Seminar v. Kjell Tveter

(Origo Norges årsmøte 2014)

Er det forhold i naturen som må bero på intelligent aktivitet?Big-Bang

1. Big Bang: begynnelsen-ergo må den ha en årsak 

En styrt hendelse som fører fram til noe som var planlagt.

Grunnstoffene hydogren og heilum var opprinnelsen. 
300 usannsynlige hendelser ved verdens opphav. Sannsynligheten for det er 1: 10 opphøyd i 1230 (Roger Pennerer). Skyldes lav entropi i skapelsesøyeblikket. Om du la papiret du skriver på (et millimeter tykt) oppå hverandre så mange ganger, ville det fylle mye av kosmos. Om skapelsen skjedde tilfeldig, så skulle en plukke ut ett ark på ett nanosekund-samtidig med enormt mye annet.

Hydrogen og Helium: danner Carbon ved kjerneresonans. Opprinnelig ateist Fred Hoyle brukte ordet 'Superintellekt' om måten det ble dannet på.

oversikt2. Livets opprinnelse:

Hvordan teste det? De beste forskere har brukt milliarder av dollar og holdt på i flere tiår, men ikke klart å syntetisere liv. Vi består av aminosyrer. Komponent i proteiner, som livet består av De klarte fremskaffe en aminosyre, under kunstige omstendigheter. Det ble så 'milepel' i evolusjonslæren. Dawkins: 'Livet er blitt til av seg selv'.
Via polarisert lys kan en se aminosyrer i vår kropp har L-form (venstredreiende lys), mens sukker består av kun D-form (høyredreiende lys). Hvordan skal slikt ha blitt hektet sammen tilfeldig?


3. Biologisk informasjon

Livet har DNA. 4 bokstaver (A,T,C og G). Enkleste liv: 160.000 bokstaver etter hverandre. Rekkefølgen viktig. Cytosin: klarer man ikke lage i laboratoriet. Klarer å lage noen av de andre. 
Ulike informasjonstyper: a) Deskriptiv info b) Styrende info  c) Formidlende info 
Biologisk: Preskriptiv info - et gen er oppskrift til et protein. 100 aminosyrer: 300 DNA-bokstaver. 3 dimensjonal folding -kun en form passer, som et tannhjul inn i en maskin. Ikke ett protein kan de lage tilfeldig. Sannsynlighet for at det oppstår tilfeldig: 10 opphøyd i -77.
Universet er 13,6 milliarder lysår: Å treffe en blink tvers gjennom hele unviverset, ville ha en sannsynlighet 10 opphøyd i -60. Det tilsvarer grensen for det som kan skje tilfeldig!
Hemoglobin: 1722 bokstaver i genet (rekkeølge viktig), må være laget slik at hemogloin blir i stand til å binde surstoff.  Kan tenkes som 'Scrabble-puslespillbrikker', som må passe sammen -som, for å lage ord.


4. Celler

DNA inneholder oppskriften til nanomaskineriet. På nanometernivå -10 opphøyd i -9 m. 
Mennesket har 3,2 milliarder bokstaver i hver celle, hvilket en darwinist sier skyldes tilfeldighet. Kroppen kan nano-robottolerere noen stavefeil, mens noen stavefeil er kritiske. Stoffer skal reagere med hverandre, passe sammen. Nanomotorer inneholder system, som varsler om behov for kopiering (vedlikeholdsfrie).
I det øyeblikk en innfører 'gudfeldigheter', innfører en Intelligens. 
DyneinMutasjoner, tilfeldighet, lovmessighet -kan ikke programmere gener. Det er resultatene av en intelligent aktivitet en sporer. Opprinnelsen kan vi aldri teste med vanlige naturvitenskapelige metoder. Engangshendelser- der tyr en til den beste forklaring. Informasjon beror på intelligens. Membran: arkitektonisk under. Kontrollmekanismer; for hva som slippes/inn ut. Energi: Første celle måtte ha energi (ATP). 30 proteiner -måtte være dannet. Delene måtte allerede være der. 30 proteiner som må passe sammen. Proteinsyntese/replikasjon av datterceller. Hærskare av komponenter-må komme i riktig rekkefølge, form/utseende, gjøre de rette tingene.
Makroevolusjon-for at fisk kan bli krypdyr -må 4 bein-ekstremiteter forbindes via ben til skulder-parti. Det dannes ikke et protein, uten et gen. Genet må være der! Hvor kommer informassjonen fra? Eks. hund: koordinerte bevegelser, ekstemiteter må fungere som et samlet hele. Bevegelser må gå via et koordinerende hjerne-senter. 'Bio-kybernetikk'. Ingenting inni cellen skjer på måfå: et enormt informasjons-system. Dynein, cellearbeideren, tar 122.000 skritt pr mm. Den må ha informasjon om å gå til rett sted, i cellen. 2 tynne informasjonstråder den går på inneholder informasjon. 
Riosomet danner et protein -'endoplast-retikulum': ei blære som inneholder masse proteiner, et område på veggen av hinnen. Dynein tar med ei blære og leverer inni cellen. Eller som med insulin, på utsiden: går bort til ei blodåre og avgir insulin. Genene er informasjon for protein. Uten kontroll finnes det ikke liv, og da er det er ikke livet som kan danne informasjon.


human-origin5. Vår virkelighet

 


Består bl.a av formalisme: alt det som forutsetter bevissthet (mind): planlegging, forutseenhet, -den ikke-materielle del av vår virkelighet: Antony Flew: hvordan kan en personlighet-hvordan kan planer, drømmer bevirkes av uorganisk materiale?

Valg er en del av vår virkelighet. Vår kropp inneholder informasjon som tilsvarer avstanden til sola 300 ganger tur/retur.

 

Bokanbefaling: Gauger , Axe, Luskin: Science and human origin, Amazon forlag.

 

Utvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund