser kan ikke forklare opprinnelsen til den genetiske koden
Oversatt herfra.

{Kursivering og understreking i artikkelen er fra oversetter -oversetters kommentar.}
La oss .. anta at et primordialt hav fylt med livets byggeklosser eksisterte på den tidlige jord, og på en eller annen måte dannet det proteiner og andre komplekse organiske molekyler. 'Opprinnelse til liv' teoretikere tror at det neste trinnet i livets opprinnelse er at - helt ved en tilfeldighet - dannet det seg flere og mer komplekse molekyler til noen begynte å selvreplikere. Derfra tror de at darwinistisk naturlig utvalg tok over, favoriserte de molekylene som var i stand til bedre å lage kopier. Til slutt antar de det var uunngåelig at disse molekylene ville utvikle komplekse maskiner - som det brukes i dagens genetiske kode - til å overleve og reprodusere.


Har moderne teoretikere forklart hvordan denne viktige broen fra kraftløse, ikke-levende kjemikalier til selvrepliserende molekylære systemer fant sted? Den mest fremtredende hypotesen for opprinnelsen til det første liv kalles 'RNA-verdenen.' I levende celler bæres genetisk informasjon av DNA, og de fleste celle-funksjoner utføres av proteiner. Imidlertid kan RNA både bære genetisk informasjon og katalysere noen biokjemiske reaksjoner. Som et resultat, kan noen teoretikere postulere at det første livet kanskje ha brukt RNA alene for å oppfylle alle disse funksjonene.
Men det er mange problemer med denne hypotesen.


For det første ville de første RNA-molekylene måtte oppstå ved ikke-styrte, ikke-biologiske kjemiske prosesser. Men RNA er ikke kjent for å samles uten hjelp av en dyktig laboratorie kjemiker, som intelligent veileder prosessen. New York University kjemiker Robert Shapiro kritiserte innsatsen til de som prøvde å lage RNA i laboratoriet, og sa: "Mangelen er i logikken - at denne eksperimentelle kontrollen fra forskere i et moderne laboratorium kunne ha vært tilgjengelig på tidlig jord." (15)


For det andre, mens RNA har vist seg å utføre mange roller i cellen, er det ikke noe bevis for at det kunne utføre alle nødvendige cellefunksjoner som for tiden utføres av proteiner. (16)


For det tredje forklarer ikke RNA-verdenshypotesen opprinnelsen til genetisk informasjon.

RNA-verden talsmenn antyder at hvis det første selvreplikerende livet var basert på RNA, ville det ha krevd et molekyl med lengde på mellom 200 og 300 nukleotider. (17) Imidlertid er det ingen kjente kjemiske eller fysiske lover som dikterer rekkefølgen til disse nukleotidene. (18) For å forklare rekkefølgen av nukleotider i det første selvreplikerende RNA-molekylet, må materialistene stole på ren sjanse. Men sjansen for å spesifisere 250 nukleotider i et RNA-molekyl ved en tilfeldighet er om lag 1 til 10 (opphøyd i 150) - under universell sannsynlighetsgrense, eller hendelser som fjernt er mulig å forekomme i universets historie. (19)

Shapiro stiller problemet på denne måten:
-Den plutselige fremdukkingen til et stort selvkopierende molekyl, som RNA, var overordentlig usannsynlig. ... Sannsynligheten er så forsvinnende liten at om den skjer bare én gang hvor som helst i det synlige univers, vil det måtte regnes som et eksepsjonelt lykketreff. (20).


For det fjerde - og mest fundamentale - forklarer RNA-verdenshypotesen ikke opprinnelsen til selve den genetiske koden. For å utvikle seg til det DNA/proteinbaserte livet som finnes i dag, ville RNA-verdenen måtte utvikle evnen til å konvertere genetisk informasjon til proteiner. Imidlertid krever denne prosessen med transkripsjon og oversettelse en stor pakke med proteiner og molekylære maskiner - som selv er kodet av genetisk informasjon. Dette utgjør et høne-egg problem, hvor essensielle enzymer og molekylære maskiner trengs for å utføre selve oppgaven som konstruerer dem.


Høne-egg problemet og DVD platen/spilleren
For å vurdere dette problemet, bør du vurdere opprinnelsen til den første DVD- og DVD-spilleren. DVD-er er rike på informasjon, men uten maskiner i form av en DVD-spiller til å lese disken, behandle informasjonen, og konvertere den til bilde og lyd, ville disken være ubrukelig. Men hva om instruksjonene for å bygge den første DVD-spilleren bare ble funnet kodet på en DVD? Du kan aldri spille DVDen for å lære å bygge en DVD-spiller. Så hvordan oppsto det første disk- og DVD-spiller anlegget? Svaret er åpenbart: En målrettet prosess - intelligent design - er nødvendig for å produsere både spilleren og disken samtidig.


