60. Ed Feser har f.eks. skrevet: "Å forlate Aristotelianismen, som grunnleggerne av moderne filosofi gjorde, var det største enkeltfeiltrinnet som noensinne er gjort i hele Vestlig idéhistorie.. Denne avskjeden har bidratt til sivilisasjons-krisen som Vesten har vært i gjennom flere århundrer" Merk at han ikke sier at avskjeden med Gud, eller skapelses-dokrinen eller sannhetene i den nikenske trosbekjennelsen.. Aristotelianismen, som en hovedinnflytelse i kristendommen dukket opp, etter lenge å ha vært avskjermet/skjult eller fortiet, 1200 år etter starten på kristen historie.. Fesers skole er én av mange innen katolsk kristendom, og skulle ikke som sådan bli identifisert med ortodoks (katolsk) kristendom.