58. J.J. McIntosh og P. Anstey, Robert Boyle, tilgjengelig 21.10.15 på: http://plato.stanford.edu/entries/boyle/