I levende celler er informasjons-bærende molekyler (for eksempel DNA eller RNA) lik DVD-plata, og det cellulære maskineriet som leser informasjonen og omdanner den til proteiner, er lik DVD-spilleren. På samme måte som i DVD-analogien, kan genetisk informasjon aldri omdannes til proteiner uten riktig maskineri. Likevel, i celler, er de maskiner som kreves for å behandle den genetiske informasjonen i RNA eller DNA, kodet av de samme genetiske molekylene; De utfører og styrer selve oppgaven som bygger dem.


Dette systemet kan ikke eksistere med mindre både den genetiske informasjonen og transkripsjons-/oversettelsesmaskinen er til stede samtidig, og med mindre begge snakker det samme språket. Biolog Frank Salisbury forklarte dette problemet i en artikkel i American Biology Teacher ikke lenge etter at virkemåten til den genetiske koden først ble avdekket:
-Det er hyggelig å snakke om replikerende DNA-molekyler som oppstår i et hav av ursuppe, men i moderne celler krever denne replikasjonen tilstedeværelse av egnede enzymer. ... Linken mellom DNA og enzymet er en svært kompleks en, som involverer RNA og et enzym for dets dannelse ut fra en DNA-mal; ribosomer; enzymer for å aktivere aminosyrene; og overførings RNA-molekyler. ... Hvordan, i fravær av det endelige enzymet, kunne seleksjon virke på DNA og alle mekanismer for å kopiere det? Det er som om alt må skje på en gang: hele systemet må oppstå som en enhet, eller det er verdiløst. Det kan godt være måter ut av dette dilemmaet, men jeg ser dem ikke for øyeblikket. (21)


Til tross for flere tiår med arbeid, er 'opprinnelse-til-liv' teoretikere fortsatt ute av stand til å forklare hvordan dette systemet oppsto. I 2007 ble Harvard-kjemiker George Whitesides gitt Priestley-medaljen, den høyeste prisen til American Chemical Society. Under sin takketale gav han denne sterke analysen, gjengitt i det respekterte tidsskriftet Chemical and Engineering News:
-Livets opprinnelse. Dette problemet er en av de store i vitenskapen. Det begynner med å plassere livet, og oss, i universet. De fleste kjemikere tror, som jeg, at livet oppsto spontant fra blandinger av molekyler på den prebiotiske jorden. Hvordan? Jeg har ingen anelse. (22)


Tilsvarende konkluderer den nevnte artikkelen i Cell Biology International: "Nye tilnærminger for å undersøke opprinnelsen til den genetiske koden er påkrevd. Begrensningene til historisk vitenskap er slik at livets opprinnelse kanskje aldri blir forstått." (23) Det vil si at de aldri blir forstått, med mindre forskere er villige til å vurdere målstyrte vitenskapelige forklaringer som intelligent design.
Men det er et mye dypere problem med teorier om kjemisk evolusjon, så vel som biologisk evolusjon. Dette gjelder ikke bare evnen til å behandle genetisk informasjon via en genetisk kode, men opprinnelsen til den selv-samme informasjonen -se Problem 3.

Referanser:

[15.] Richard Van Noorden, “RNA world easier to make,” Nature news (May 13, 2009), http://www.nature.com/news/2009/090513/full/news.2009.471.html

[16.] See Stephen C. Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design, p. 304 (New York: HarperOne, 2009).

[17.] Jack W. Szostak, David P. Bartel, and P. Luigi Luisi, “Synthesizing Life,” Nature, 409: 387-390 (January 18, 2001).

[18.] Michael Polanyi, “Life’s Irreducible Structure,” Science, 160 (3834): 1308-1312 (June 21, 1968).

[19.] See William A. Dembski, The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (Cambridge University Press, 1998).

[20.] Robert Shapiro, “A Simpler Origin for Life,” Scientific American, pp. 46-53 (June, 2007).

[21.] Frank B. Salisbury, “Doubts about the Modern Synthetic Theory of Evolution,” American Biology Teacher, 33: 335-338 (September, 1971).

[22.] George M. Whitesides, “Revolutions In Chemistry: Priestley Medalist George M. Whitesides’ Address,” Chemical and Engineering News, 85: 12-17 (March 26, 2007).

[23.] J.T. Trevors and D.L. Abel, “Chance and necessity do not explain the origin of life,” Cell Biology International, 28: 729-739 (2004).

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund