Som Stephen Meyer og Michael Keas noterer seg i en artikkel, “The Meanings of Evolution,” -her, er det minst seks måter folk bruker ordet 'evolusjon' på:


1. Endring over tid; naturens historie; Enhver rekkefølge av hendelser i naturen.


2. Endringer i frekvensene til alleler i populasjons-'bassenget'.


3. Begrenset felles avstamning: ideen om at bestemte grupper av organismer stammer fra en felles stamfar.


4. Mekanismene som er ansvarlige for endringen som kreves for å produsere begrenset nedstigning med modifikasjon, hovedsakelig naturlig utvalg som virker på tilfeldige variasjoner eller mutasjoner.


5. Universell felles avstamning: Ideen om at alle organismer nedstammer fra en enkelt felles stamfar.


6. "Blind-urmaker" -tesen: Ideen om at alle organismer stammer fra felles forfedre utelukkende gjennom ikke-styrt, ikke-intelligent, formålsløse, materielle prosesser som naturlig utvalg som virker på tilfeldige variasjoner eller mutasjoner; at mekanismene for naturlig utvelgelse, tilfeldig variasjon og mutasjon, og kanskje andre liknende naturalistiske mekanismer, er fullstendig tilstrekkelig til å gjøre rede for fremtoningen av design i levende organismer.

 

Oversatt og bilder ved Asbjørn E. Lund