{Fram til 1860 ble ulike livsformer sett på som villet av Gud, 'hver etter sitt slag'. Etter 1860 delte kirken seg i ulike høy- og lav-kirkelige fraksjoner. (lenke 1). Senere har det vært en utbredt holdning at  Gud kan handle direkte i naturensamtidig som han gjennomtrenger og opprettholder den (lenke 2).}